EJY ry:n Iloa arkeen -hankkeen ryhmätoimintamalli työelämästä poissaolevien espoolaisten työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseksi

EJY ry:n Iloa arkeen -hankkeessa (2017–2020) kehitetään uudenlaista voimavaraistavaa ryhmätoimintaa, jonka tavoitteena on pidempään työelämästä poissaolleiden työikäisten espoolaisten työ- ja toimintakyvyn ja työllistymisedellytysten vahvistaminen.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
EJY ry:n Iloa arkeen -hankkeen ryhmätoimintamalli työelämästä poissaolevien espoolaisten työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseksi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

EJY ry:n Iloa arkeen -hankkeessa (2017–2020) kehitetään uudenlaista voimavaraistavaa ryhmätoimintaa, jonka tavoitteena on pidempään työelämästä poissaolleiden työikäisten espoolaisten työ- ja toimintakyvyn ja työllistymisedellytysten vahvistaminen.

 

Toteutuspaikka
Espoo
Paikkakunta tai maakunta
Espoo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Johanna Laine

Luotu

07.10.2021

Viimeksi muokattu

07.10.2021
Toimintaympäristö **

EJY:n Iloa arkeen -hankkeessa (2017–2020) kehitetään uudenlaista voimavaraistavaa ryhmätoimintaa, jonka tavoitteena on pidempään työelämästä poissaolleiden työikäisten espoolaisten työ- ja toimintakyvyn ja työllistymisedellytysten vahvistaminen ryhmän tarjoamien hyvinvoinnin kokemusten, arjen elämänhallinnan ja osallistumismahdollisuuksien lisääntymisen tuella. Ryhmäläisten toimintakyvyn vahvistumista arvioidaan ryhmätoiminnan aikana Työterveyslaitoksen kehittämällä Kykyviisari-itsearviointimenetelmällä. 

Hankkeessa edistetään ryhmäläisten kokonaisvaltaista hyvinvointia lisäämällä arjen liikuntaa, vahvistamalla terveellistä elämäntapaa sekä luomalla mahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin tuottamiin elämyksiin ja positiiviseen itsetutkiskeluun. Vertaistuki auttaa käsittelemään tunteita ja avartaa huomaamaan omia mahdollisuuksia. Työelämävalmiuksia lisätään tunnistamalla omaa osaamista ja vahvuuksia sekä tutustumalla työelämään suuntaaviin mahdollisuuksiin. Ryhmässä tuetaan osallisuuden polkuja järjestökentän mahdollisuuksia hyödyntämällä.

Rahoitus: Kehittämishanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön Suomi 100 -avustusohjelmaa "Toimintakyky kuntoon", jonka keskeisenä tavoitteena on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden työikäisten toimijuutta ja kykyä toimia arjessa, työssä ja vapaa-ajalla.

Kohderyhmät: Hankkeella on kaksi kohderyhmää, joiden toimintakyky on heikentynyt.
1) Ensimmäinen kohderyhmä on pitkään työelämästä poissaolleet korkeasti koulutetut ja asiantuntijatyötä tehneet työikäiset espoolaiset.
2) Toisena kohderyhmänä ovat työelämästä poissaolevat ja Espoossa asuvat maahanmuuttajanaiset, joiden suomen kielen taito ei vielä vastaa työelämän vaatimuksia ja joiden osallistumismahdollisuudet suomalaiseen yhteiskuntaan ovat vähäiset.

Kansikuva
Iloa arkeen EJY

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Työkyky Pitkäaikaistyöttömyys Ryhmätoiminta Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Osallisuus

Ilmiöt

Osallistuva yksilö Työn ja työttömyyden murros

Kohderyhmä

Maahanmuuttajat Työikäiset Työttömät