Itse- ja omahoidossa syntyvien tietojen hyödyntäminen palveluissa ​/ Pohjois-Karjalan Hyvinvointialue

Itse- ja omahoidon selvitys Pohjois-Karjalan HVA:lla. Ensimmäisen vaiheen selvityksessä on kuvattu PKHVA:n itse- ja omahoidon nykytilaa ja ehdotettu toimenpiteitä sen kehittämiseksi. 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Itse- ja omahoidossa syntyvien tietojen hyödyntäminen palveluissa ​/ Pohjois-Karjalan Hyvinvointialue
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Itse- ja omahoidon selvitys Pohjois-Karjalan HVA:lla. Ensimmäisen vaiheen selvityksessä on kuvattu PKHVA:n itse- ja omahoidon nykytilaa ja ehdotettu toimenpiteitä sen kehittämiseksi. 

 

Toteutuspaikka
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Olli Koskeli

Luotu

30.03.2023

Viimeksi muokattu

19.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Selvityksessä on pyritty kuvaamaan itse- ja omahoidon nykytilaa ja lähtökohtia, ja samalla tunnistamaan mahdollisia toimenpiteitä tulevaa kehittämistä varten. 

Toimintaympäristö **

Tarve itse- ja omahoidon palveluille on ollut jo kauan. Taustatekijöinä tarpeen kasvamiselle ja konkretisoitumiselle ovat olleet mm. koronapandemian tuomat/kiihdyttämät ongelmat, sote-alan resurssiongelmat ja digitalisaation kehittyminen.

RRP-hankkeessa on haettu rahoitusta itse- ja omahoidon kehittämiseen. Hankkeesta tulee myös tukea kehittämiseen kansallisella tasolla. Itse- ja omahoito liittyy vahvasti Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet vuosille 2023-2026 kohtiin "Toiminta on taloudellisesti kestävää", "Kustannusten kasvua hidastetaan suhteessa palvelutarpeen kasvuun ja painotusta siirretään ennaltaehkäisevään työhön", "Kansallisesti ja yhteistyöalueen tasolla suunniteltu tiedonhallinta ja digitalisaatio tukevat tavoitteiden saavuttamista ja asiakaslähtöistä toiminnan uudistamista" sekä "Palvelut on järjestetty yhdenvertaisesti ja laissa säädetyt oikeudet turvaten". Myös esimerkiksi Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kehittämiskohteiden priorisointi 2022 nostaa tavoiteltavissa hyödyissä asiakkaiden korissa kolme kohtaa:

  • 1) Henkilö edistää omaa terveyttään ja hyvinvointiaan digitaalisin palveluin
  • 2) Asiakkaalle tarjotaan palveluita ajasta ja paikasta riippumattomasti
  • 3) Asiakkaalla on pääsy omiin tietoihinsa ja voi myös itse tuottaa tietoja tilanteestaan
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Itse- ja omahoidon palvelujen kohderyhmänä on koko hyvinvointialueen asukkaat. Mahdollista sisällönkehitystä tullaan todennäköisesti aluksi kohdentamaan tiettyihin asiakassegmentteihin. 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä