Kaikkien asiakasryhmien asiakasohjauksen kehittäminen

Pohjois-Pohjanmaalla kehitetään asiakasohjausta kaikkien kehittämisohjelmien yhteisenä kehittämistoimenpiteenä. Kevään 22 tavoitteena on toteuttaa määrittelytyötä ja kuvata eri asiakasryhmät huomioiden yhteiset asiakasohjauksen tavoitteet ja painopisteet alueelle. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kaikkien asiakasryhmien asiakasohjauksen kehittäminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Pohjanmaalla kehitetään asiakasohjausta kaikkien kehittämisohjelmien yhteisenä kehittämistoimenpiteenä. Kevään 22 tavoitteena on toteuttaa määrittelytyötä ja kuvata eri asiakasryhmät huomioiden yhteiset asiakasohjauksen tavoitteet ja painopisteet alueelle. 

Toteutuspaikka
POPsote
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Sanna Perälä

Luotu

12.05.2022

Viimeksi muokattu

29.06.2022
Ratkaisun perusidea **

​​​​​Kehittämistyön tuloksena syntyneet asiakasohjauksen painopisteet ja tavoitteet

 

Asiakasohjaus-kokonaisuus on:

 • Asiakaslähtöinen; konkretisoituu vastaamalla tarpeisiin oikea-aikaisesti ja tarjoamalla asiakkaalle tapoja ja välineitä toimia itselleen mieluisalla tavalla, omaan arkeen sopien 

 • Selkeä, yhteinen, yhtenäinen mutta silti asiakasryhmien erityispiirteet huomioiva

 • Avoin,  alati kehittyvä, ajassa mukana oleva, monikanavainen

 • Ennaltaehkäisyä ja varhaista tukea eri  tilanteissa korostava

 • Kokonaisvaltaista hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävä kokonaisuus!

 

Asiakasohjauksen sisältöjä:

Matalan kynnyksen ohjaus ja neuvonta

 • Mahdollistetaan spontaani, ilman ajanvarausta tapahtuva ohjaus ja tarvittaessa yhteys ammattilaiseen

 • Monikanavaisesti, myös anonyyminä

 • Huomio ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja verkostoihin (sote-palveluita edeltävästi)

 • Asiakas jatkaa itsenäisesti, mutta tarvittaessa siirtyy sujuvasti yhden yhteydenoton periaatteella tarkoituksenmukaisen ammattilaisen luo

Luotettavat tietosisällöt

 • Tarjotaan tutkimukseen tai näyttöön perustuvaa tietoa vaivattomasti, myös ilman ammattilaiskontaktia (mm. hyvinvointi -ja terveysinformaatio)

 • Tuodaan helposti saataville asiakkaiden arkea ja toimintakykykykyä tukevat ajantasaiset tietosisällöt (mm. apuvälineet, tuet ja etuudet)

Monipuoliset itse- ja omahoidon välineet

 • Tarjotaan keinoja, joilla asiakas voi itse arvioida, edistää ja ylläpitää hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä

 • Välineet (mm. hyvinvointitarkastukset) ovat kohdennetusti ja oikea-aikaisesti saatavilla

 • Vahvistetaan samalla  asiakkaiden osallisuutta ja toimijuutta

Asiakkaan hyvinvointia tukeva verkosto

 • Ymmärretään, että asiakkaiden hyvinvointi  on moniulotteinen kokonaisuus
 • Tuen tarve on moninainen
 • Tuodaan asiakkaan saataville 3 sektorin, yksityisen ja julkisen tarjoama monialainen tuki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle liite

 

 

Toimintaympäristö **

Pohjois-Pohjanmaalla kehitetään asiakasohjausta POPsote-tulevaisuuden sosiaali-ja terveyskeskus hankkeessa kaikkien kehittämisohjelmien (Lasten, nuorten ja perheiden palvelut; Ikäihmisten palvelut; Kuntoutus; Hoitotakuu; Mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä Vammaisten palvelut) yhteisenä kehittämistoimenpiteenä. 

Kehittämistyötä ohjaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määritelmä asiakasohjauksesta, jolloin asiakasohjaus kokonaisuus sisältää sekä yleisen ohjauksen ja neuvonnan että palveluohjauksen, joka annetaan ammattilaisen toteuttaman palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Kehittämisohjelmien yhteisessä asiakasohjauskehittämistyössä pääpaino on yleisen ohjauksen ja neuvonnan osuudessa. Tärkeitä lähtökohtia kehittämisessä ovat alueen yhteinen ihmislähtöinen hyvinvointikäsitys sekä yhteiskehittämisen periaatteiden noudattaminen. 

 

Kansikuva
Kehittämisen lähtökohtana toimii Pohjois-Pohjanmaan ihmislähtöinen hyvinvointikäsitys.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä