Tiimityö

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Hoitotakuu
Avosairaanhoito
Moniammatillisuus
Tiimityö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallissa terveyskeskuksen henkilökunta jaettiin tiimeihin ja kuntien alueen väestö tiimeille. Jaossa hyödynnettiin potilastietojärjestelmiä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Kotona asuminen
Kuntoutus
Tiimityö
Mentorointi
Arviointi
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on alettu jalkauttaa yhtenäisiä kotikuntoutuksen sekä arviointi- ja kuntoutusyksiköiden toimintamalleja.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Turku
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Tiimityö
Yhteiskehittäminen
Terveyskeskukset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Terveysasemilla järjestetään yhden viikon mittainen intensiivinen jalkautumisjakso, jossa käsitellään päivittäin uutta teemaa: tiimimalli ja sen toiminta käytännössä, hoidon tarpeen arviointi, hoit

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Yhteistyö
Tiimityö
Vastaanotto
Suun terveydenhuolto
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Olemassa olevia vastaanottomalleja kehitetään ja parhaat käytännöt otetaan koko hyvinvointialueen käyttöön.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Tiimityö
Avosairaanhoito
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kaikille selkeämpi ajanvarauskirja, työmäärän jakaantuminen tasaisemmin. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Tiimityö
Ilmiöt
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Suun terveydenhuollon "Kerralla enemmän" -vastaanottomallin ajatuksena on se, että potilaalle tehdään mahdollisimman paljon hoitotoimenpiteitä mahdollisimman vähillä käyntikerroilla. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Tiimityö
Kotihoito
Johtaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotihoidon lean-ryhmän tavoitteena on lean-kehittäminen ja osaamisen jakaminen kotihoidossa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Hankasalmi
Uurainen
Jyväskylä
Aihealueet
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Saatavuus
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Tiimityö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vastaanottojen moniammatillisessa toimintamallissa kehitetään sosiaali- ja terveyskeskuksien toimintaa Keski-Suomen hyvinvointialueella. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaa
Aihealueet
Johtaminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Yhdenvertaisuus
Tiimityö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoite on valmentaa kotihoidon "etujoukko" Lean perusteisiin ja päivittäisjohtamisen toimintamalliin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Ryhmätoiminta
Lähisuhdeväkivalta
Vertaistuki
Tiimityö
Elinikäinen oppiminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Suvanto-vertaistiimin toiminnan tavoitteena on ikääntyvien lähisuhdeväkivallan ilmiön käsittely ja löytää sitä kautta keinoja tiimin jäsenille väkivallan haasteisiin.