Hyvinvointiryhmä mielenterveys- ja päihdeasiakkaille

Miten lisätä ryhmätoimintojen hyödyntämistä sosiaali- ja perusterveydenhuollossa? Miten tukea mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden voimaantumista ja lisätä toiveikkuutta? Miten suunnata huomio pois pahoinvoinnista ja sairaskeskeisyydestä?

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 25.1.2016, viimeksi muokattu 25.1.2016).

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Hyvinvointiryhmä mielenterveys- ja päihdeasiakkaille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Miten lisätä ryhmätoimintojen hyödyntämistä sosiaali- ja perusterveydenhuollossa? Miten tukea mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden voimaantumista ja lisätä toiveikkuutta? Miten suunnata huomio pois pahoinvoinnista ja sairaskeskeisyydestä?

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 25.1.2016, viimeksi muokattu 25.1.2016).

Toteutuspaikka
Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille -hanke. Hanke on toiminut Varsi-nais-Suomen ja Satakunnan alueella vuosina 2013-2016.
Paikkakunta tai maakunta
Turku
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Luotu

13.02.2020

Viimeksi muokattu

26.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaille tarkoitetun hyvinvointiryhmän tavoitteena on lisätä ryhmämuotoisten toimintojen hyödyntämistä sosiaali- ja perusterveydenhuollossa sekä tukea asiakkaiden voimaantumista suuntaamalla huomio sairaskeskeisyydestä ja pahoinvoinnista hyvinvointiin, ratkaisuihin sekä niihin asioihin, jotka toimivat. Ammattilainen ohjaa ryhmää yhdessä kokemusasiantuntijan kanssa.

Toimintaympäristö **

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille -hanke on toiminut Varsi-nais-Suomen ja Satakunnan alueella vuosina 2013-2016. Hankkeessa on kehitetty sosiaali- ja terveydenhuoltoon erilaisia toiminta- ja palvelumalleja paljon palveluita käyttäville riskiryhmille. Materiaalikansiosta löytyy hankkeen julkaisuja ja materiaalia, toimintamallien kuvauksia ja työvälineitä kaikkien käyttöön.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaat.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kokemusten arviointi
Onnistuakseen toiminta vaatii hyvää ryhmädynamiikkaa, jonka luomisessa kokemusasiantuntijalla on oma vahva roolin sekä kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen suhteella. ”Ruokaisa” kahvitarjoilu on myös tärkeä. Kokemuksemme mukaan terveysasema on ollut hyvä kokoontumispaikka ryhmälle, sillä terveysasemalla ei tarvitse pelätä leimautumista. Hyvinvointiryhmä on vahvistanut käsitystämme siitä, kuinka suuri positiivinen merkitys ja voima yhteenkuuluvuuden tunteella voi olla. Ryhmäläisistä on tullut toisilleen läheisiä, ja he kannustavat toisiaan eteenpäin. Kokemuksemme mukaan on hyvin tärkeää, että ammattilainen tapaa osallistujan ennen ryhmätoiminnan alkamista. Näin osallistujat sitoutuvat enemmän osallistumaan ja kynnys osallistumiseen madaltuu. Ikävänä havaintonamme on, että kun ryhmätoiminta on tauolla, tulee retkahduksia helpommin.

Ryhmätapaaminen
Tapaamiset aloitetaan kuulumiskierroksella. Päätavoitteen lisäksi jokainen asettaa aina jokaiselle tapaamiselle pienemmän välitavoitteen. Kuulumiskierroksella jokainen kertoo, miten viikko on kulunut tämän välitavoitteen kanssa. Kuulumiskierroksen jälkeen käydään keskustelua ennalta sovitusta hyvinvointiin liittyvästä aiheesta, tehdään jotain toiminnallista tai pidetään vaikka levyraatia.Tärkein tavoite keskustelussa ja toiminnassa on, että se saisi aikaan voimaantumisen kokemusta ja tuottaisi mielihyvää. Tämän jälkeen jokainen asettaa vielä välitavoitteen seuraavalle kerralle. Jos ryhmäläinen on pois ilmoittamatta, ammattilainen varmistaa puhelinsoitolla, että onko kaikki hyvin.

Säännöt ja sisältö
Kauden alussa ryhmä luo toiminnalleen säännöt ja suunnittelee toiminnan sisällöt yhdessä; ulkoilua, liikunta- ja kulttuurisisältöjä unohtamatta. Jokainen ryhmäläinen asettaa itselleen omaan hyvinvointiinsa liittyvän tavoitteen. Tavoite voi olla miltä tahansa elämän osa-alueelta; se voi liittyä esim. päihteiden käyttöön, ruokavalioon, sosiaalisiin suhteisiin, nukkumiseen tai vapaa-aikaan. Oleellista on, että se heijastaa sitä, mihin itse haluaa muutosta. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa kahdeksi tunniksi. Ammattilainen on yksi ryhmäläisistä, ja hän osallistuu keskusteluun ja toimintaan kuten muutkin. Toisaalta hän on kuitenkin vastuussa siitä, että toiminta on tasavertaista, jotta jokainen saa tulla yhtäläisesti kuulluksi ja ymmärretyksi. Toiminta vaatii ammattilaiselta sensitiivistä työotetta. Hänen on osattava koordinoida ryhmää, mutta kuitenkin olematta liian voimakkaassa roolissa, sillä hän toimii ryhmässä vertaisena. Kokemusasiantuntijalla on hyvä olla kokemusta ryhmätoiminnasta.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Täydentyy.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Täydentyy.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Mielenterveys Ryhmätoiminta Päihteet ja riippuvuudet

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ikäihmiset Työikäiset