Digiherätteen tavoitteena on varhaisessa vaiheessa herättää asiakasta ottamaan vastuuta omasta terveydestä ja hyvinvoinnista, sekä vahvistaa asiakkaan tietoisuutta ja ohjautumista hyvinvointia tukeviin palveluihin. Digiheräte on suunnattu 55 vuotta täyttäneille.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Digiheräte, ennakoivaa elintapaohjausta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digiherätteen tavoitteena on varhaisessa vaiheessa herättää asiakasta ottamaan vastuuta omasta terveydestä ja hyvinvoinnista, sekä vahvistaa asiakkaan tietoisuutta ja ohjautumista hyvinvointia tukeviin palveluihin. Digiheräte on suunnattu 55 vuotta täyttäneille.

Toteutuspaikka
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

17.08.2021

Viimeksi muokattu

19.11.2021
Ratkaisun perusidea **

Ikäherätemallilla kuntalaisen osallisuus oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen vahvistuu. Ensimmäisessä vaiheessa digiheräte on haluttu ottaa käyttöön 55-vuotiaille. Tällä pyritään vaikuttamaan kansalaisten omaan vastuunottamiseen omasta terveydestään. Etelä-Karjala ikääntyy muuta maata nopeammin ja toimintamallilla tavoitellaan ennakoivaa terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmaa sekä ehkäistään raskaisiin palveluihin siirtymistä. Kyse on elintapaohjauksen toimintamallista, joka sisältää tietoa elintavoista, omahoidosta ja sähköisten palvelujen käytöstä.

Digiheräte on suunniteltu yhteistyössä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, sähköisen asioinnin ja sähköisten palvelujen taustatekijöiden ja suunnittelijoiden kanssa. Digiheräte toimii sähköisten palvelujen käyttäjien osalta sähköisenä kirjeenä, josta asiakas saa tiedon tekstiviestillä. Jos asiakas ei käytä sähköisiä palveluja, saa hän herätteen e-kirjeenä kotiin. Taustalla toimii ohjelmistorobotti, joka lähettää kirjeet automaattisesti. Kirjeen sisällössä kerrotaan asiakkaalle mitä tapahtuu kun on yli 50-vuotias ja herätellään pitämään huolta itsestään pysyäkseen toimintakykyisenä kotona, arjessa ja elämässä. Kirjeessä kerrotaan myös Omaolo-palvelun käytöstä ja kannustetaan tekemään Omaolosta löytyvä sähköinen terveystarkastus. Tarvittaessa terveystarkastuksen tulokset ohjautuvat hyvinvointivalmentajan tarkastettavaksi ja asiakkaalla on mahdollisuus hyvinvointivalmentajan vastaanottoon. Kirjeessä kerrotaan sähköisestä asiointipalvelusta, jonka kautta asiakas voi jonottamatta hoitaa asioitaan 24/7.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Digiheräte on haluttu alkuvaiheessa pilotoida ikäryhmälle 55-vuotiaat. Jatkossa ikäherätemallia tullaan kohdentamaan myös 64-vuotiaille (kyseessä eläkkeelle jäämisen taitevaihe, jolloin työterveyshuollon palvelut jäävät pois käytöstä). Ikäherätemallia voidaan soveltaa myös muihin terveys- ja hyvinvointipalveluihin muuttamalla herätemallin sisältöä.

Kansikuva
Miten voit 55 -vuotias, voit tehdä terveystarkastuksen Omaolossa

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä