Maksuttoman ehkäisyn palvelu yhtenäiseksi ja yhdenvertaisesti saavutettavaksi kaikille alle 25-vuotiaille. Palvelu sisältää asiakkaan tarpeen mukaisen ja oikea-aikaisen seksuaali- ja lisääntymisterveysneuvonnan. Palvelun kotikuntaehdosta luovutaan. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Maksuton ehkäisy Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Maksuttoman ehkäisyn palvelu yhtenäiseksi ja yhdenvertaisesti saavutettavaksi kaikille alle 25-vuotiaille. Palvelu sisältää asiakkaan tarpeen mukaisen ja oikea-aikaisen seksuaali- ja lisääntymisterveysneuvonnan. Palvelun kotikuntaehdosta luovutaan. 

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

14.02.2022

Viimeksi muokattu

24.11.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

 

Yhtenäistämme palvelun saatavuuden, saavutettavuuden sekä ehkäisyvalmistevalikoiman.

Järjestämme täydennyskoulutusta.

 • Seksuaaliterveydenhuollon täydennyskoulutusta keväällä ja syksyllä 2022.
 • Ehkäisyn aloittaminen -tilaisuus 7.9.2022, jossa moniammatilliset työpajat.
 • Jälkitarkastuskoulutusta kahdeksalle terveydenhoitajalle Metropoliassa Helsingissä vuonna 2023.
 • Seksuaalineuvojakoulutus neljälle terveydenhoitajalle 2023 Etelä-Pohjanmaan kesäyliopistossa.
 • Maksuttoman ehkäisyn -keskustelutilaisuus helmikuussa 2023.
 • Syksyllä 2023 webinaarisarjan 4X2h nuorten kanssa toimiville sote-ammattilaisille laajalla jaolla aiheista: seksuaali-identiteetti, lapsen seksualisuuden suojaaminen haastavissa tilanteissa, seurusteluväkivalta sekä seksuaaliterveyspalvelut E-P:n hyvinvointialueella. Webinaarit tavoittivat joka kerta 99-150 henkilöä. 

Opiskelijaikäiset nuoret asiakkaina, keskustelu, vuorovaikutus, kumppanuus, palaute.

 • Opiskelijoiden kanssa käyty keskustelua 2022 koulutuksissa, joissa opiskelijajärjestö Samo SeAMK:lta mukana kouluttajana. Digitaalisia palveluja tarvitaan, niitä nuoret odottavat. Viestintä nuorille kaipaa tehostamista. Nuoret eivät tiedä oikeuksistaan palveluun. Uudet sukupolvet tarvitsevat luotettavaa tietoa kaikista eri kanavista. 
 • Opinnäytetyöyhteistyössä vuorovaikutus kehittää asiakasymmärrystä. Töitä ideoitu syksyllä 2022 useampia. UUDO-täydennyskoulutus VAMK: virtuaalinen peli seksuaaliterveyskasvatusta tukemaan erityisesti pojille suunnattu, tuotoksena kuvakäsikirjoitus, pelin rakentaminen jatkotyönä VAMK:ssa mahdollisesti syksyllä 2023. SeAMK terveydenhoitajaryhmästä valmistumassa kaksi opinnäytetyötä syksyllä 2023.
 • Osallistutaan tapahtumiin, jossa keskustelua nuorten ja vanhempien kanssa: järjestöextriimi helmikuussa 2022, SeDu Rengonharju 4/2023, yhteistyö SeAMK kansainvälisten sh-opiskelijoiden kanssa Seinäjoen lukion seksuaalisuusinfojen järjestämiseksi sekä terveydenhoitajien ja oppilaitosten järjestämiä info-tilaisuuksia hankkeen aikana mm. Kurikassa ja eri puolilla Etelä-Pohjanmaata.
 • Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston (nuva) kanssa yhteistyö käynnistyi tammikuussa 2023: lausunto maksuttoman ehkäisyn jatkuvuuden puolesta 19.2.2023. Nuva kutsuttuna tapahtumiin.
 • Asiakaskysely syksyllä 2023. Vastaajia n=306. 

Verkostoidumme.

 • Ehkäisyneuvolatyöntekijät keskenään.
 • Perusterveydenhuollon seksuaalineuvojat keskenään. Palkka-asia pohdittu hva:lla.
 • Paikallisen Terveydenhoitajaliiton kanssa yhteistyö: lausunto maksuttoman ehkäisyn jatkuvuuden puolesta.
 • YTHS:n kanssa yhteistyö korkeakouluopiskelijoiden maksuttoman ehkäisyn mahdollistamiseksi.
 • Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö: raskaudenkeskeytysasiakkaan hoitopolku 1.9.23 alkaen -pilootti, jossa maksuton ehkäisy huomioitu.

Seksuaaliterveyspalvelujen erityisen tuen tarvitsijoita pyritään löytämään aktiivisesti.

 • Alueen sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten lakisääteistä terveystarkastusta on kehitetty (esitietokaavakkeet) huomioiden myös seksuaaliterveyden kysymykset.
 • Yhteistyön kehittäminen ja hoidon jatkuvuus erikoissairaanhoidon kanssa. Hoitopolku raskauden keskeytyksen jälkeen -pilootti 1.9.23 alkaen.
 • Vaativan päihderiippuvuusosaston henkilökuntaa koulutettu seksuaaliterveyspalveluista ja maksuttomasta ehkäisystä 7.9.23.
 • Moniammatillinen (terveys, sosiaali ja sivistys) koulutuskokonaisuus Valmiuksia seksuaalikasvatukseen -webinaarisarja syksyllä 2023.
 • Lapualla Ohjaamolla terveydenhoitaja tavattavissa kerran kuukaudessa 9/2023 alkaen.

Johdamme

 • Johto huolehtii riittävistä ohjeista, perehdytyksestä ja resursseista.

Tiedottaminen ja näkyvyys eri kanavissa. 

 • Vierelläsi kun tarvitset -kondomit omalla hyvinvointialueen logolla.
 • Blogi-kirjoitus
 • Hyvinvointialueen ja Seinäjoen perhesuunnittelun sosiaalinen media.
 • Oppilaitosten tiedottaminen ja haastaminen mukaan ME-kyselyyn.
Toimintaympäristö **

Etelä-Pohjanmaalla 15–24-vuotiaita kuntalaisia on yhteensä 20 300. Alle 25-vuotiaita opiskelijoita, joiden kotikunta on maakunnan ulkopuolelta, asuu arviolta 1 000.  Ikäryhmän nettomuuttoliike on ollut viimeisen kymmenen vuoden ajan negatiivinen -700 henkilöä.  

Maksutonta ehkäisyä järjestetään suurimmaksi osaksi ns. keskitettynä palveluna perhesuunnitteluneuvoloissa. Joillakin paikkakunnilla perhesuunnittelu on integroitu äitiysneuvolatyöntekijöille. Kuusiokuntien alueella perhesuunnittelu ja maksuton ehkäisy ovat osana äitiysneuvolan sekä opiskelu- ja kouluterveydenhoidon palveluja. Suurimmassa osassa paikkakuntia ehkäisy aloitetaan lyhytaikaisilla menetelmillä  terveydenhoitajan ensikäynnillä lääkärin ohjeiden mukaisesti. Pitkäaikaiset menetelmät (kapseli, kierukka) asentaa lääkäri.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on suositellut maksuttoman ehkäisyn tarjoamista jo 2000-luovulta alkaen. Ensimmäiset kunnat/kuntayhtymät aloittivat maksuttoman ehkäisyn tarjoamisen vuonna 2017. Valtakunnallisen maksuton ehkäisy -hankkeen alkaessa 2021 alueella oli jo kokemusta maksuttoman ehkäisyn palvelusta laajasti. Terveydenhoitaja-johtoinen hoitopolku oli käytössä eri puolilla maakuntaa. Seinäjoella maksuttomuuden ikäraja oli alle 20-vuotta. Maksuton ehkäisy puuttui Kuusiokuntien alueelta, johon kuuluvat Alavus, Kuortane, Ähtäri ja Soini. Kaikki ehkäisymenetelmät olivat kattavasti käytössä.  Maksuttoman ehkäisyn valmistevalikoiman sisältö vaihteli paljon kuntien ja kuntayhtymien välillä.  Maksuttomien kondomien jakelu ja kirjaaminen vaihteli myös paljon.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Koulu- ja opiskeluikäiset nuoret asiakkaina.

 • Tarve luottamukselliseen asiointiin. 
 • Ehkäisyneuvolapalvelujen saavutettavuus voi olla haasteena kulkuvaikeuksien takia.
 • Yhteistyötä koulun seksuaaliterveyskasvattajien kanssa tehdään aktiivisesti ja se tiedetään tärkeäksi.
 • Alueen sijaishuollossa olevat lapset ja nuoret ovat oikeutettuja kaikkiin perusterveydenhuollon ennaltaehkäiseviin seksuaaliterveydenhuollon palveluihin yhdenvertaisesti.
 • Opiskelijat usein vähävaraisia. Oikeus hakeutua oppilaitospaikkakunnalla terveydenhoitoon samoin perustein kuin alueen muu väestö.
 • Alaikäisten koululaisten ja opiskelijoiden liikkuminen palvelun piiriin voi olla vaikeaa.
 • Poikien seksuaaliterveyskasvatuksessa kehittämisen tarvetta. Pojat eivät hakeudu perhesuunnitteluneuvolaan.  Maksuttomien kondomien saavutettavuus vaihtelee paljon alueesta riippuen.

Seksuaaliterveyspalvelujen erityisentuen tarvitsijoita pyritään löytämään aktiivisesti ja ohjaamaan hoidon piiriin.

 • Alueen sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten lakisääteistä terveystarkastusta on kehitetty huomioiden seksuaaliterveyden kysymykset.
 • Myös lastensuojelun jälkihuollossa erityistä tukea tarvitsevia.
 • Yhteistyön kehittäminen ja hoidon jatkuvuus erikoissairaanhoidon kanssa. Hoitopolku Raskaudenkeskeytys alle 12 rvk  -pilootti 1.9.23 alkaen. 
 • Mukana kouluttamassa vaativan päihderiippuvuusosaston henkilökuntaa seksuaaliterveyspalveluista ja maksuttomasta ehkäisystä 7.9.23.
 • Koulutetaan ammatillista aikuisten verkostoa: Moniammatillinen koulutuskokonaisuus Valmiuksia seksuaalikasvatukseen -webinaarisarja syksyllä 2023.
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Päätös maksuttoman ehkäisyn jatkuvuudesta hyvinvointialueen hallitukselta kesäkuussa 2023. Kotikuntaehto poistui ja palvelun jatko varmistui.

Lue päätösteksti:  https://hyvaep-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=102782 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Yhdenmukaistaminen toteutui koko alueelle: maksuton ehkäisy on tarjolla kaikille alle 25-vuotiaille koko alueella yhdenvertaisesti.

Jatkuvuus turvattiin hyvinvointialueen hallituksen päätöksellä. Kotikuntaehdon poistaminen toteutui samalla.

Alueen perhesuunnittelua ja seksuaalineuvontaa toteuttavien ammattilaisten verkostoituminen hyvinvointialueella toteutui. Yhteinen pysyvä työryhmä, perhesuunnittelun Nyrkki, perustettu.

Yhdenmukainen maksuttoman ehkäisyn aloitus toteutui.

Yhdenmukainen valmistevalikoima toteutui.

Kirjaamisen yhtenäistäminen jatkuu.

Poikien ja nuorten miesten seksuaalikasvatuksen ja -palveluiden kehittäminen jatkuu.

Erilaisten yhteydenottokanavien, jalkautumisen ja digitaalisten palvelujen kehittäminen jatkuu.

Seksuaalineuvoja-verkostossa seksuaalineuvonnan yhdenmukaistaminen koko alueelle jatkuu.

Kansikuva
Maksuton ehkäisy Etelä-Pohjanmaa

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis