Yhteistyöjärjestöille on olemassa toimintamallit ja alusta yhteistyölle, joiden avulla järjestöt voivat yhä aktiivisemmin osallistua ikääntyneiden palvelujen tuottamiseen. Yhdyspintatyön vakioiminen Keusoten toimintaan. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Keusoten hyte-verkosto (ikääntyneet)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteistyöjärjestöille on olemassa toimintamallit ja alusta yhteistyölle, joiden avulla järjestöt voivat yhä aktiivisemmin osallistua ikääntyneiden palvelujen tuottamiseen. Yhdyspintatyön vakioiminen Keusoten toimintaan. 

Toteutuspaikka
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Keusote
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

28.02.2024

Viimeksi muokattu

28.02.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Keusoten Hyte-verkoston toimintamallissa kuvataan yhdyspintatyö järjestöjen ja kuntien kanssa. Toimintamallin tavoitteena on asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen 
ja hyvinvointialueen palvelujen tuki. 

 • Yhdessä sovitut toimintatavat, jossa järjestöjen toiminta on vakioitu Keusoten palveluprosesseihin. Kunnat ja järjestöt tukevat asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä omilla palveluillaan ja toiminnoillaan. Tehdään avustettavien järjestöjen kanssa 
  kumppanuussopimukset, jotka määrittelevät tehtävät ja vastuut.
 • Yhteistyön ja kehittämisen yhteydessä on määritelty säännölliset 
  yhteistyötapaamiset järjestöneuvottelukunnan sekä järjestöjen kanssa (järjestöinfot, avustettavat järjestöt). 
 • Järjestetään erilliset ilmiöpajat ajankohtaisten teemojen ympärillä, jossa alueen asukkaat, evankelisluterilainen seurakunta, järjestöt ja kunnat ovat mukana alusta 
  saakka. Tavoitteena kuvata konkreettinen yhdyspintatoiminta.
 • Viestintäsuunnitelman kautta taataan reaaliaikainen tiedonjakaminen. Yhdyshenkilöt 
  nimetty sekä Keusotessa että kunnissa ja seurakunnissa, sekä järjestötoimijoiden (järjestöneuvottelukunta) kesken.
 • Keusotessa pyritään tarjoamaan järjestöjen käyttöön maksuttomia tiloja kohtaamispaikkatoimintaan.  
Toimintaympäristö **

Keski-Uudenmaan alueella erityisesti yli 75-vuotiaiden väestön osuus lisääntyy merkittävästi tulevina vuosina. Näin ollen hyvinvointialueen tulee ratkaista ikääntyneiden palvelurakenteeseen liittyviä haasteita suhteessa ikääntyneen väestön kasvuun niin, että yhteistyö varmistetaan kolmannen sektorin kanssa ikääntyneiden tuen tarpeen takaamiseksi. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ikääntyneille ja heidän edustajilleen (mm. Vanhusneuvosto) pidettiin mm. useita työpajoja. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
 • Keski-Uudenmaan alueen järjestöt perustivat järjestöneuvottelukunnan ja yhteistyö on vakioitu Keusotessa järjestöneuvottelukunnan kanssa. Ilmiöpajoja on järjestetty järjestöneuvottelukunnan teemaverkostojen ja Keusoten vastaavan palvelualueen, sekä kuntien ja seurakuntien kanssa. Ilmiöiden mukaisia toimintoja on kehitetty konkreettisiksi toimenpiteiksi mm. asiakasohjauksessa ja lähineuvontapisteissä on vahvistettu järjestöyhteistyötä. 
 •  Järjestöneuvottelukunnan, järjestöjen ja kuntien kanssa on julkaistu järjestöille Osallisuusopas 
  https://bin.yhdistysavain.fi/1571719/nrCBxV1L1gFB2f0HKVpe0ZJqyz/OSALLISUUSOPAS%202023%20kev%C3%A4t.pdf 
 • Hankkeelle asetettuihin tavoitteisiin päästiin Ikääntyneiden palvelualueella. Keusoten palvelualueilla yhdyspintatyöskentelyn kuvaaminen järjestöjen suuntaan 
  jatkuu.  
 • Järjestöjen käyttöön luovutettavien tilojen pilotointi jatkuu.
 • Käyttöönotetun toimintamallin jatkokehittäminen toteutetaan Kestävä kasvu -
  hankkeessa, sisältäen mm. järjestöjen avustustoiminnan.
 • Järjestöjen näkyvyyden lisäämiseksi, niin henkilöstölle kuin asukkaillekin, on 
  Keusotessa otettu käyttöön lähellä.fi-alusta järjestöjen toiminnan hakualustana. 
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallia arvioitiin edistymisen osalta ”valmis/kesken”. Toimintamallin arvioinnissa huomioidaan, että kaikilla eri toimijoilla on omat tehtävänsä ja katkeamaton polku vaatii viestintää ja yhdessä tekemistä edelleen.  Toimintamalli tukee Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman tavoitetta koskien yhdyspintatyötä kolmannen sektorin kanssa. Järjestöneuvottelukunnan Ikääntyneiden 
teemaverkoston, kuntien ja seurakunnan kanssa on käsitelty ikääntyneiden haasteellisia ilmiötä. Konkreettisena toimenpiteenä on aloitettu työstämään alueellista etsivää vanhustyötä yhdessä Keusoten palvelualueiden, kuntien ja järjestöjen, sekä uskonnollisten 
yhteisöjen kanssa. Toimintamallia jatkokehitetään Kestävä kasvu -hankkeessa vuosina 2024–2025. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Järjestökentän kanssa yhteistyötä tiiviisti tekevän erityisasiantuntijan tmv. työntekijän rooli merkittävä. 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis