Jatkohoitokäytännöt perusterveydenhuollossa, Pirkanmaan HVA (RRP, P4, I1)

Pirkanmaan hyvinvointialueen perusterveydenhuollon hoitoonohjauksen käytäntöjen kokoava työväline.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Jatkohoitokäytännöt perusterveydenhuollossa, Pirkanmaan HVA (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hyvinvointialueen perusterveydenhuollon hoitoonohjauksen käytäntöjen kokoava työväline.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Emma Mononen

Luotu

26.04.2024

Viimeksi muokattu

04.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Tarkoituksena on Pirkanmaan hyvinvointialueen sote-asemien hoitoonohjauksen asemakohtaisten käytäntöjen kokoaminen yhteen. Tavoitteena on työvälineen avulla nopeuttaa ammattilaisten tiedonhakua asemilla, helpottaa ammattilaisten siirtymistä työyksiköiden välillä, auttaa sote-asemien käytänteisiin perehtymisessä sekä samalla tuottaa kokonaiskuva hyvinvointialueen sote-asemien palveluvalikoimasta ja hoitoonohjauksen käytänteistä.

Tiedot tuotetaan avosairaanhoidossa käytössä olevan Hoituki-palvelun kautta ammattilaisille. Tarkempia tietoja Hoituki-palvelusta Avosairaanhoidon ohjeet ja Yhtenäinen hoidon tarpeen arviointi Hoituen avulla Pirkanmaan hyvinvointialueella.

Toimintaympäristö **

Hyvinvointialueella hoitoonohjauksen käytännöissä ja palveluvalikoimassa on vaihtelua sote-asemien välillä. Jatkohoitokäytänteiden kokoaminen sai alkunsa sote-asemien ammattilaisten aloitteesta; yhdellä sote-asemalla oli aloitettu kokoamaan oman aseman jatkohoitoon liittyviä tietoja yhteen selkeyttämään hoitoonohjauksen käytäntöjä. Tästä kehittämistyöstä laajentui koko hyvinvointialueen kattava kokonaisuus, joka sovitettiin yhteen osaksi perusterveydenhuollossa käytössä olevaa Hoituki-palvelua ja tuotettiin ammattilaisille käytännölliseen muotoon. Jatkohoitokäytänteitä kehitetään monialaisessa yhteistyössä koko hyvinvointialueella.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Jatkohoitokäytännöt ovat integroitu osaksi kaikissa perusterveydenhuollon yksiköissä olevaa Hoituki-palvelua ja näin ammattilaisten saatavilla aiemmin käytössä olleen, tutun työvälineen sisällä. Jatkohoitokäytänteistä on viestitty ammattilaisille esihenkilöiden kautta sekä jalkautettu käyttöä alueellisten kehittäjäsairaanhoitajien avulla.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt

Kohderyhmä