Pelin tavoitteena on syy-seuraus suhteen ymmärtäminen, kun autat muita saat itsekin apua. Peli on matka omaan mieleesi, jossa voit kohdata itsellesi vaikeitakin asioita. Voit oppia matkan aikana, kuinka kohdata hankalia tilanteita ja kuinka niitä voi ratkaista. Peliä pelataan vr-laseilla

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Inner Visions syys-seuraus hyötypeli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pelin tavoitteena on syy-seuraus suhteen ymmärtäminen, kun autat muita saat itsekin apua. Peli on matka omaan mieleesi, jossa voit kohdata itsellesi vaikeitakin asioita. Voit oppia matkan aikana, kuinka kohdata hankalia tilanteita ja kuinka niitä voi ratkaista. Peliä pelataan vr-laseilla

Toteutuspaikka
Etelä-Savo nuorisotyö
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Liitteet ja linkit
Kuva
Inner Visions mainoskuva
Kuvateksti
Pelikuvaa ja logo

Luotu

28.10.2022

Viimeksi muokattu

08.11.2022
Ratkaisun perusidea **

Peli pohjautuu Virtual Dawnin aiemmin kehittämään VR-simulaatioon, jota pelillistettiin edistämään hankkeen tavoitteita. Hankkeen yhteistyökumppanit ja heidän nuoret asiakkaansa osallistuivat pelin kehittämiseen testaamalla peliä eri suunnitteluvaiheissa.

Peliä pelataan virtuaalilaseilla joko yksin tai ohjaajan kanssa. Ohjaaja voi keskustella pelaajan kanssa tämän tekemistä valinnoista pelin aikana tai sen jälkeen.

Peli on matka pelaajan omaan mieleen, jossa voi kohdata itselleen vaikeitakin asioita. Pelaaja voi oppia matkan aikana, kuinka kohdata hankalia tilanteita ja kuinka niitä voi ratkaista.

Toimintaympäristö **

Marinin hallituksen 10.12.2019 mukaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää Suomea rakennetaan muun muassa oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta kehittäen. Tausta ajatuksena on, että koulutus on paras tapa syrjäytymistä ja näköalattomuutta vastaan. 

Tanskasta uutisoitiin keväällä 2019, että yli kolmannes autismikirjon lapsista ei käy koulua epäonnistuneen inkluusion vuoksi. Osalla koulunkäynti oli keskeytynyt jopa viideksi vuodeksi. Suomessa aika vastaisi lähes puolta alakoulusta ja koko yläkoulua.  Suomesta ei ole saatavilla vastaavaa dataa, mutta yksi on varmaa: palvelut ja tukimuodot eivät jakaannu lapsille tasaisesti tai jonkinlaisena automaationa meilläkään.

Nuoret odottavat palveluilta tietoa, tukea ja mahdollisuutta rakentaa itseluottamusta, turvallisuuden tunnetta ja uskoa itsenäiseen selviytymiseen.  Osa nuorista ei kuitenkaan koe saavansa  peruspalveluista tarvitsemaansa apua tai he eivät koe palvelua hyödylliseksi. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin keskeiset haasteet liittyvät osallisuuteen, mielenterveyteen, häirinnän ja väkivallan kokemuksiin sekä elintapoihin.  (THL.)

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Sosiaalialan ammattilaiset ja nepsy-piirteiset nuoret. Molemmat ryhmät ovat olleet mukana pelin kehittämisessä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Nyt kehitetty Inner Visons syy-seuraus hyötypeli on pelattavissa ilmaiseksi. Pelin pelaamiseen tarvitaan virtuaalilasit. Koska peliä kehotetaan pelaamaan ohjaajan kanssa, tarvitaan pelin striimaukseen joko älypuhelin, tietokone tai älytelevisio. 

Inner Visions hyötypeliä markkinoidaan nyt hankkeen yhteistyökumppaneille ja nuorille. Jatkossa markkinointia laajennetaan laajemmin sosiaalialan ammattilaisille. Lisäksi peliä esitellään sosiaalialan opiskelijoille, jotta heillä olisi tulevassa työelämässä laajemmin työkaluja käytettävissä nuorten kanssa.  

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Hyötypeliä ollaan vasta pilotoimassa kehittämisessä mukana olleiden lastensuojeluyksiköiden kanssa. Jatkossa sekä ammattilaisille että peliä pelaaville nuorille toteutetaan kyselyt ja haastattelut pelin käytettävyydestä (Nielsenin käytettävyysteoria) ja siitä saatavasta hyödystä. Vaikutusten arvioinnista saadaan tuloksia keväällä 2023.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Nyt kehitetty Inner Visons syy-seuraus hyötypeli on pelattavissa ilmaiseksi. Pelin pelaamiseen tarvitaan virtuaalilasit. Koska peliä kehotetaan pelaamaan ohjaajan kanssa, tarvitaan pelin striimaukseen joko älypuhelin, tietokone tai älytelevisio. 

Inner Visions hyötypeliä markkinoidaan nyt hankkeen yhteistyökumppaneille ja nuorille. Jatkossa markkinointia laajennetaan laajemmin sosiaalialan ammattilaisille. Lisäksi peliä esitellään sosiaalialan opiskelijoille, jotta heillä olisi tulevassa työelämässä laajemmin työkaluja käytettävissä nuorten kanssa. 

Sudenkuoppana on, saadaanko sosiaalialan ammattilaiset ja nuoret kiinnostumaan uuden teknologian käytöstä. 

Kansikuva
Syy-seuraus hyötypeli

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä