Helsingin kaupunki – Kansallisen asiakaspalautteen keruun kehittäminen

Yhtenäisen ja kansallisesti yhteensopivan asiakaspalautteen keruun kehittäminen Helsingin kaupungin sote-palveluissa. Kehitystyö liittyy kansalliseen tavoitteeseen siitä, että jatkossa asiakaspalautetta kerätään yhtenäisellä tavalla koko maassa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Helsingin kaupunki – Kansallisen asiakaspalautteen keruun kehittäminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhtenäisen ja kansallisesti yhteensopivan asiakaspalautteen keruun kehittäminen Helsingin kaupungin sote-palveluissa. Kehitystyö liittyy kansalliseen tavoitteeseen siitä, että jatkossa asiakaspalautetta kerätään yhtenäisellä tavalla koko maassa. 

Toteutuspaikka
Helsingin kaupunki
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Wilma Pfister

Luotu

29.11.2023

Viimeksi muokattu

18.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Asiakaspalautteen keruuta kehitetään vuosina 2023–2025 osana toimialan Kestävän kasvun hanketta. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä on syntynyt tarve yhtenevälle ja vertailukelpoiselle tiedolle. Tietoa tarvitaan eri toimijoiden saataville ja muun muassa päätöksenteon ja johtamisen tueksi. 

 Asiakaspalautetieto tulee osaksi kansallista vähimmäistietosisältöä. Asiakaspalautetietoa tullaan jatkossa hyödyntämään kansallisessa ohjauksessa sekä alueiden palveluiden kehittämisessä ja tiedolla johtamisessa. Lisäksi tieto tuodaan myös asiakkaiden ja kansalaisten saataville. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamallissa huomioidaan monipuoliset ja eri välineillä toteutettavat palautteen keruutavat, jotta palautteen antaminen on mahdollista eri vastaajaryhmille.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä