Ikääntyneen mielenterveys- ja päihdeasiakkaan palvelujen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Ikääntyneen mielenterveys- ja päihdeasiakkaan palveluihin kehitetään uudenlaista matalankynnyksen toimintamallia, jossa hyödynnetään kokemustoimijoita. Henkilöstön osaamista lisätään mielenterveys- ja päihdeosaamiseen järjestämällä webinaareja ja työpajoja. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ikääntyneen mielenterveys- ja päihdeasiakkaan palvelujen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikääntyneen mielenterveys- ja päihdeasiakkaan palveluihin kehitetään uudenlaista matalankynnyksen toimintamallia, jossa hyödynnetään kokemustoimijoita. Henkilöstön osaamista lisätään mielenterveys- ja päihdeosaamiseen järjestämällä webinaareja ja työpajoja. 

Toteutuspaikka
Ikäihmisten palveluiden ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisohjelma, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke,POPsote
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Eija Marin

Luotu

25.04.2022

Viimeksi muokattu

07.02.2023
Toimintaympäristö **

Ikäihmisten ennaltaehkäisevään mielenterveys -ja päihdetyöhön tulee kiinnittää huomiota, sillä ikäihmisten masennusta ei aina tunnisteta, lisäksi määrittelemättömän ahdistuksen vuoksi hakeudutaan päivystykseen varsin usein. Vanhusten yksinäisyys voi näyttäytyä palvelujen paljossa käytössä. Työelämästä eläkkeelle siirtyminen on roolimuutos ihmisen elämässä. Valmistautuminen uuteen elämänvaiheeseen olisi hyvä aloittaa heti eläkeiän alussa tai mielellään jo työelämän loppuvaiheessa. Palvelujärjestelmässä tulee kiinnittää ihmisen kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen huomioiden iäkkään olemassa olevat voimavarat. Ikääntyneet mielenterveyskuntoutujat ansaitsevat myös arvokkaan vanhuuden. Heillä on riski jäädä ikäihmisten palveluiden ulkopuolelle sairauden luonteen vuoksi. Heidän ei aina katsota soveltuvan tavanomaisiin ikäihmisten palveluihin tai ryhmätoimintoihin. Ikääntynyt mielenterveyskuntoutuja tarvitsee ikääntyessään myös kotiin annettavia palveluita kuten muutkin. Palvelujärjestelmässämme voi syntyä tilanne, jossa ikääntynyttä mielenterveyskuntoutujaa pompotellaan sosiaalipalveluiden ja kotipalvelun välillä. Tähän voi olla syynä palveluiden suurempi tarve, mutta myös kotipalveluiden henkilöstön osaamisen vaje mielenterveys -ja päihdepotilaiden kohtaamisessa. Sekä ikäihmisten mielenterveyden hoitoon että psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen ja ongelmien ehkäisemiseen on tutkittuja ja vaikuttavia menetelmiä. Nämä menetelmät on tarpeen tuoda paremmin esille.

 

 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmä: Ikääntyneet mielenterveys- ja päihdeasiakkaat, heidän omaiset ja ikäihmisten palveluissa työskentelevä henkilöstö.

Asiakasymmärrys: Kehittämistyön yksi tärkeä tehtävä on ottaa huomioon kokemustoimijat. Kokemustarinoiden kerääminen on yksi kehittämistyön osallistamismuoto. Kokemustoimijoita käytetään koulutuksissa ja webinaareissa puhujina, työryhmään on nimetty kokemustoimija. Kokemustoimija on mukana ammattilaisen tukena piloteissa. 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt

Kohderyhmä