Sote-ammattilaisten mielenterveys- ja päihdeosaamisen vahvistaminen. Lisäksi lisätään alueen asukkaiden mielenterveys-ja päihdetietoisuutta sekä mielenterveysosaamista. Tuotetaan matalan kynnyksen materiaalia ja monikanavaista viestintää ammattilaisille ja väestölle

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Miepä Pohjois-Karjala - projekti
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sote-ammattilaisten mielenterveys- ja päihdeosaamisen vahvistaminen. Lisäksi lisätään alueen asukkaiden mielenterveys-ja päihdetietoisuutta sekä mielenterveysosaamista. Tuotetaan matalan kynnyksen materiaalia ja monikanavaista viestintää ammattilaisille ja väestölle

Toteutuspaikka
Siun soten mielenterveys- ja päihdepalvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

18.01.2023

Viimeksi muokattu

12.12.2023
Ratkaisun perusidea **

Sote-ammattilaisten mielenterveys- ja päihdeosaamisen vahvistamisen malli

Tavoiteena on, että kaikilla sosiaali-ja terveysalan ammattilaisella on riittävät perustiedot ja -taidot mielenterveys- ja päihdeasiakkaan tunnistamiseen, asiakasohjaukseen ja hoidonporrastuksen mukaisiin hoitotoimiin.​

Mielenterveys- ja päihdetietoisuuden sekä mielenterveysosaamisen lisääminen ihmisten arkiympäristöissä. Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma​n mukainen toiminta Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella.

Matalan kynnyksen materiaali ja monikanavainen  viestintä ammattilaisille ja väestölle ​

Toimintaympäristö **

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella on paljon mielenterveyteen ja päihteisiin liittyviä ongelmia. Tarvitaan mielenterveys- ja päihdeosaamista sosiaali-ja terveysalan ammattilaisille kaikille hoidon portaan tasoille, jotta asiakas saisi avun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja hänet osattaisiin kohdata ilman ennakkoluuloja ja vääriä asenteita. Toisaalta Miepä Pohjois-Karjala -projektissa huomioitu myös asukkaiden tiedon tarve mielenterveys- ja päihdeasioissa sekä omahoidon merkitys ihmisen elämässä. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat osaamisen vahvistaminen ja viestintä on siis kohdennettu tästä syystä sekä sote-ammattilaisille että asukkaille.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakasta on tässä kokonaisuudessa osallistettu siten, että yhteiskehittämistä on tehty yhdessä monitoimijaisen työryhmän kanssa ja työryhmässä  mukana on ollut asukkaan/asiakkaan ääneni kokemusasiantuntija, myös asiakasraati on ollut vahvasti mukana. Tämän Miepä-Pohjois-Karjala -projekti on alun alkaen ollut asukas-/asiakaslähtöinen ja myös järjestöjen osallistaminen ja yhdessä tekeminen on ollut lähtökohtana.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tässä kokonaisuudessa on ydinidea, että toimintamalli on osa mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimintaa ja vuosikelloa. Mielenterveys- ja päihdeasioista viestiminen on tärkeää ennealta ehkäisevää työtä, se myös vähentää stigmaa ja syrjintää. Mielenterveys- ja päihdeasiat kuuluvat kaikille ja on tärkeää, että näiden asioiden varhainen tunnistaminen ja puheeksi ottaminen on kaikilla sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla. Tärkeänä työvälineenä toimintamallissa on vuosikello, viestintäsuunnitelma sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille kohdennettu mielenterveys- ja päihdeosaamisen suunnitelma.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tämä kokonaisuus on ollut vaikuttava ja laaja. Miepä -Pohjois-Karjala -projektissa on tavoitettu alueemme asukkaita massiivisella viestinnällä ja tapahtumilla. Viestinnän materiaalia on paljon ja sitä voidaan hyödyntää myöhemminkin. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille on mielenterveys- ja päihdeasioissa ja  osaamisen vahvistamiseksi jatkossakin oma  miepä kuuluu kaikille-kokonaisuus. 

Haasteellisinta on ollut se, miten paljon aikaa ja resursseja viestintään liittyvien materiaalien tekeminen ja tapahtumien järjestäminen on vienyt.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tämän kaltaisen toimintamallin suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvitaan resursseja eli henkilöitä, aikaa ja rahaa, se on tärkeää huomioida. Huomioitavaa on, että paras lopputulos syntyy yhdessä tekemisellä, yhteiskehittämisellä ja osallistamalla asukkaat/asiakkaat mukaan kehittämiseen. Sitoutuminen asiaan on tärkää.

Kansikuva
Vuosikello mielenterveys- ja päihdepalvelujen viestintään ja osaamisen vahvistamiseen

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis