Hyvaep | RRP, P4, INV3 Hoitoonpääsytietojen yhdenmukaistaminen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen Sote-keskuksissa

Perusterveydenhuollon kiireetöntä hoitoonpääsyä koskeva lainsäädäntö muuttui 1.9.2023. Muutos tiukensi hoitoonpääsyn enimmäisaikoja. Hoitoonpääsytietojen kirjaamisen ja raportoinnin kehittämistä edistetään Suomen kestävän kasvun ohjelmassa (RRP).

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Hyvaep | RRP, P4, INV3 Hoitoonpääsytietojen yhdenmukaistaminen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen Sote-keskuksissa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perusterveydenhuollon kiireetöntä hoitoonpääsyä koskeva lainsäädäntö muuttui 1.9.2023. Muutos tiukensi hoitoonpääsyn enimmäisaikoja. Hoitoonpääsytietojen kirjaamisen ja raportoinnin kehittämistä edistetään Suomen kestävän kasvun ohjelmassa (RRP).

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Sote-keskukset
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Mari Hakalax

Luotu

13.11.2023

Viimeksi muokattu

08.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Hankkeen tarkoituksena on edistää ja yhtenäistää hoitotakuun vaatimaa kirjaamista ja raportointia Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella sekä kansallisesti.

Ihmisille on tarjottava perusterveydenhuollossa kiireetöntä hoitoa nykyistä lyhyemmässä ajassa 1.9.2023 alkaen. Avosairaanhoidon odotuksen enimmäisaika lyhenee kolmesta kuukaudesta 14 vuorokauteen, ja suun terveydenhuollon kuudesta kuukaudesta neljään kuukauteen.

Lisäksi potilaan on 1.9. alkaen saatava arvio hoidon tarpeesta ja kiireellisyydestä samana päivänä, kun hän on ollut yhteydessä terveydenhuollon toimintayksikköön. Säännöksen muutos koskee myös perusterveydenhuollon suun terveydenhuoltoa. Yksilöllisessä arviossa hoidon tarpeesta arvioidaan myös se, tarvitseeko potilas hoitoa nopeammin kuin lain edellyttämässä enimmäisajassa.  

Tiukennettu hoitotakuu koskee hoitoa, jossa on kysymys sairastumisesta, vammasta, pitkäaikaissairauden vaikeutumisesta, uusista oireista tai toimintakyvyn alenemasta. 

lähde: Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 

Hoitotakuun tiukentaminen - Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)

Kansikuva
Hoitoonpääsytietojen yhdenmukaistaminen  Etelä-Pohjanmaan  hyvinvointialueen  Sote-keskuksissa

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt