Mielenterveyden ensiapu 1 koulutus ryhmämuotoisessa kuntouttavassa työtoiminnassa

Pilotissa on järjestetty Mieli ryn Mielenterveyden ensiapu 1 koulutusta ryhmämuotoisessa kuntouttavassa työtoiminnassa tavoitteena parantaa osallistujien mielenterveystaitoja ja lisätä keinoja huolehtia omasta mielen hyvinvoinnista.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Mielenterveyden ensiapu 1 koulutus ryhmämuotoisessa kuntouttavassa työtoiminnassa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pilotissa on järjestetty Mieli ryn Mielenterveyden ensiapu 1 koulutusta ryhmämuotoisessa kuntouttavassa työtoiminnassa tavoitteena parantaa osallistujien mielenterveystaitoja ja lisätä keinoja huolehtia omasta mielen hyvinvoinnista.

Toteutuspaikka
Kymenlaakson alueella, Kotkassa ja Kouvolassa organisaatioissa, jotka tarjoavat ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

29.07.2022

Viimeksi muokattu

08.08.2022
Toimintaympäristö **

Itsemurhien ehkäisyssä on otettava huomioon etenkin ne organisaatiot, joissa työskennellään heikoimmassa asemassa olevien parissa. Mielenterveyden tukemiseen ja itsemurhien ehkäisyyn voivat osallistua kaikki ihmistyötä tekevät mikäli on tarpeeksi tietoa kuinka voidaan tunnistaa mielenterveyden häiriöt, kuinka itsetuhoisuus voidaan ottaa puheeksi sekä mitä muita palveluita on tarvittaessa tarjolla. Kohdentamalla tukevia palveluita sinne, missä ihmiset jo ovat, on mahdollista tuottaa tietoa tasapuolisesti. 

Työttömyyteen voi olla monenlaisia syitä, heikon työmarkkinatilanteen lisäksi. Kuntouttava työtoiminta ei ole ensisijainen palvelu, vaan on tarkoitettu niille henkilöille, jotka eivät työ- ja toimintakykynsä asettamien rajoitusten vuoksi kykene osallistumaan työhön tai julkisiin työvoimapalveluihin.

Pitkittynyt työttömyys aiheuttaa monenlaisia haittoja työttömälle sekä yhteiskunnalle. Pitkittynyt työttömyys vaikuttaa haluun hakea uutta työtä, lisää syrjäytymisen riskiä sekä kuormittaa myös työttömän psyykettä. Tarjoamalla tietoa mielenterveydestä tuemme asiakkaita pitämään huolta omasta mielen hyvinvoinnista.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Pilotti on saanut lähtösysäyksen Kakspy ryn pitämien Mielenterveyden ensiapu 1 koulutusten palautteista. Koulutuksia on pidetty kuntouttavassa työtoiminnassa oleville. Palautteet koulutuksesta ovat lähes poikkeuksetta olleet positiivisia. Yhes eteenpäin hankkeen tavoitteeksi koulutuksen sisällyttäminen ryhmämuotoiseen kuntouttavaan työtoimintaan tuli aikaisempien kokemusten perusteella.

Pitkäaikaistyöttömillä työllistymisen esteenä voi olla tunnistamaton tai hoitamaton mielenterveyden häiriö. Myös pitkäaikaistyöttömien mielenterveyden häiriöitä ei tunnisteta riittävästi terveydenhuollossa. Pitkäaikaistyöttömyys sekä mielenterveyden häiriöt kuuluvat itsemurhien riskitekijöihin. Itsemurhien ehkäisynä alueella on tarkoituksena lisätä mielenterveysosaamista sekä mielenterveystaitoja, jotta ammattilaiset tunnistaisivat mielenterveyden häiriöt sekä itse tietäisimme kuinka omaa mielenterveyttä voi vahvistaa ja mistä saa tarvittaessa apua.

Hankkeen aikana koulutukseen osallistuneille on lähetetty koulutuksen aloitus ja lopetuskyselyt, joiden perusteella mitataan lyhyellä aikavälillä koulutuksen vaikutuksia. Koulutuksen käyneitä ryhmiä sekä ohjaajia on haastateltu lisäymmärryksen saavuttamiseksi. Palautteista on nyt jo ilmennyt kehittämisehdotuksia sekä tullut esiin seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon koulutuksia suunniteltaessa.

 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä