Liikunnanohjauksen mallintaminen kotikuntoutukseen

Liikunnanohjauksen mallintaminen osaksi moniammatillista kotikuntoutusta. Ryhmäkuntoutustoiminnan kehittäminen ja laajentaminen koko kymenlaakson alueen kotikuntoutuksen asiakkaille. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Liikunnanohjauksen mallintaminen kotikuntoutukseen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Liikunnanohjauksen mallintaminen osaksi moniammatillista kotikuntoutusta. Ryhmäkuntoutustoiminnan kehittäminen ja laajentaminen koko kymenlaakson alueen kotikuntoutuksen asiakkaille. 

Toteutuspaikka
Kymenlaakso, Kotikuntoutus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Vesa Suuronen

Luotu

13.10.2022

Viimeksi muokattu

08.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Ryhmäkuntoutusta lisätään kotikuntoutuksen toimintaan liikunnanohjaaja vetoisesti. Parannetaan asiakkaiden mahdollisuuksia saada oikean tasoista ryhmäkuntoutusta oman tarpeen mukaan. Yhtenäistää ja tehostaa kotikuntoutuksen ryhmätoimintaa koko Kymenlaakson alueella. Toiminta on lähetteetöntä, mutta palveluun ohjaudutaan hyvinvointialueen omista palveluista toisen ammattilaisen ohjaamana.

Toimintamallissa tarjotaan kotikuntoutuksen,  omaishoidon, kotihoidon tai geriatrisen keskuksen asiakkaille ryhmäkuntoutusta, joka toteutetaan pääsääntöisesti kuntosaliharjoitteluna lisättynä tasapainoharjoittelulla. Toiminta on mahdollisuus ja toimintakykykeskeistä, jossa jokainen harjoittelee oman kunnon mukaan tehokkaasti ja nousujohteisesti. Harjoittelun punaisena lankana pidetään Voimaa vanhuuteen- ohjelman Voitas-koulutusohjelman Iäkkäiden voima ja tasapainoharjoittelua. Tavoite on lisätä liikunnan positiivisia terveysvaikutuksia ja saada kunto kohenemaan. Kunnon muutoksia seurataan SPPB-testillä.  Harjoittelussa pyritään lisäämään myös omaehtoista liikkumista. Nousujohteisessa kuntouttavassa harjoittelussa harjoituksia pitää olla vähintään kaksi kertaa viikossa. Tavoitteena tarjota oman kunnon mukaan tehokasta harjoittelua kahdesti viikossa kuntosalilla. Muita vaihtoehtoja säännöllisen harjoittelun toteuttamiseen on se ,että kerran viikossa kuntosalilla ja toinen kerta toteutetaan tarpeen ja tilanteen mukaan, joko etäryhmässä tai kotiharjoitteluohjelman avulla. Ryhmät kokoontuu kymmenen viikon jaksoissa viikossa lähiharjoitteluun kuntosalille. Lisäksi tarjotaan mahdollisuus osallistua etäryhmää tai tehdä kotona kotiharjoitteluohjelman mukaista kuntoutusta. Asiakkailta edellytetään näin myös omaehtoista kuntoilua. 

 

Toimintaympäristö **

Liikunnanohjauksen lisääminen osaksi Hyvinvointialueen kotikuntoutuksen palveluita tähtää moniammatillisuuden lisäämiseen ja fysioterapiaresurssin parempaan ammattikohtaisen osaamisen kohdentamiseen. Mallissa pyritään lisäämään ja tehostamaan kotikuntoutuksen ryhmätarjontaa. Ryhmätoiminta kuuluu muita kuntoutuspalveluita tukeviin palveluihin. Matalamman kynnyksen palveluna se palvelee myös ennaltaehkäisevässä näkökulmassa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kotikuntoutuksen liikunnanohjaajien asiakkaiksi ohjaudutaan hyvinvointialueen muista palveluista joko kotikuntoutuksen käyntien jatkoina, kotihoidosta, omaishoidosta, avokuntoutuksesta tai geriatriselta polilta. Kotikuntoutuksen ryhmätoiminta on lähetteetöntä matalan kynnyksen palvelua vaikka ryhmiin ohjaudutaan hyvinvointialueen omista palveluista.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Liikunnanohjaaja resurssin lisääminen on edellytys toiminnan yhtenäistämiselle. Hankkeen aikana saatiin toinen liikunnanohjaaja kotikuntoutukseen. Kolmannesta liikunnanohjaajasta on ns. periaatepäätös ja yhtenäinen tahtotila. 

Yhtenäinen perehdytysmateriaali  ja sovitut toimintatavat  luovat toimivan mallin. Toimintaa pidetään yhtenäisenä säännöllisillä tapaamisilla. Yhtenäinen toiminta ja sen jatkuva kehittäminen tekee toiminnasta tehokasta ja asiakasta hyödyttävää. Säännöllinen asiakaskokemuksen kerääminen ja tuloksiin reagointi kehittävät toimintaa ja toimintatapoja.

Kymenlaakson alueella on tällä hetkellä kaksi liikunnanohjaaja toinen hoitaa Kotkan alueen kotikuntoutuksen tyhmätoimintaa ja toinen Pohjoisen kymenlaakson eli Kouvolan alueen ryhmätoimintaa. Haminan, Miehikkälän ja Virolahden kotikuntoutuksen ryhmätoiminnat toteutetaan tässä vaiheessa muiden kotikuntoutuksen ammattilaiset voimin.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ryhmätoiminnan määrä on kasvanut lisääntyneen ohjaajaresurssin myötä noin 400 ryhmäkäynnillä / kuukausi. Toiminta on yhtenäisempää ja tasalaatuisempaa. Kerätty asiakaskokemus on kerätty webropol- kyselyllä. Ryhmätoimintaan osallistuneiden asiakkaiden suositteluhalukkuus NPS 76 (n=146)

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Liikunnanohjaajien työpanoksen lisääminen sosiaali ja terveyspalveluihin antaa mahdollisuuksia matalankynnyksen palveluiden lisäämiseen ja asiakasmäärien kasvattamiseen. Ryhmäkuntoutuksen resurssien laajentamisen myötä on mahdollisuus tarjota ryhmäkuntoutuspalveluita useammalle asiakasryhmälle. Toiminnan onnistumisessa on tärkeää, että alusta alkaen muut toimintaan liittyvät ammattilaiset ovat mukana. Toimintaan ohjaavien tahojen yhteistyö asiakkaiden tehokasta ohjautumista kuntoutuspalveluihin. Säännöllinen yhteistyö terapeuttien ja liikunnanohjaajien välillä on myös syytä rakentaa alustaa asti toimivaksi. Näin taataan kuntoutuksen jatkumo sekä mahdollistetaan hyvä ryhmiin ohjautuminen sekä tehokas ryhmäkuntoutus.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä