Lahjoita lukuhetki on toimintamalli, joka toteutetaan kirjaston, kirjaston asiakkaiden ja hoivakotien välisenä yhteistyönä. Tuloksena syntyy hoivakotiasukkaille suunnattu uusi matalan kynnyksen kulttuuripalvelu. (Innokylän toimituksen vanhasta verkkopalvelust siirtämä 6/2020)

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lahjoita lukuhetki
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lahjoita lukuhetki on toimintamalli, joka toteutetaan kirjaston, kirjaston asiakkaiden ja hoivakotien välisenä yhteistyönä. Tuloksena syntyy hoivakotiasukkaille suunnattu uusi matalan kynnyksen kulttuuripalvelu. (Innokylän toimituksen vanhasta verkkopalvelust siirtämä 6/2020)

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry, Kulttuurista muistoja -hanke. Hanke oli osa Eloisa ikä — vuosista viis! oli Raha-automaattiyhdistyksen avustusohjelmaa vuosille 2012–2017.
Paikkakunta tai maakunta
Lapua
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Luotu

25.06.2020

Viimeksi muokattu

26.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Toimintamallin avulla pyritään edistämään hoivakotiasukkaiden hyvinvointia ja rikastuttamaan hoivakodin arkea. Kirjastoille malli antaa mahdollisuuden tarjota oman kunnan asukkaille uutta palvelua, joka kohdistuu vähemmän huomioituun ryhmään eli hoivakodin asukkaisiin. Kirjaston asiakkaille eli lahjoittajille malli tarjoaa mahdollisuuden osallistua yhteisönsä hyvinvoinnin edistämiseen.

Toimintaympäristö **

Toimintamalli on kehitetty Kulttuurista muistoja –hankkeessa Etelä-Pohjanmaalla. Mukana pilotoinnissa oli yhteensä 18 kirjastoa, jotka rekrytoivat pilottiin mukaan noin 140 lahjoittajaa. Hoivakoteja mukana oli yhteensä 23. Toimintamalli on levinnyt Kirjan vuosi 2015 ja Eloisa ikä –avustusohjelman kautta myös muualle Suomeen (mm. Helsingin pääkirjasto, Turun seutu).

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
Hoivakodin rooli (hoivakoti osana palvelukonseptia)
Hoivakoti ilmoittaa kirjastolle viikkorytmiinsä sopivan säännöllisen ajan milloin lukuhetket sopivat heidän asukkailleen. Hoivakoti ilmoittaa yhteyshenkilön, johon lahjoittaja ottaa yhteyttä jos esimerkiksi haluaa saada lisätietoa hoivakodista tai ilmoittaa jos ei pääsekään paikalle sovittuna aikana. Hoivakodissa henkilökuntaa informoidaan lukuhetkistä ja sovitaan järjestelyistä.
Kirjaston rooli (esimerkki toteutuksesta)
Kirjasto sopii paikallisen hoivakodin kanssa lahjoitusajoista, vaikkapa näin: aina maanantaisin klo 10-11 tai klo 16-17. Kun sopiva aikataulu on tiedossa, kirjasto alkaa aktiivisesti informoida lukuhetkistä asiakkailleen. Asiakas, joka haluaa lahjoittaa lukuhetken, valitsee itselleen sopivan ajan. Kirjasto kokoaa aikataululistan ja antaa kirjavinkkausta lahjoittajille. Listan täytyttyä kirjasto lähettää sen hoivakodille. Lukuhetket käynnistyvät hoivakodissa sovitun aikataulun mukaisesti. Esimerkki: Lukuhetkien on tarkoitus käynnistyä helmikuun puolessa välissä. Kirjasto täyttää aikataululistaa tammikuun ajan ja sopii ajat helmikuun puolivälistä huhtikuun loppuun saakka. Tammikuun lopussa kirjasto lähettää listan hoivakotiin. Hoivakodille jää n.1-2 viikkoa aikaa informoida henkilökuntaa lukuhetkistä. Lähetettyään listan, kirjasto aloittaa uuden listan täyttämisen. Nyt ajat sovitaan toukokuun alusta eteenpäin. Näin varmistetaan, että lahjoitukset toimivat katkeamattomina.
Lukuhetken lahjoittajan rooli (asiakkaana Marja Aaltonen)
Marja bongaa ilmoitustaululta Lahjoita lukuhetki-mainoksen. Hän kiinnostuu ja menee kysymään kirjaston tiskiltä lisää. Marja saa kirjaston henkilökunnalta tietoa ja miettii mikä aika on hänelle sopiva. Hän on eläkkeellä ja päiväaika sopii mainiosti. Hän valitsee päiväajan klo 10-11. Marja on innokas lukija, mutta haluaa tietää mitä tekstiä kannattaa mukaan ottaa. Marja saa lisätietoa ja kirjavinkkausta kirjaston henkilökunnalta. Marja tietää, että voisi lahjoittaa vaikka vain yhden lukuhetken, mutta hän päättää ryhtyä säännölliseksi lahjoittajaksi ja valitsee saman tien useamman ajan.
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Saatujen kokemusten ja palautteen perusteella toimintamalli voi tulla osaksi kirjastojen pysyvää palvelutarjontaa. Lukuhetket hoivakodeissa lisäävät sekä asukkaiden että henkilökunnan hyvinvointia ja tuovat myös lahjoittajille onnistumisen kokemuksia. Useat ovatkin ryhtyneet säännöllisiksi lukuhetkien lahjoittajiksi. Kirjasto puolestaan tarjoaa kulttuurikasvatusroolinsa ohella myös mahdollisuutta osallistua matalan kynnyksen vapaaehtoistyöhön. Samalla kirjasto vahvistaa ikäihmisiin liittyvää positiivista asennetta. Hoivakotiasukkaat eivät ole suljettu ”pois näkyvistä” vaan ovat yhtä tärkeitä yhteisön jäseniä, joille ihmiskontaktien säilyminen muihinkin kuin hoivakodin henkilökuntaan tai omaisiin on voimaannuttavaa ja hyvinvointia edistävää.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli ei edellytä kirjastoilta tai hoivakodeilta lisärahoitusta tai lisäresursseja. Malli on helposti omaksuttavissa ja käyttöön otettavissa osaksi jo nykyistä palvelurakennetta. Kirjastojen henkilökunta tiedottaa asiakkaitaan lukuhetkistä ja kokoaa aikataululistaa osana perusasiakaspalvelutyötään. Hoivakodeille lukuhetket tarjoavat mahdollisuuden monipuolistaa asukkaille suunnattua virkistystoimintaa vapaaehtoisten lahjoittajien voimin. 

Toimintamalli osallistui TERVE-SOS kilpailuun vuonna 2015 ja oli yksi kilpailun finalisteista.

Kansikuva
Lahjoita lukuhetki

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Kulttuuri Kulttuuripalvelut Hyvinvointi Vertais- ja vapaaehtoistyö Kirjastot

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ikäihmiset