Matalan kynnyksen psykososiaalinen tuki vammaispalveluissa, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue (RRP, P4, I1)

Matalan kynnyksen psykososiaalisen tuen kehittäminen vammaispalveluissa. Psykiatrisen sairaanhoitajan työpanoksen hyödyntäminen vammaissosiaalityön tiimeissä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Matalan kynnyksen psykososiaalinen tuki vammaispalveluissa, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Matalan kynnyksen psykososiaalisen tuen kehittäminen vammaispalveluissa. Psykiatrisen sairaanhoitajan työpanoksen hyödyntäminen vammaissosiaalityön tiimeissä.

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Kirsi Mannila

Luotu

09.04.2024

Viimeksi muokattu

31.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Matalan kynnyksen psykososiaalinen tuki vammaispalveluissa. 

Hyvinvointialueen organisaatiomuutoksessa asiantuntija- ja terapiapalveluiden psykiatriset sairaanhoitajat siirtyvät osaksi vammaissosiaalityötä.

Tavoitteena on kehittää yhteistyötä ja löytää rajapinnat, jossa psykiatrisen sairaanhoitajan työ toimii vammaispalvelun sosiaalityön tukena ja vastaavasti vammaissosiaalityössä tunnistetaan asiakkaat, jotka palvelusta hyötyvät ja palveluihin ohjautuminen nopeutuu (koordinoiva sos.ohjaaja)

 

Toimintaympäristö **

Hyvinvointialueen organisaatiomuutoksessa asiantuntija- ja terapiapalveluiden psykiatriset sairaanhoitajat siirtyvät osaksi vammaissosiaalityötä. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä ja löytää rajapinnat, jossa psykiatrisen sairaanhoitajan työ toimii vammaispalvelun sosiaalityön tukena ja vastaavasti vammaissosiaalityössä tunnistetaan asiakkaat, jotka palvelusta hyötyvät ja palveluihin ohjautuminen nopeutuu (koordinoiva sosiaaliohjaaja).

Kentän ammattilaisilta kysyttiin palvelun nykytilannetta ja kehittämistarvetta. Aiheesta tehtiin alkukartoitus (diat liitteenä) vammaissosiaalityön ja - ohjauksen ammattilaisille Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Alkukartoituskyselyyn osallistui 32 ammattilaista. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakkaat: taustalla jokin kehityksellinen häiriö, mielenterveyspulmia, erilaisia haasteellisia tilanteita, peruspalvelut eivät ole riittäviä, tarvitaan lisäselvityksiä. Toimintamallia on pyritty kehittämään asiakas-case pohjalta.  Alueella on toiminut jo 2009 alkaen Erityisryhmien jalkautuvat mielenterveyspalvelut. Tätä toimintaa olla kehittämässä ja haetaan sille paikkaa uudessa organisaatiossa. Yhdyspinnat sille ovat vammaistyö ja perustason mielenterveyspalvelut. Toimintamalli liikkuu sosiaalipalveluiden ja terveyspalveluiden rajapinnassa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hankkeen iakana kehitettäviä asioita:

 • Psykososiaalisten asiakkaiden asiakasohjaus
 • Alkutilanteen kartoitus/ psykososiaalinen palvelutarpeen arvio (sähköiset lomakkeet)
 • Psykososiaalisen palvelutarpeen- arviointi malli vammaispalveluihin
 • Tiimin kokoonpanon päivittäminen
 • Palvelun sisällön päivittäminen
 • Tiedottaminen (esim. vammaissosiaalityön foorumi)

Asiakkaaksi ohjautuminen psykososiaaliseen tiimiin:

 • Tiimi: koordinoiva sosiaaliohjaaja, 2 sosiaaliohjaajaa (koko hyvinvointialue huomioitu) asiantuntijasairaanhoitaja
 • Tiimin tehtävät:

  ⮚käsitellään psykososiaaliset lähetteet

  ⮚tarvittaessa tehdään päätökset psyk.sh kartoittavista käynneistä

  ⮚Psykiatriset sairaanhoitajat ilmoittavat tiimille mikäli tarve käsitellä oman asiakkaan asiaa torstain lähete tiimissä lääkärin kanssa.

  ⮚sovitaan asiakkaat, jotka viedään psykososiaaliseen asiakastiimiin 🡪 lähete kuntoutukseen

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kehitys aloitettu organisaatiomuutos tilanteen yhteydessä. Tulos ->  asiakkaaksi ohjautuminen matalalla kynnyksellä ja siihen on luotu prosessi. Kesken on vielä prosessista tiedottaminen ja jalkauttaminen koko hyvinvointialueelle.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa neuro-kirjon asiakkaille. Sudenkuoppina resurssit (yleinen taloudellinen tilanne)  ja lääkäripalvelut. 

Kansikuva
Kansikuva

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Ilmiöt