Avoimen vuorovaikutuksen pelisääntöjen kehittäminen ja luominen

Avoimen vuorovaikutuksen pelisääntöjen luominen

- Video avoimesta vuorovaikutuksesta ja sen edistävistä ja estävistä tekijöistä (14min)

- Ohje avoimen vuorovaikutuksen pelisääntöjen luomiseen yhteistoiminnallisena menetelmänä

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Avoimen vuorovaikutuksen pelisääntöjen kehittäminen ja luominen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Avoimen vuorovaikutuksen pelisääntöjen luominen

- Video avoimesta vuorovaikutuksesta ja sen edistävistä ja estävistä tekijöistä (14min)

- Ohje avoimen vuorovaikutuksen pelisääntöjen luomiseen yhteistoiminnallisena menetelmänä

Toteutuspaikka
Oulunkaaren kuntayhtymä
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Tietoa muualla

Luotu

10.05.2021

Viimeksi muokattu

13.05.2021
Ratkaisun perusidea **

Avoimen vuorovaikutuksen kehittämiseen tarvitsee varata aikaa vähintään 1,5 tuntia. Tutkimustuloksista tehty 15 minuutin mittainen video on tehty kaikille avoimesta vuorovaikutuksesta kiinnostuneille työyhteisöille.  Videossa on ilmaistu vain tässä tutkimuksessa saadut tutkimustulokset. Video (https://youtu.be/5UXJplJvR-c) voi toimia alustuksena työyhteisön avoimen vuorovaikutuksen kehittämispalaverissa.  

 

Videon jälkeen pidetään yksilötasoinen äänestys, joka sisältää kaksi kysymystä. Molempiin kysymyksiin on tehty valmiit sanalistat (kuvat liitteenä). HUOM, valitse yläpalkissa oleva kehittämisen polku --> kuvaa ja jaa --> sanalistat löytyvät sieltä. Ensimmäiseksi kysytään, mitkä asiat työntekijä kokee tärkeiksi osana avointa vuorovaikutusta. Toisessa kysymyksessä kysytään, miltä työntekijä haluaisi välttyä työyhteisössään. Molemmissa kysymyksissä valitaan maksimissaan 4 vastausta. Äänestyksen työkaluna voi käyttää Mentimeteriä, joka vaatii vetäjältä etukäteen tunnusten luomisen sekä ohjelmaan tutustumisen. Vaihtoehtoisia äänestyssivustoja löytyy muitakin. Mentimeterin tai muiden vastaavien käyttö vaatii myös lyhyttä esittelyä työyhteisölle ja sen, että työntekijöillä on puhelimet mukanaan. Lisäksi yhtenä vaihtoehtona on äänestää perinteisellä lappuäänestyksellä, mikäli henkilöstö on yhdellä koolla.  

 

Äänestyksen jälkeen tarkastellaan tulokset. Pelisäännöiksi valitaan 4–6 eniten ääniä saanutta sanaa tai sanaparia. Jos eniten äänestettyjä sanoja kertyy enemmän kuin 6, halutessaan voi tehdä uusintaäänestyksen, jossa äänestetään vain eniten ääniä saaneista sanoista. Uusintaäänestyksessä yksi työntekijä voi valita maksimissaan 2 sanaa. Äänestettävät sanat voi kirjoittaa esimerkiksi PowerPoint-pohjalle helpottamaan äänestystä.  

 

Kun työyhteisö on äänestänyt itselleen 4–6 sanaa pelisäännöiksi, sanat voidaan muodostaa lauseiksi, millä tavalla sen sanan tai sanaparin halutaan näyttäytyvän työyhteisössä. Toisessa kysymyksessä kysytään, miltä asioilta haluaisit välttyä työyhteisössäsi, sana voidaan kääntää positiiviseksi tai käänteiseksi niin, että se voi olla voimavarana työyhteisössä. Sanojen muodostaminen lauseiksi voidaan tehdä pienryhmissä. Pelisäännöistä voi sopia, ketä ne koskevat ja mihin ne laitetaan näkyville. 

Toimintaympäristö **

Avoin ja onnistunut vuorovaikutus alkaa johtamisesta, ja se voi heijastaa koko työpaikan vuorovaikutukseen. Vuorovaikutus koskee jokaista ihmistä ja jokaista työpaikkaa, missä yksi tai useampi kokoontuu yhteen joko kasvotusten tai tietoteknisten apuvälineiden avulla. Työssä tavoitellaan tiettyjä tavoitteita, tiedotetaan asioista, annetaan palautetta, suunnitellaan työtä sekä pyritään löytämään yhteisymmärrys työkavereiden, esihenkilön ja asiakkaiden kanssa. Tämä vaatii onnistunutta vuorovaikutusta. Työyhteisössä ollaan vuorovaikutteisessa kontaktissa ongelmien ratkaisemiseksi ja päätöksentekemisessä. Tutkimusten mukaan onnistuneella vuorovaikutuksella voidaan saada merkittäviä tuloksia työtyytyväisyyteen, potilasturvallisuuteen ja hyvään työilmapiiriin. ("Ei ole niin kiire, etteikö ehdi kiitosta sanomaan!" - Työntekijälähtöinen avoimen vuorovaikutuksen kehittäminen työyhteisössä. Jaakkola&Körkkö 2021)

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Työntekijälähtöisessä kehittämisessä työntekijät ovat merkittävässä roolissa siinä, miten kehittäminen etenee. Tässä kehittämisessä työntekijät otetaan huomioon siinä, että he saavat äänestyksen avulla tuoda oman mielipiteensä esille. Näin asiasta voidaan saada kokonaiskuva, ja jokaisen ääni saadaan kuuluviin.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Käytäntöön vieminen edellyttää työyhteisön jäsenten yhteenkoollekutsumisen. Jos äänestysmuotona käyttää Mentimeter-työkalua tai jotakin muuta sovellusta, niihin tutustuminen vaatii järjestäjältä aikaa. Lisäksi kysymykset kannattaa luoda työkaluun valmiiksi. Mikäli näitä ei käytä, perinteinen lappuäänestyskin käy, mikäli kaikki osallistujat ovat yhdellä koolla. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Avoimen vuorovaikutuksen toteutumisen arviointia on mahdollista seurata esimerkiksi kyselyillä työyhteisössä. Lisäksi jos jokin luoduista pelisäännöistä ei toimi, siitä olisi hyvä keskustella työyhteissössä mikä sen aiheuttaa ja tarvitaanko sen ratkaisemiseksi muutoksia.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Soveltaminen vaatii kehittämispäivän järjestäjältä asiaan perehtymisen, mutta toisaalta kehittäminen on yksinkertaista toteuttaa. Toimintamallia voi käyttää missä tahansa työyhteisössä, jossa koetaan tarvitsevan avoimen vuorovaikutuksen pelisääntöjä. 

Kansikuva
Avoin vuorovaikutus

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Vuorovaikutus Työhyvinvointi Yhteiskehittäminen Tiimityö

Ilmiöt

Osallistuva yksilö

Kohderyhmä

Organisaatiot