Elintapaohjauksen kirjaamisen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella, kehitteillä

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) elintapaohjauksen kirjaamisen kehittämisen tavoitteena on elintapaohjauksen kirjaamiskäytänteiden yhtenäistäminen ja kehittäminen terveydenhuollossa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Elintapaohjauksen kirjaamisen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella, kehitteillä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) elintapaohjauksen kirjaamisen kehittämisen tavoitteena on elintapaohjauksen kirjaamiskäytänteiden yhtenäistäminen ja kehittäminen terveydenhuollossa. 

Toteutuspaikka
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Liitteet ja linkit
Kuva
Hyte-kertoimen prosessi
Kuvateksti
Mistä elintapaneuvonta tyypin 2 diabetesriskissä oleville -indikaattori muodostuu

Tekijä

Leea Järvi

Luotu

02.02.2024

Viimeksi muokattu

13.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Yksilökäynnin ja ryhmäkirjaamisen fraasit ovat kuvattu liitteinä olevissa taulukoissa.

Tavoitteena on, että yksilökäynnin ja ryhmän kirjaamisessa hyödynnetään rakenteista kirjaamista ja kansallisia otsikoita. Kirjaamisen yhtenäistämisen tavoitteena on myös lisätä luokitusten (ICPC2, ICD10 ja THL -toimenpideluokitus) käyttöä.

Toimintaympäristö **

Elintapaohjauksen kehittäminen osana hyvinoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyötä on toiminut viitekehityksenä kirjaamisen kehittämiselle. Hyvinvointialueen järjestäytyminen ja potilasjärjestelmien yhtenäistäminen ovat antaneet edellytykset kirjaamisen kehittäjäryhmän perustamiselle. Tavoitteena on saada vaikuttavuustietoa terveydenhuollon tarjoamasta elintapaohjauksesta. Seurantatietoa tarvitaan tiedolla johtamisessa ja sillä on vaikutus myös hyte-kertoimeen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kehittämistyössä asiakkaina ovat terveydenhuollon ammattilaiset. Kirjaamiskäytänteitä on esitelty elintapaohjaustyötä tekeville ammattilaisille useissa kokouksissa, joissa he ovat voineet ottaa kantaa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kirjaamisen yhtenäistäminen hyvinvointialueen laajuisesti on hidas ja pitkä prosessi. Yhtenäistäminen vaatii koordinoitua ohjausta. Pohteella on hyvinvointialueiden käynnistyttyä perustettu uusi yksikkö, tietohuollon yksikkö, jonka tehtävänäkuvana on mm. kirjaamisen yhtenäistämisen ja tiedon laatuun liittyvien asioiden edistäminen ja kouluttaminen. 

Tietohuolto on järjestänyt kirjaamisen koulutuksia etänä Teamsissa ja käymällä yksiköissä paikan päällä. 

Elintapaohjauksen kirjaamisen kehittäminen on tapahtunut pienemmällä kokoonpanolla ja tämän jälkeen tietoa on viety eteenpäin laajemassa elintapaohjaajien foorumissa. Kirjaamisen yhtenäistämisen tähtäin on kuitenkin uuden potilastietojärjestelmän käyttöönotossa. Käyttöönoton yhteydessä toimintamallia hyödynnetään koulutuksissa. 

Esihenkilöiden tuki kirjaamisen yhtenäistämisen toteutumiselle on ensiarvoisen tärkeää. 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis