Ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan terveysliikunnan palveluketju

Asiakas ohjautuu palveluketjussa fyysisen toimintakyvyn mukaan. Väestön fyysistä toimintakykyä ylläpitävät palvelut toimivat sujuvasti keskenään limittyen.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 12.1.2015, viimeksi muokattu 27.1.2015).

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan terveysliikunnan palveluketju
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakas ohjautuu palveluketjussa fyysisen toimintakyvyn mukaan. Väestön fyysistä toimintakykyä ylläpitävät palvelut toimivat sujuvasti keskenään limittyen.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 12.1.2015, viimeksi muokattu 27.1.2015).

Toteutuspaikka
Lahden kaupunki Sivistystoimiala/Liikuntapalvelut ja Sosiaali- ja terveystoimiala
Paikkakunta tai maakunta
Lahti
Toimintamallin rahoittaja
Kunta

Luotu

13.02.2020

Viimeksi muokattu

26.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Palveluketjun LIIKU-lähetteen kohderyhmänä ovat aikuisväestöstä työikäiset ja ikäihmiset. Palvelusta hyötyvät varsinkin terveyden kannalta riittämättömästi liikkuvat, ylipainoiset sekä korkeat tyypin 2 diabetesriskipisteet saaneet kuntalaiset. Heille tarjotaan liikunnanohjaajan yksilöohjausta ajanvarauksella.

Toimintaympäristö **

Täydentyy.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

kohderyhmänä ovat aikuisväestöstä työikäiset ja ikäihmiset. Palvelusta hyötyvät varsinkin terveyden kannalta riittämättömästi liikkuvat, ylipainoiset sekä korkeat tyypin 2 diabetesriskipisteet saaneet kuntalaiset. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Liikunnan tarve ja LIIKU-lähete
Asiakas asioi terveysasemalla tai terveyskioskilla, jossa ilmenee tarve fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen toimintakyvyn ja terveyden ylläpitämiseksi / parantamiseksi. Jos asiakas täyttää liikuntaneuvontaan kuuluvien kriteerit hän saa terveysaseman lääkäriltä tai hoitajalta LIIKU-lähetteen. Asiakkaan esitiedot kirjataan LIIKU-lehdelle ja varataan aika liikuntaneuvontaa.

Liikuntaneuvonta ilman lähetettä

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS
Fysioterapeuttiseen ohjaukseen ja neuvontaan voi hakeutua 1-2 kertaa ilman lähetettä. Ohjaus sisältää tutkimisen ja arvioinnin, jonka perusteella laaditaan tavoitteellinen suunnitelma huomioiden asiakkaan voimavarat ja palvelujärjestelmien mahdollisuudet. Asiakas saa joko yksilöllistä neuvontaa omatoimiseen kuntoutumiseen tai ohjautuu soveltuviin liikuntaryhmiin. Yksilöllinen ohjaus on maksullista.

LIIKUNTAPALVELUT
Liikuntapalveluiden LIIKKUVA LAHTI -liikuntaneuvonta tarjoaa kaikille avointa liikuntaneuvontaa erilaisissa tapahtumissa. Liikuntaneuvonnasta saa tietoa liikuntapaikoista ja -ryhmistä, tietoa hyvinvoinnista ja hyvinvointimateriaalia sekä helppoja kotijumppaohjeita.

TERVEYSKIOSKI Terveyskioski toimii matalan kynnyksen periaatteella ja palvelee ilman lähetettä kaikkia kuntalaisia keskustan kauppakeskuksessa. Terveyskioskeissa ohjataan asiakkaita omatoimiseen liikuntaan ja eri palveluntarjoajien liikuntaryhmiin.

Liikuntaneuvonnan sisältö
Yksilöllinen liikuntaneuvonta käynti sisältää motivoivan haastattelun, terveydentilan ja toimintakyvyn arvioinnin ja yhdessä työstetyn tavoitteellisen liikuntasuunnitelman. Suunnitelman mukaisesti asiakas saa liikuntaohjausta yksilöllisesti tai ryhmässä. Liikuntaneuvonta on maksuton palvelu.
 

Jatko-ohjaus

MATALANKYNNYKSEN PALVELUT JA MAHDOLLISUUDET TAI OHJATTU RYHMÄLIIKUNTA
Fysioterapia- ja LIIKU -lähetteen saaneet asiakkaat ohjataan asiakkaan tarpeet huomioiden joko matalankynnyksen ryhmäliikuntaan, jossa liikutaan ennalta sovittu jakso tai suoraan liikuntaryhmien tasoluokituksia hyödyntäen avoimeen ohjattuun ryhmäliikuntaan mukaan (kunnan, kansalaisopistoiden, urheiluseurojen, järjestöiden ja yksityisten palvelut).

OMATOIMINEN LIIKUNTA
Asiakas voi liikkua omatoimisesti hyödyntäen kunnan monipuolisia sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja. Omatoimista liikuntaa tuetaan kirjastojen ja Terveyskioskin liikuntavälinelainauksella, eläkeläisalennuksilla sekä maksuttomilla liikuntapaikkojen harjoitusvuoroin. Asiakkailla on mahdollisuus saada kaikilta ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan terveysliikunnan palveluketjussa olevilta kunnan toimijoilta omatoimista liikuntaa tukevaa materiaalia mm. Hyvinvointiopas ja kotijumppaohjeet.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Täydentyy.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Täydentyy.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Liikunta Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Ilmiöt

Elämäntapojen muutokset

Kohderyhmä

Ikäihmiset Työikäiset