IBD-potilaan hoito- ja palveluketju, Kainuun hyvinvointialue (RRP P4, I1 ja I4)

Toimintamalli kokoaa IBD-potilaan tarvitsemat palvelut hoito- ja palveluketjuun. Hoito- ja palveluketju kuvataan asiakaslähtöisesti hyvinvointialueen verkkosivuille. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
IBD-potilaan hoito- ja palveluketju, Kainuun hyvinvointialue (RRP P4, I1 ja I4)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli kokoaa IBD-potilaan tarvitsemat palvelut hoito- ja palveluketjuun. Hoito- ja palveluketju kuvataan asiakaslähtöisesti hyvinvointialueen verkkosivuille. 

Toteutuspaikka
Kainuun hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

28.02.2024

Viimeksi muokattu

03.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Vuoden 2023 syksyllä Kainuun hyvinvointialueelle valmistui Saila Tiirolan YAMK-opinnäytetyö "IBD- potilaan digihoitopolku erikoissairaanhoidon poliklinikalla". Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää asiakaslähtöinen hoitopolku erikoissairaanhoidon poliklinikalle.  Nyt Kestävän kasvun Kainuu II- hankkeessa on tarkoituksena kehittää jo luotua hoito- ja palveluketjua ja sen sisältöä sekä saada se kuvattua hyvinvointialueen verkkosivuille. 

Tulehduksellisia suolistosairauksia (IBD=Inflammatory Bowel Diseases) ovat Crohnin tauti ja haavainen paksusuolentulehdus eli colitis ulcerosa. Kainuun hyvinvointialueella IBD- potilaita on noin tuhat. IBD-potilaiden määrä on kasvamaan päin Kainuussa, kuten valtakunnallisestikin.  Potilaiden seuranta on järjestetty Kainuun hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon poliklinikalla.

Varhainen oireiden tunnistaminen ja oikea-aikainen hoidon aloitus lisäävät IBD-potilaan toimintakykyä ja hyvinvointia sekä vähentävän sairaudesta aiheutuvia kustannuksia. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamallin kohderyhmänä on palveluita käyttävät IBD-potilaat ja heidän omaiset sekä organisaation henkilöstö. 

Asiakasymmärrystä syvennetään hyödyntämällä potilaille ja heidän omaisilleen luotua kyselylomaketta.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt