Helsingin kotihoidon työhyvinvointia tukeva lähijohtamisen ja henkilöstön malli

Vuoden 2021 Fiilari-henkilöstökyselyn tulosten analysoinnin perusteella luotu kuva hyvästä lähijohtamisen ja henkilöstön mallista.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Helsingin kotihoidon työhyvinvointia tukeva lähijohtamisen ja henkilöstön malli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vuoden 2021 Fiilari-henkilöstökyselyn tulosten analysoinnin perusteella luotu kuva hyvästä lähijohtamisen ja henkilöstön mallista.

Toteutuspaikka
Helsingin kotihoito
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Minna Colak

Luotu

29.12.2022

Viimeksi muokattu

29.12.2022
Ratkaisun perusidea **

Fiilari-henkilöstökysely on Helsingin henkilöstön työhyvinvointia ja kaupungin uudistumista mittaava kysely. Fiilari tehdään vuorovuosin Kunta10-kyselyn kanssa.

Kusti-hankkeessa haastateltiin parhaat tulokset Fiilarissa syksyllä 2021 saaneita kotihoidon tiimejä.  

Mukaan valikoitui kahdeksan kotihoidon tiimiä, joissa oli parhaat tulokset oman työn, työyhteisön ja johtamisen osalta.

Haastatteluiden perusteella tehtiin yhteenveto hyvästä lähijohtamisen ja henkilöstön mallista. Mallit visualisoitiin kahdeksi eri kuvaksi työyhteisötyöskentelyn tueksi.

Hyvä kotihoidon lähiesihenkilö:

On kiinnostunut henkilöstöstä, välittää ja kysyy kuulumisia, on tasapuolinen ja osa tiimiä (ei jalustalla).

On luotettava, vastuuttaa henkilöstöä, antaa ja ottaa vastaan palautetta, luottamus molemmin puolin.

On läsnä, fyysisesti ja henkisesti, kuuntelee ja viestii.

On henkilöstön puolella, helposti lähestyttävä, ystävällinen, lempeä ja rento, puuttuu epäkohtiin, tekee päätöksiä yhdessä henkilöstön kanssa.

Hyvä kotihoidon hoitaja:

Haluaa vaikuttaa, on kiinnostunut, haluaa osallistua päätöksentekoon ja hyväksyy vaikuttamismahdollisuudet.

Huolehtii osaamisesta, hyödyntää omia vahvuuksiaan, haluaa oppia uutta ja jakaa osaamistaan. Suhtautuu avoimesti ja hyödyntää teknologiaa.

Asennoituminen, on luotettava ja luottaa muihin, auttaa ja joustaa, omaa käytöstavat ja avoimen asenteen, hyväksyy omat ja muiden epäonnistumiset, on asiakaslähtöinen.

Toimintaympäristö **

Helsingin kotihoidon yksi kehittämiskohteista on henkilöstön veto- ja pitovoima, sillä henkilöstön saatavuudessa ja pysyvyydessä on haasteita. Lopettaneiden työntekijöiden osuus kotihoidon pitkäaikaisista työntekijöistä on korkea, 22 %.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kotihoidon asiakkaat eivät ole osallistuneet tämän toimintamallin kehittämiseen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Malli esiteltiin kotihoidon johdolle (päälliköt ja esihenkilöt), joiden kautta malli on jalkautettu alueille.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Fiilari-henkilöstökyselyyn liittyvien haastatteluiden perusteella laaditut lähijohtamisen ja henkilöstön mallin kuvat toimivat jatkossa jatkuvana tiimin itsearvioinnin välineenä sekä tiimin ja esihenkilön vuoropuhelun pohjana. Näiden kuvien pohjalta voi miettiä omaa toimintaa sekä antaa palautetta siitä, kuinka on mennyt/nykytilasta.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kuvattu toimintamalli on sovellettavissa kaikkiin työyhteisöihin.

Kansikuva
Kotihoidon työhyvinvointia tukeva lähijohtamisen malli

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready

Kohderyhmä