Limingassa on kehitetty perhekeskuksen palveluohjauksen mallia moniammatillisena yhteistyönä. Kehittämistyön lähtökohtana on asiakkaan tilanne ja hänen tarvitsema tuki. Ajatuksena on, että asiakas saa avun yhden luukun periaatteella.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Limingan perhekeskuksen palveluohjauksen malli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Limingassa on kehitetty perhekeskuksen palveluohjauksen mallia moniammatillisena yhteistyönä. Kehittämistyön lähtökohtana on asiakkaan tilanne ja hänen tarvitsema tuki. Ajatuksena on, että asiakas saa avun yhden luukun periaatteella.

Toteutuspaikka
Pohjois-Pohjanmaa, Lakeus, Liminka
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Kuva
Palveluohjauksen asemoituminen
Kuvateksti
Palveluohjauksella pyritään oikea-aikaisuuteen ja painopisteen siirtämiseen ennaltaehkäisevään suuntaan.
Kuva
Yhden luukun periaate
Kuvateksti
Asiakas saa avun yhdeltä luukulta. Lähtökohtana palvelujen suunnittelussa on asiakkaan tarpeet ja voimavarat.
Kuva
Palveluohjauskaavio
Kuvateksti
Palveluohjaaja/vastuuhenkilö kulkee asiakkaan rinnalla. Palveluohjaaja voi hyödyntää työssään perhekeskustiimiä. Lähtökohtana palvelujen suunnittelussa on asiakkaan tarpeet ja voimavarat. Työtä tehdään yhdessä systeemisellä työotteella. Kaikilla on yhteiset tavoitteet ja toimintasuunnitelma. Työntekijät tuntevat toistensa työn ja päällekkäiseltä työltä vältytään.

Tekijä

Hanna Puranen

Luotu

21.06.2022

Viimeksi muokattu

22.11.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos linjaa ja ohjeistaa perhekeskuskehittämistä, jonka pohjalta myös palveluneuvontaa kehitettiin. Perhekeskuksella tarkoitetaan palveluverkostoa, joka tarjoaa varhaista tukea sekä vastaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja avun tarpeisiin. Perhekeskus voi toimia verkostomaisena, fyysisessä toimipisteessä tai sähköisen perhekeskuksen muodossa.  Palveluneuvontaa kehittämällä haluttiin saada liminkalaisten lapsiperheiden kynnys mahdollisimman matalaksi avun tai tuen saamista varten. Palveluneuvonnan piiriin kuuluu kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut: neuvolan palvelut, lapsiperheiden sosiaalityö, kuntoutuksen palvelut, varhaiskasvatus, koulut, nuorisotyö, kunnan elintapaohjaus jne. Yhteistyötä tehtiin seurakunnan, järjestöjen ja yksityisten toimijoiden kanssa

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Limingassa on vajaa 10 300 asukasta ja Liminka on tilastoitu väestöltään nuorimmaksi kunnaksi Euroopassa eli lapsia ja lapsiperheitä on paljon. Asiakkaiden ajatuksia  lapsiperheiden palveluiden kehittämiseen kerättiin sähköisen kyselyn avulla. Lisäksi palveluneuvoja sekä perhekeskussuunnittelija jalkautuivat perhekahviloihin, koulun kaverikerhoon (jossa oli lapset vanhempiensa kanssa) sekä erilaisiin tilaisuuksiin, joissa saatiin kerättyä asiakasymmärrystä ja kuulla toiveita lapsiperheiden palveluihin liittyen.

Kansikuva
Yhdessä tehden

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä