Koronaturvallinen Lappi -kampanja toteutti alueellista koronaturvallisuusviestintää laajasti eri toimialoja, organisaatioita ja yhteisöjä sekä väestöä ohjeistaen ja aktivoiden. Tämä mahdollisti Lapin selviytymisen korona epidemian keskellä ilman mittavia rajoitustoimia.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Koronaturvallinen Lappi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Koronaturvallinen Lappi -kampanja toteutti alueellista koronaturvallisuusviestintää laajasti eri toimialoja, organisaatioita ja yhteisöjä sekä väestöä ohjeistaen ja aktivoiden. Tämä mahdollisti Lapin selviytymisen korona epidemian keskellä ilman mittavia rajoitustoimia.

Toteutuspaikka
Lapin - ja Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirit, House of Lapland
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Luotu

09.04.2021

Viimeksi muokattu

19.01.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu 2021:

Hankkeen taustalla toimivat laajat sidosryhmäkeskustelut, jotka loivat pohjaymmärryksen eri toimialojen, yhteisöjen ja organisaatioiden tarpeista ja myös mahdollisuuksista.

Sidosryhmäkeskusteluja järjestettiin eri toimialojen, järjestö ja yhdistys sekä yhteisökentän kanssa. Keskusteluissa olivat läsnä Lapin Sairaanhoitopiirin infektioasiantuntija sekä viestinnän suunnittelusta vastannut taho, House of Lapland.

Nämä alkuvaiheen kohtaamiset, sekä myöhemmän vaiheen toistuvat palaverit ja tilannekatsaukset osoittautuivat onnistumisen kannalta kriittisiksi elementeiksi kriisitilanteen viestinnässä. Tapaamiset sitouttivat laajasti eri toimiala kenttää, mutta mahdollistivat myös toimiala kentän eri tarpeiden kartoittamisen ja erityistarpeiden huomioonottamisen viestinnässä.  

Toimintaympäristö **

Koronpandemia pysäytti Lapin keväällä 2020. Pian kävi selväksi, että epidemian hallinnassa alueilla ja sairaanhoitopiireillä on keskeinen rooli, ja että myös alueelliselle viestinnälle on iso tarve, jotta terveys, hyvinvointi ja elinkeinojen säilyvyys saadaan ylläpidettyä.

Kokonaisuus toteutettiin Lapin sairaanhoitopiirin ja House of Laplandin yhteisessä LEXIT – kohti koronaturvallista arkea Lapissa – hankkeessa. Viestinnän ja kampanjoiden suunnittelusta vastasi House of Lapland. Koronaturvallinenlappi.fi sivuston sekä Välitä -kampanjoinnin konseptin ja visuaalisen ilmeen suunnitteli Flatlight Creative Oy. Ohjeistuksista ja hankkeen johtamisesta vastasi Lapin sairaanhoitopiiri. Hankkeen kokonaisrahoitus oli 99 820€, josta 89,98 % (89 820 €) rahoitettiin Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista.

Hankkeen kattotavoitteiksi asetettiin laaja-alainen terveyden, hyvinvoinnin, mutta myös elinkeinojen säilyvyyden ylläpitäminen koronaepidemian keskellä. Ydintavoitteeksi määriteltiin koronaturvallisten käytänteiden jalkauttaminen yhteiskunnan kaikille tasoille Lapin maakunnassa. Viestinnällisinä tavoitteina oli kuunteleva, osallistava ja sitouttava sidosryhmätoiminta sekä koko väestön aktiivinen ja helposti saavutettava ohjeistaminen ja koronaturvallisesta käyttäytymisestä muistuttaminen.

Aktiivisen sidosryhmäviestinnän kautta tavoitettiin ja aktivoitiin laajasti Lapin toimialat ja niiden yritykset sekä eri yhteisö ja yhdistyskentät. Näkyvä ja erottuva Välitä -kampanjointi tavoitti loppuvuodesta toisen korona aallon aikana päivittäin noin 30 000 Lapin aikuisväestöön kuuluvaa, sekä joulu- ja uudenvuoden sesongin aikana 44 000 Lapissa matkailutta. Verkkosivuilla on vieraillut yhteensä 85 000 käyttäjää ja sen suosituimpana sisältöä ovat päivittäiset infektioyksiköiden tilannekatsaukset yleistilanteesta uusista tartunta- ja altistumisketjuista.

Tähän saakka Lapissa on kokonaisuutena arvioiden onnistuttu koronaviruksen torjunnassa hyvin. Voimakkaasta matkailusta huolimatta maakunnassa ei ole jouduttu turvautumaan voimakkaisiin rajoitustoimiin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Lapin koronatilanne on pidetty maan mittakaavassa hyvin kurissa.

“Uskon, että kaikilla näillä toimenpiteillä on ollut vaikutus siihen, että on voitu tautitilanne pitää kurissa.” –infektioylilääkäri Markku Broas, Lapin sairaanhoitopiiri

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Hankkeen taustalla toimivat laajat sidosryhmäkeskustelut, jotka loivat pohjaymmärryksen eri toimialojen, yhteisöjen ja organisaatioiden tarpeista ja myös mahdollisuuksista.

Tämän sidosryhmäviestinnän ratkaisuksi luotiin Koronaturvallinen Lappi -kampanja, joka keskittyi antamaan tukea yritysten, yhteisöjen ja järjestöjen koroturvallisten käytänteiden luomiselle. Kampanjan puitteissa koronaturvallisuudesta vastaaville tarjottiin henkilökohtaista konsultointia, toimialakohtaisia kyselytunteja, valmiita koroturvallisuuskäytänteitä sekä ajantasaista informaatiota Lapin koronatilanteesta.

Kansalaisten koronaturvallisen käyttäytymisen vahvistamiseksi luotiin Välitä -viestintäkonsepti, joka erottuvasti ja selkeästi viesti ja muistutti kansalaisia koronaturvallisesta käyttäytymisestä eri tilanteissa. Kampanjaviestintää toteutettiin monimediallisesti koko väestö tavoittaen digitaalisessa mediassa, ulkomainonnassa sekä alueen sanomalehdissä. Lisäksi aineistot tarjottiin vapaasti käytettäväksi yritys- ja järjestösektorille, jolloin sama muistuttava koronaturvallisuus viestintä saatiin jalkautettua laajasti arjen ja vapaa-ajan tilanteisiin.

Koko viestinnän tueksi luotiin koronaturvallinenlappi.fi – verkkosivusto, joka kokoaa laajasti ja ajankohtaisesti koronaturvallisuuteen liittyvät ohjeistukset, eri toimialojen koronaturvallisuusohjeita, ohjeet testiin hakeutumiseen sekä oman organisaation turvallisuusohjeen päivittämiseen. Matkailun toimialaa koskevat sisällöt koottiin omalle alasivulle toimialan sidosryhmäviestinnän helpottamiseksi. Koronatilanteen kehittymistä seurataan sivustolla eri tunnuslukujen sekä päivittäisen tilannekatsauksen muodossa.

Tärkeimmät sisällöt tuotettiin suomeksi, englanniksi ja pohjois-saameksi. Lisäksi viestinnän tueksi perustettiin oma Facebook -sivu.

 

https://koronaturvallinenlappi.fi

https://koronaturvallinenlappi.fi/en/travel-info/

https://www.facebook.com/Koronaturvallinenlappi.fi

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hankkeen taustalla toimivat laajat sidosryhmäkeskustelut, jotka loivat pohjaymmärryksen eri toimialojen, yhteisöjen ja organisaatioiden tarpeista ja myös mahdollisuuksista.

Sidosryhmäkeskusteluja järjestettiin eri toimialojen, järjestö ja yhdistys sekä yhteisökentän kanssa. Keskusteluissa olivat läsnä Lapin Sairaanhoitopiirin infektioasiantuntija sekä viestinnän suunnittelusta vastannut taho, House of Lapland.

Nämä alkuvaiheen kohtaamiset, sekä myöhemmän vaiheen toistuvat palaverit ja tilannekatsaukset osoittautuivat onnistumisen kannalta kriittisiksi elementeiksi kriisitilanteen viestinnässä. Tapaamiset sitouttivat laajasti eri toimiala kenttää, mutta mahdollistivat myös toimiala kentän eri tarpeiden kartoittamisen ja erityistarpeiden huomioonottamisen viestinnässä.  

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Pitkään jatkuva ja muuttuva epidemia tilanne aiheutti ja aiheuttaa uusia viestinnällisiä tarpeita. Näihin muuttuviin tarpeisiin tulee luoda varautumiskykyä ja ratkaisuja, joita on mahdollista luoda ja ottaa käyttöön sujuvasti tilanteen niin vaatiessa.

Esimerkiksi epidemiatilanteen alkuvaiheen koronaturvallisuuden käytänteiden ohjeistaminen on jäänyt muuttuneessa tilanteessa taka-alalle ja painopiste on siirtynyt ajantasaisen tilannekuvan viestimiseen.

Kansikuva
koronaturvallinenlappi.fi

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Ilmiöt