Hyvän mielen kunta -tarkistuslista tukee ja kannustaa kuntia vahvistamaan asukkaiden mielenterveyttä osana kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Tarkistuslista sisältää yhdeksän osa-aluetta, jotka kattavat kunnan hyte-työn kokonaisvaltaisesti ja eri tasoilla.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Hyvän mielen kunta -tarkistuslista
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvän mielen kunta -tarkistuslista tukee ja kannustaa kuntia vahvistamaan asukkaiden mielenterveyttä osana kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Tarkistuslista sisältää yhdeksän osa-aluetta, jotka kattavat kunnan hyte-työn kokonaisvaltaisesti ja eri tasoilla.

Toteutuspaikka
Kunta
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Ilona Salonen

Luotu

14.06.2021

Viimeksi muokattu

13.09.2021
Ratkaisun perusidea **

Hyvän mielen kunta -tarkistuslista on kehitetty työvälineeksi kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ammattilaisille ja vastuuhenkilöille. Tarkistuslistan tavoitteena on tukea ja kannustaa kuntia vahvistamaan asukkaiden mielenterveyttä osana kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Tarkistuslistan avulla kunnat saavat tukea strategisten linjausten tekemisessä ja työskentelyn painopisteiden valinnassa. Kunta voi arvioida omaa tilannettaan sekä vahvuuksiaan ja tunnistaa kehittämistarpeitaan tarkistuslistan avulla. Tarkoitus on siirtää painopistettä korjaavista palveluista mielenterveyden vahvistamiseen ja häiriöiden ennaltaehkäisyyn sekä varhaiseen puuttumiseen.

Kunnan kaikkien sektoreiden toiminta vaikuttaa mielenterveyteen eikä sosiaali- ja terveyssektori voi yksin saavuttaa vaikuttavia tuloksia. ​Tarkistuslistan lähtökohtana on Mielenterveys kaikissa politiikoissa -lähestymistapa. Kunnassa tehtävässä työssä asukkaiden hyvä mielenterveys edistää myös kunnan muiden sektoreiden tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistuslista sisältää yhdeksän osa-aluetta, jotka kattavat kunnan hyte-työn kokonaisvaltaisesti ja eri tasoilla. Tarkistuslistan osa-alueet ovat:

  1. Strategia ja johtaminen​
  2. Koko kunnan tehtävä​
  3. Rajapinnat, yhteistyö ja kumppanuudet​
  4. Näyttöön perustuva tieto ja toimintamallit​
  5. Eri ikäryhmien huomiointi​
  6. Haavoittuvassa asemassa olevien huomiointi​
  7. Tiedon tarjoaminen​
  8. Varhainen puuttuminen​
  9. Seuranta ja arviointi

Tutustu tarkistuslistaan

Toimintaympäristö **

Kuntien työn suuntaamiseen edistävän mielenterveystyön puolelle on suuri tarve. Suomalaisten mielenterveydessä ei ole tapahtunut vastaavaa myönteistä kehitystä kuin fyysisessä terveydessä. Nykyään heikentyneen mielenterveyden kustannukset Suomessa ovat noin 11 miljardia euroa vuodessa.

Kustannuksista ja suunnasta huolimatta mielenterveyttä vahvistavat terveyspoliittiset toimenpiteet ovat jääneet vaatimattomiksi suhteessa mielenterveyden haasteisiin kansanterveydessä. Hyvän mielen kunta -tarkistuslista vastaa tähän tarpeeseen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien tehtävä nyt ja tulevaisuudessa. Hyvä mielenterveys kuuluu osaksi kestävää kuntien sosiaalista ja taloudellista kehitystä. 

Hyvän mielen kunta: taustatietoa

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Hyvän mielen kunta -tarkistuslista on kehitetty työvälineeksi kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ammattilaisille ja vastuuhenkilöille. Tarkistuslista on kehitetty MIELI Suomen Mielenterveys ry:n ja Espoon kaupungin yhteistyönä. Lisäksi siitä on käyty keskusteluja eri verkostoissa. Tarkistuslistan on tarkoitettu työvälineeksi ja keskusteluvälineeksi ja kunnat soveltavat sen käyttöä omiin paikallisiin tarpeisiinsa sopivaksi.

Tarkistuslistan välillisenä kohderyhmänä on maakuntien ja kuntien väestö ja erityisesti ne väestöryhmät, joissa mielenterveyden vahvistamisen tarve on suurin.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tarkistuslista on vapaasti hyödynnettävissä ja sovellettavissa kuntien omiin tarpeisiin. Tarkistuslistan avulla mielenterveysosaamista vahvistava työ juurrutetaan luontevaksi osaksi kuntien hyte-työtä.

Kansikuva
Hyvän mielen kunta -kuvituskuva. Neljä ihmistä makaa nurmikolla, kuvattu ylhäältäpäin.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Aihealueet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Mielenterveys Kuntalaiset Hyvinvointi Terveyden edistäminen

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ammattilaiset