Itä-Lapin seutukunnallinen hyvinvointityö - Tilanneselvitys sekä järjestöjen yhteistoiminnan tuki järjestöneuvottelukunnan käynnistämisessä

Toimintamalli on osa Itä-Lapin seutukunnallisen järjestöneuvottelukunnan perustamisen kokonaisuutta, jonka prosessi on kuvattu Innokylään. Kokonaisuuteen pääset tutustumaan esimerkiksi tämän linkin kautta: https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/ita-lapin-seutukunnallinen-hyvinvointityo-jarjestojen-yhteistyoelimen

Tarkoituksena on

  1. tuottaa raportti lakisääteisten vaikuttamistoimielinten, kyläyhdistysten  sekä muiden järjestöjen kehittämis- ja koulutustarpeista
  2. järjestää koulutustilaisuuksia, joiden yhteydessä pohditaan kuntakohtaista edustajien valintaprosessia seutukunnalliseen yhteistyöelimeen
  3. järjestää kuntakohtainen valintaprosessi

Invalidiliitto ry tukee rahallisesti vammaisneuvostojen koulutusta, joten he saavat oman koulutusprosessinsa. Muille koulutus järjestetään kuntakohtaisina kokonaisuuksina. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Itä-Lapin seutukunnallinen hyvinvointityö - Tilanneselvitys sekä järjestöjen yhteistoiminnan tuki järjestöneuvottelukunnan käynnistämisessä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli on osa Itä-Lapin seutukunnallisen järjestöneuvottelukunnan perustamisen kokonaisuutta, jonka prosessi on kuvattu Innokylään. Kokonaisuuteen pääset tutustumaan esimerkiksi tämän linkin kautta: https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/ita-lapin-seutukunnallinen-hyvinvointityo-jarjestojen-yhteistyoelimen

Tarkoituksena on

  1. tuottaa raportti lakisääteisten vaikuttamistoimielinten, kyläyhdistysten  sekä muiden järjestöjen kehittämis- ja koulutustarpeista
  2. järjestää koulutustilaisuuksia, joiden yhteydessä pohditaan kuntakohtaista edustajien valintaprosessia seutukunnalliseen yhteistyöelimeen
  3. järjestää kuntakohtainen valintaprosessi

Invalidiliitto ry tukee rahallisesti vammaisneuvostojen koulutusta, joten he saavat oman koulutusprosessinsa. Muille koulutus järjestetään kuntakohtaisina kokonaisuuksina. 

Toteutuspaikka
Itä-Lapin kuntayhtymän kunnissa toimivissa järjestöissä: Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Salla ja Savukoski
Paikkakunta tai maakunta
Lappi
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Muu rahoittaja

Tekijä

Jukka Hakola

Luotu

03.04.2020

Viimeksi muokattu

14.04.2020
Toimintaympäristö **

SITRAn (Suomen itsenäisyyden juhlarahaston) mobilisoimana on moniäänisessä asiantuntijafoorumissa määritelty 2010-luvun demokratian olevan 1) oma-aloitteista yhteisen hyvän tekemistä, 2) ideoimista ja yhdessä tekemistä julkisahallinnon kanssa sekä 3) hallinnon ja päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Näitä asioita on jo tehty Itä-Lapin seutukunnassa kunnallislaissa määriteltyyn osallisuuteen perustuen esimerkiksi asukasraadeissa, osallistuvassa budjetoinnissa ja erätauko -konseptilla toteutetuissa keskusteluissa.

Seutukunnallisen järjestöjen yhteistoimintaelimen toiminnan käynnistäminen on yksi demokratian kehittämisen keinoista. Koska jokaisessa kunnassa suuri määrä itsenäisesti ja yksin toimivia järjestöjä, on yhteinen työskentely käynnistettävä pienin askelin. Tärkeää on perehtyä järjestöjen koulutuksellisiin tarpeisiin  ja tavoitteisiin. Selvityksen perusteella järjestetään kunnallisia tai seutukunnallisia koulutuksia ja käynnistetään prosessi kohti yhteistoimintaelintä. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmäläiset eli vaikuttamistoimielinten jäsenet sekä alueella toimivien järjestöjen edustajat ovat koko ajan mukana prosessissa. Kaikki ovat luomassa suunnitelmaa aluksi puheenjohtajistolla ja heti seuraavassa vaiheessa kaikki yhdessä. Tämä tietysti vaatii aktiivisuutta ja mielenkiintoa olla kehittämässä omaa asiaa vapaaehtoisesti. 

Käytössämme on dialogisten menetelmien laaja kirjo. Menetelmän valitaa on vaikea tehdä tuntematta kokonaisuutta tarkemmin. Prosessin edetessä valinta tapahtuu ja menetelmä mofioidaan osallistujille kulloiseenkin tilanteeseen mahdollisimman hyvin soveltuvaksi. Menetelmä kuvataan myös tässä raportissa. 

Kansikuva
Itä-Lapin kuntayhtymä

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Arviointi ja tiedonkeruu Demokratia Fasilitointi ja osallistuminen

Ilmiöt

Demokratian murros Osallistuva yksilö

Kohderyhmä

Ammattilaiset Koko väestö