Lapsiperheiden omaishoidon tuen toimintamallin kehittäminen perhe- ja vammaispalveluiden verkostoyhteistyönä

Toimintamalli kohdistaa lapsiperheiden omaishoidon tuen arvioinnin sinne missä perhe on jo asiakkaana tai joiden palveluista perhe eniten hyötyy.  Toimintamalli turvaa perheille yhtenäisen ja lapsilähtöisen palvelukokonaisuuden.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lapsiperheiden omaishoidon tuen toimintamallin kehittäminen perhe- ja vammaispalveluiden verkostoyhteistyönä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli kohdistaa lapsiperheiden omaishoidon tuen arvioinnin sinne missä perhe on jo asiakkaana tai joiden palveluista perhe eniten hyötyy.  Toimintamalli turvaa perheille yhtenäisen ja lapsilähtöisen palvelukokonaisuuden.

Toteutuspaikka
Etelä-Savon hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Taina Paananen

Luotu

27.12.2022

Viimeksi muokattu

27.12.2023
Ratkaisun perusidea **

Valmennusmateriaali auttaa omaishoitolapsiperhettä hahmottamaan koko perheen tilannetta omaishoidon tuen näkökulmasta. Materiaali johdattaa keskustelemaan omaishoidosta lapsen etua ja koko perheen hyvinvointia vahvistavasti. Valmennusmateriaali nostaa myös järjestöjen toiminnat perheiden tueksi. Materiaalia voi hyödyntää myös muissa lapsiperhepalveluissa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Haastattelulomake auttaa hahmottamaan erilaisia omaishoidon tuen tilanteita ja hoidon sitovuutta. Lomakkeen avulla perhe voi itse arvioida omaa tilannettaan omaishoidon ja sen toteutumisen näkökulmasta ja työntekijät voivat käyttää lomaketta yhtenä työvälineenä omaishoidon tuen palvelutarvetta arvioidessa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Lasten omaishoidon tuen toimintamallin kehittäminen niin, että lapsen etu ja oikeudet  ovat keskiössä. Lapsen omaishoidon tuen arviointi ja päätöksenteko määräytyy lapsen asiakkuuden mukaan joko lapsiperhepalveluihin tai vammaispalveluihin vahvistaen omatyöntekijämallia. Kirkastettu lasten omaishoidon tuen määritelmää ja myöntämisen perusteita, vahvistettu lapsen eri toimintaympäristöjen roolia palvelutarpeen arvioinnissa sekä turvattu kaikkien huoltajien mahdollisuus omaishoidon tukeen. Pidetty huoli, että muut tukipalvelut, kuten sote-alan järjestöt, ovat omaishoitolapsiperheiden tukena. Koulutettu kaikki lapsiperhepalvelujen ja vammaispalvelujen työntekijät toimintamallin sisällöstä.

Kansikuva
Lapsen omaishoidon tuki

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis