Jalkapalloseurat oppilaitosten työelämäoppimisen kumppanina

Toisen asteen oppilaitokset ja jalkapalloseurat ovat löytäneet hyviä yhteistyömalleja seuratoiminnan ympärillä. Toteuttajina valtakunnalliset Suomen Palloliitto ja Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI sekä kymmenen jalkapalloseuraa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Jalkapalloseurat oppilaitosten työelämäoppimisen kumppanina
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toisen asteen oppilaitokset ja jalkapalloseurat ovat löytäneet hyviä yhteistyömalleja seuratoiminnan ympärillä. Toteuttajina valtakunnalliset Suomen Palloliitto ja Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI sekä kymmenen jalkapalloseuraa.

Toteutuspaikka
10 kotimaista jalkapalloseuraa sekä joukko toisen asteen oppilaitoksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Katri Halonen

Luotu

20.08.2020

Viimeksi muokattu

04.10.2021

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Urheiluseuroilla on jatkuva pula vapaaehtoisesta lisätyövoimasta, jota tarjotaan etenkin pelitapahtumien järjestelyissä, toteuttamisessa ja markkinointiviestinnässä. Samalla toisen asteen työssoppimiseen tarvitaan uusia kiinnostavia kumppaneita. Samalla nuorten liikunta-aktiviisuutta tulisi lisätä. Tässä hankkeessa nämä asiat tuodaan yhteen positiivisten työharjoittelukokemusten sekä liikuntaan pohjautuvan energian avulla. 

Toimintaympäristö **

Hyvää Seuraa - Nuorten osallistaminen seuratoimintaan -hankkeessa on osallistettu ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevia maahanmuuttajanuoria mukaan paikalliseen jalkapalloseurojen toimintaan erilaisissa rooleissa. Tavoitteena oli edistää nuorten hyvinvointia ja tarjota osallisuuden kokemuksia paikallisessa toimintaympäristössä, lähellä nuoria. Ennakoivalla, osallistavalla lähestymistavalla on tuettu nuorten elämänhallintataitoja, edistetty opiskelumotivaatiota sekä vahvistettu työelämätaitoja. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Mallissa seuratoiminnan puitteissa on löydetty uudenlaisia toimenkuvia, jotka ovat olleet toisen asteen opiskelijoiden näkökulmasta kiinnostavia. Jalkapalloseurat osoittautuivat monipuoliseksi työympäristöiksi, joissa pystyttiin hyödyntämään oppilaitosten opintoaloja laaja-alaisesti ja hankkeen lähtökohdan tavoite, osallistaa opiskelijat ottelutapahtumiin, laajeni kattamaan lähes kaikkia seuratoiminnan osa-alueita. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Seurat aloittivat hankkeen toiminnan suunnittelun ottelutapahtumien näkökulmasta, mutta ajan kuluessa seurat laajensivat opiskelijoiden osallistamista muihinkin seurojen toimintoihin, kuten kerhotoiminnan ja muiden tapahtumien koordinointiin ja vetämiseen, markkinoinnin eri osa-alueille, puualalle (syöttöseinät, kioskit) ja jopa konditoria ja elintarvikealoille (seuraleivoksen ja seurahampurilaisen kehittäminen) jne. Kahden vuoden aikana osa seuroista kehitti loppuun asti erilaisia kohteita opiskelijoiden osallisuuden hyödyntämiselle, samalla tarjoten opiskelijoille mahdollisuuden kartuttaa osaamispisteitä ja jopa opintopisteitä opinnollistetuista kokonaisuuksista. Seurat oivalsivat erittäin hyvin mahdollisuuden löytää apukäsiä projektiluontoiseen toimintaan ja loivat mallista pysyviä, myös jatkossa toteuttavia toimintatapoja, joista on hyötyä sekä koululle, seuralle että opiskelijoille.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Oppilaitosten näkökulmasta hanke avasi uudenlaisia mahdollisuuksia lisätä tarjontaa opiskeiljoiden työssäoppimisen jaksoille sekä opetussuunitelmiin. Alussa kontaktien luominen ja oikeiden henkilöiden löytäminen yhteistyön toteuttamiseen, oli työlästä, mutta kun kontakti viimein löytyi, avautui seuratoiminnasta paljon mahdollisuuksia yhteisen kielen löytymisen myötä.

Kansikuva
projektia toteutti Suomen Palloliitto ja Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI sekä kymmenen jalkapalloseuraa.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä