Kotihoidon asiakkaiden käyttämien teknisten apuvälineiden tiedot siirtyvät automaattisesti potilastietojärjestelmästä Gillien tietoaltaaseen. Organisaatio ja hoitohenkilökunta näkevät kokonaiskuvan asiakkaiden laitteista myös aluetasolla.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kotihoidon automaattinen laiterekisteri
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotihoidon asiakkaiden käyttämien teknisten apuvälineiden tiedot siirtyvät automaattisesti potilastietojärjestelmästä Gillien tietoaltaaseen. Organisaatio ja hoitohenkilökunta näkevät kokonaiskuvan asiakkaiden laitteista myös aluetasolla.

Toteutuspaikka
EKSOTE, kotihoito
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Etelä-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Janne Pöyhiä

Luotu

15.09.2022

Viimeksi muokattu

15.12.2022
Ratkaisun perusidea **

Halutaan kotihoidon tueksi automaattisesti päivittyvä laiterekisteri, joka on aina ajan tasalla. Laiteluettelosta hoitaja voi tarkistaa asiakkaan kotona asumista tukevat tekniset apuvälineet silloin, kun asiakkaan tarvetta kartoitetaan. Toisaalta voidaan arvioida kotihoidon alueittain, mitä teknisiä apuvälineitä on. Esimerkiksi käytännöstä; 3G kaatuu jollain alueella, järjestelmästä pystytään helposti hakemaan asiakkaat, joita häiriötilanne koskee.

Toimintaympäristö **

Uusi tekninen toimintamalli laiterekisterin toteutuksessa ja ylläpitämisessä vaikuttaa kaikkien kotihoidon asiakkaiden kotiympäristön turvallisuuteen ja asiakkaan kotona selviytymisen tukemiseen. Järjestelmän kautta hoitajat saavat nopeasti ajantasaisen tiedon siitä mitä apuvälineitä asiakkaalla on käytössä, kun mietitään, miten pystymme vielä tukemaan ja auttamaan asiakasta kotona asumisessa. Organisaation näkökulmasta laitteiden hallinta helpottuu, jolloin hävikkiä olisi mahdollisimman vähän. Tulevaisuudessa olisi tahtotila nähdä tältä alustalta myös kaikki kuntoutuksen apuvälineet sekä nähdä teknisten apuvälineiden tilan.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Uusi järjestelmä kerää kaikkien kotihoidon asiakkaiden ja tukipalveluasiakkaiden tekniset apuvälinetiedot hoitajien käyttöön.

Järjestelmä ei näy suoraan asiakkaille mitenkään, vaan on tarkoitettu ainoastaan hoitohenkilöstön ja organisoivan tahon työn helpottamiseksi ja tiedonsaannin parantamiseksi.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Laiterekisterin ympärille rakennettu toimintamalli on osa jo käytössä olevaa toimintamallia ja järjestelmää. Laiterekisterin käyttöönotto menee tiedottamalla esihenkilöille ja vastuukäyttäjille, jotka yhteistyössä huolehtivat järjestelmän uuden ominaisuuden käyttöönotosta yksiköissään omana toimintanaan.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Hoitajien ja teknisiä apuvälineitä organisoivien henkilöiden käytössä on nyt täysin uudenlaista tietoa kokonaisuutena, jota ei ole aiemmin ollut lainkaan saatavilla.

Odottamattomana seurauksena on tullut ilmi, että organisaation sisällä on tahoja, jotka tarvitsisivat saman tiedon käyttöönsä työnsä tehostamiseksi ja helpottamiseksi. Tämä luo tarvetta tekoälyaltaan laajemmalle käytölle ja uusille käyttäjätunnus-ryhmille, rajattuun tiedon saantiin.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tiedottaminen ja kouluttaminen tulisi aloittaa esihenkilöistä, jotta saadaan johto aktiivisesti mukaan uuden ominaisuuden käyttöönottoon. Johdon asenteella on tärkeä vaikutus ominaisuuden käyttöön. 

Uusien teknologisten laiteratkaisuiden kilpailutusvaiheessa tulisi sopia tahtotilasta uusiin integraatioihin uusien ratkaisuiden varalta.

Kansikuva
EKSOTE karita-hanke

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis