Lastensuojelun vaativan sijaishuollon kehittäminen palvelumuotoilun avulla Pohjois-Savossa

Palvelumuotoilun avulla oli tarve selkeyttää Pohjois-Savoon rakenteilla olevan lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa, nuorisopsykiatrista hoitoa ja perusopetusta integroivan lastensuojelulaitoksen monitoimijaista yhteistyötä, asiakkuuspolkua ja asiakasprofiilia.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lastensuojelun vaativan sijaishuollon kehittäminen palvelumuotoilun avulla Pohjois-Savossa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palvelumuotoilun avulla oli tarve selkeyttää Pohjois-Savoon rakenteilla olevan lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa, nuorisopsykiatrista hoitoa ja perusopetusta integroivan lastensuojelulaitoksen monitoimijaista yhteistyötä, asiakkuuspolkua ja asiakasprofiilia.

Toteutuspaikka
Kuopion kaupunki ja Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS)
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Kuopio
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

23.12.2022

Viimeksi muokattu

29.12.2022
Toimintaympäristö **

Pohjois-Savossa on suunniteltu ja kehitetty uutta vaativan tason lastensuojelun sijaishuoltoyksikköä Kuopion kaupungin ja Kuopion yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrian erikoisalan yhteistyönä. Tavoitteena on rakentaa lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa, nuorisopsykiatrista hoitoa ja perusopetusta integroiva laitos.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä olivat lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa, psykiatrista erikoissairaanhoitoa ja monitoimijaisesti toteutettua arviointia tarvitsevat 13-17 -vuotiaat nuoret.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Palvelumuotoiluprojekti lisäsi toimijoiden välistä yhteisymmärrystä tulevan yksikön asiakkaasta ja palveluun liittyvistä toimijoista. Työskentelyn aikana määriteltiin yksikön yhteisisiä tavoitteita, palvelun vaiheet sekä monitoimijaisen yhteistyön vaatimuksia. Työskentelyn aikana syntyneitä ideoita voidaan hyödyntää ja jatkojalostaa kehittämisen seuraavissa vaiheissa. Palvelun kuvaus sisältää vielä paljon kysymyksiä yksikön tulevista rooleista ja vastuista.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Palvelumuotoilun työpajatyöskentelyyn osallistui monitoimijainen työryhmä, jossa oli edustus lastensuojelun sosiaalityöstä ja sijaishuollosta, nuorisopsykiatrisesta erikoissairaanhoidosta, sivistystoimesta sekä lastensuojelun kokemusasiantuntijat. 

Ohjausryhmätyöskentelyllä varmistettiin johdon tuki kehittämiselle ja voitiin vielä validoida
muotoilutyössä tehtyjä päätöksiä kehittämisen suunnasta.

Kansikuva
Lastensuojelun vaativan sijaishuollon kehittäminen palvelumuotoilun avulla

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä