Esihenkilötyön kehikon vastuualueiden prosessit avosairaanhoidossa, Länsi-Uudenmaan hva (RRP, P4, I1)

Esihenkilötyön kehikko, joka tukee avosairaanhoidon johtamismalliin käyttöönottoa toimintayksiköiden johtotiimien arjessa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Esihenkilötyön kehikon vastuualueiden prosessit avosairaanhoidossa, Länsi-Uudenmaan hva (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Esihenkilötyön kehikko, joka tukee avosairaanhoidon johtamismalliin käyttöönottoa toimintayksiköiden johtotiimien arjessa.

Toteutuspaikka
Yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut, avosairaanhoito
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Niki Hintikka

Luotu

13.05.2024

Viimeksi muokattu

13.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Avosairaanhoidon johtamismalli ja käyttöönottosuunnitelma -toimintamallin käyttöönottoa tukeva esihenkilötyön kehikko.

Kehikko itsessään ei ole toimintamalli, mutta sen vastuualueiden (6kpl) sisällä on erilaisia prosesseja joista joku/jotkut tullaan kuvaamaan Innokylässä. Toimintamallien kuvaaminen hyödyttää terveysasemalla tai sen kaltaisessa toimintaympäristössä esihenkilötyötä tekeviä hoitaja- ja lääkäriesihenkilöitä. 

Esim. Laatu ja asiakasturvallisuus vastuualueena;

Haipro ja asiakaspalauteprosessit, joissa varmistetaan koko prosessin kaari ja vastuunkanto ilmoituksiin vastaamisesta niihin syntyviin kehittämiskohteiden koordinointiin, toteuttamiseen, seurantaan ja raportointiin. Toiminnan johtamisen näkökulmasta tiettyjen teemojen KPI-mittariston seuraamiseen ja raportointiin liittyy vastuunjakoa ei johtamisen tasojen välillä ja roolitusta sekä prosesseja, jotka voisi kuvata toimintamallina. Samoin henkilöstösuunnittelussa. ​

 

 

Toimintaympäristö **

Jatkoa vuonna 2022 kehitetylle Avosairaanhoidon johtamismalli ja käyttöönottosuunnitelma, Länsi-Uudenmaan HVA (RRP, P4, I1).

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/avosairaanhoidon-johtamismalli-ja-kayttoonottosuunnitelma-lansi-uudenmaan-hva-rrp-p4

 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt

Kohderyhmä