BCB-psykoterapiarekisterin laajentaminen Pohteen käytössä

BCB-psykoterapirekisteri on koskanut aikaisemmin ainoastaan OYS psykiatrian ostopalveluita. Toive olisi laajentaa rekisteri koko Pohteen käyttöön.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
BCB-psykoterapiarekisterin laajentaminen Pohteen käytössä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

BCB-psykoterapirekisteri on koskanut aikaisemmin ainoastaan OYS psykiatrian ostopalveluita. Toive olisi laajentaa rekisteri koko Pohteen käyttöön.

Toteutuspaikka
Pohteen hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

29.11.2023

Viimeksi muokattu

13.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Lyhykäisyydessään BCB -psykoterapiarekisteri on laaturekisteri joka tuottaa tietoa ja yhdenmukaistaa laatua terapioiden toteutumisesta luomalla tarkastelupisteen terapian alusta, sen aikana ja päätteksi niin ammattilaisten kuin terapiapotilaan käyttöön. 

Pohteen alueella BCB-psykoterapiarekisteri on ollut OYS psykiatrian ostopalvelupsykiatrien käytössä. Käytännössä rekisteriä OYS:n käyttämistä sopimuspalvelutuottajista ylläpitää lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista vastaava taho. Vuoden 2023 alkaessa Pohteen organisaation sisällä tapahtui henkilöstömuutoksia, jotka aiheuttivat epäsynkronin kehittämistyön kronologiassa. Tämän kehittämistyön aluulle saattiin marraskuussa 2023 konsensus, että sen jatkokehittämisestä vastaa OYS psykiatrian kehitysorganisaatio.

Käytännössä laaturekisterin laajentaminen koko Pohteelle vaatii organosoidun ja strukturoidun toimijan, joka kokoaa psykoterapiaa toteuttavat ammattilaiset yhtenäiseen rekisteriin. Tässä tilanteessa kyseisen rekisterinhallisijan kaltainen toimija voisi olla Kela.

Kansikuva
BCB-psykoterapialaaturekisteri

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä