Keski-Suomen Henkilökohtaisen avun keskus (Havu-Keskus)

Henkilökohtaisen avun keskus vastaa keskitetysti henkilökohtaisen avun työnantajamallin ohjauksesta ja neuvonnasta.  Henkilökohtaisen avun keskus yhtenäistää Keski-Suomen henkilökohtaisen avun työnantajamallin palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Keski-Suomen Henkilökohtaisen avun keskus (Havu-Keskus)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Henkilökohtaisen avun keskus vastaa keskitetysti henkilökohtaisen avun työnantajamallin ohjauksesta ja neuvonnasta.  Henkilökohtaisen avun keskus yhtenäistää Keski-Suomen henkilökohtaisen avun työnantajamallin palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Toteutuspaikka
Keski-Suomen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Mari Mäkelä

Luotu

22.02.2023

Viimeksi muokattu

27.11.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Henkilökohtaisen avun keskus palvelee henkilökohtaisen avun työnantaja mallin asiakkaita hyvinvointialueella.

 • Neuvontaa ja opastusta asiakkaille, joilla henkilökohtainen apu työnantajamallilla
 • Käytännön tukea työnantajuuteen liittyvien lomakkeiden täyttämisessä
 • Avustajavälitys; avustajien välitystä työnantajille ja avustajien opastusta työtehtävissä
 • Tiedottamista, ohjeistuksia, koulutusta sekä vertaistukitoimintaa
 • Kotikäynnit ja henkilökohtaiset tapaamiset ajanvarauksella.
 • Avun järjestämisessä hyödynnetään laajasti myös digitaalisia palveluja.
Toimintaympäristö **

Henkilökohtaisen avun työnantaja mallin ohjauksen ja neuvonnan vastuu hyvinvointialueella perustuu vammaispalvelulakiin. Maakunnan liikelaitoksen on tarvittaessa annettava vammaiselle henkilölle tai hänen puolestaan työnantajana toimivalle ohjausta, apua ja neuvontaa työsuhdeasioissa ja työnantajamallin toteutuksessa.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Henkilökohtaisen avun työnantajina toimivat asiakkaat sekä avustajat. Asiakkaita on osallistettu tarjoamalla mahdollisuus osallistua asiakasosallisuusryhmään ja ryhmä on toiminut säännöllisesti syksystä 2022 alkaen. Asiakasosallisuusryhmä on muun muassa tehnyt korjausehdotuksia valmisteltuun materiaaliin.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Henkilökohtaisen avun keskuksen valmistelu- ja käynnistämisvaiheessa tehtyjä asioita:

 • Koske Keski-Suomen osaamiskeskuksen selvitys henkilökohtaisen avun keskusten valtakunnallisesta tilanteesta 
 • Osatoteuttajia mukana valmistelutyössä, kokemusta sekä ymmärrystä henkilökohtaisesta avusta ja henkilökohtaisen avun keskuksen toiminnan kehittämisestä
 • Selkeä suunnitelma, joka tarvittaessa muutettavissa
 • Viranhaltijapäätökset tarvittavista asioista (esim. hallinnolliset asiat, resurssit)
 • Alue yksiköiden vammaispalveluiden vastuutyöntekijöiden nimeäminen ja ohjeistaminen 
 • Yhteisen sijaismaksaja palvelun järjestäminen
 • Henkilökohtaisen avun keskuksen henkilöstö (palveluvastaava, palveluohjaajat ja omatuotanto)
 • Yhtenäiset henkilökohtaisen avun oppaat, lomakkeet ja esite
 • Laajaa tiedottaminen toiminnan käynnistämisestä
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Keski-Suomen hyvinvointialueen henkilökohtaisen avun keskus käynnistyi 17.4.2023.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Henkilökohtaisen avun keskuksen valmisteluaika oli liian lyhyt aj. 1.5.2022-31.12.22. Henkilökohtaisen avun keskuksen tavoite oli käynnistyä hyvinvointialueelle siirtymän yhteydessä 1.1.2023. Henkilökohtaisen avun palveluiden yhtenäistäminen koko hyvinvointialueelle mm. sijaismaksajapalvelun-, henkilöstöresurssin löytyminen viivästytti kokonaisuuden muodostumisen kannalta henkilökohtaisen avun keskuksen käynnistymisen ajankohtaa. Suuren palvelukokonaisuuden vaihtuminen (sijaismaksajapalvelu) koko hyvinvointialueella olisi tarvinnut enemmän aikaa palvelua käyttävien viranhaltijoiden perehdytykseen, kuin palvelunkäyttäjien henkilökohtaisten avustajien ja työnantajien kouluttamiseen palveluiden käyttäjäksi.

         

Kansikuva
Henkilökohtainen apu, henkilökohtaisen avun keskus

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis