Tavoitteena on asiakkaan osallistaminen, vertaistuki sekä arjen sisältöjen paraneminen. Kurssi lisää ymmärrystä terveyteen vaikuttavista sosiaalisista tekijöistä.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 20.10.2015, viimeksi muokattu 3.4.2019).

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Hyvinvoinnin aakkoset - kurssi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on asiakkaan osallistaminen, vertaistuki sekä arjen sisältöjen paraneminen. Kurssi lisää ymmärrystä terveyteen vaikuttavista sosiaalisista tekijöistä.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 20.10.2015, viimeksi muokattu 3.4.2019).

Toteutuspaikka
Täydentyy.
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Luotu

13.02.2020

Viimeksi muokattu

26.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Kurssin tarkoitus on lisätä ryhmätoimintojen käyttöä perusterveydenhuollon asiakastyön työvälineenä, lisätä kolmannen sektorin ja kuntatoimijan välistä yhteistyötä sekä vahvistaa perusterveydenhuollon avopalveluiden, erityisesti terveysasemien, kokonaisvaltaisesti asiakasta auttavia keinoja, joissa on hyödynnetty kattavasti eri toimijoiden osaamista. Kurssi voi olla osa hoitosuunnitelmaa.

Toimintaympäristö **

Täydentyy.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Perusterveydenhuollon asiakkaat.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kurssisisältöjen suunnittelu
Kahdeksan kerran kurssin aiheina ovat muun muassa arjen hallinta, elinvoimaa elämästä, aivoterveys ja muisti, ravitsemus, liikunta, kulttuuri, tietotekniikka, ihmissuhteet sekä järjestö- ja vapaaehtoistoiminta. Sisällöt on suunniteltu ensisijaisesti eläkeikäisille, sillä heistä moni kuuluu paljon palveluja käyttävien kohderyhmään. Jokaisella kurssikerralla on eri ohjaaja, jolla on sekä kokemus ryhmäohjauksesta että aihe-alueeseen liittyvä osaaminen. Jotta kurssille olisi mahdollisimman matala kynnys osallistua, ja jotta osallistuminen olisi kaikille mahdollista, kurssimaksu on vain viisi euroa.

Kurssin yhteistyötahojen kartoitus
Kurssin tavoitteena on asiakkaan osallisuuden vahvistaminen, vertaistuen tarjoaminen sekä mahdollisuus oman hyvinvoinnin lisäämiseen. Kurssin sisältö suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä eri toimijoiden kanssa, jotta hyvinvoinnin eri osa-alueet tulevat huomioitua. Kurssi on suunnattu kaikille omasta hyvinvoinnistaan kiinnostuneille aikuisikäisille, erityisesti paljon palveluja käyttäville. Yhteistyötä tehdään seurakunnan, kansalaisopiston ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kurssin kehittämisessä käytetään asiakasraadeilta saatua palautetta. Kokemuksemme mukaan kurssi on vastannut hyvin tarpeeseen, sillä kurssi on saanut hyvää palautetta osallistujilta.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Täydentyy.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ikäihmiset Lapset ja varhaisnuoret Nuoret Perheet Työikäiset