Sote-ammattilaisten mielenterveys- ja päihdeosaamisen vahvistaminen. Lisäksi lisätään alueen asukkaiden mielenterveys-ja päihdetietoisuutta sekä mielenterveysosaamista. Tuotetaan matalan kynnyksen materiaalia ja monikanavaista viestintää ammattilaisille ja väestölle

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Miepä Pohjois-Karjala - projekti
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sote-ammattilaisten mielenterveys- ja päihdeosaamisen vahvistaminen. Lisäksi lisätään alueen asukkaiden mielenterveys-ja päihdetietoisuutta sekä mielenterveysosaamista. Tuotetaan matalan kynnyksen materiaalia ja monikanavaista viestintää ammattilaisille ja väestölle

Toteutuspaikka
Siun soten mielenterveys- ja päihdepalvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

18.01.2023

Viimeksi muokattu

27.01.2023
Toimintaympäristö **

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella on paljon mielenterveyteen ja päihteisiin liittyviä ongelmia. Tarvitaan mielenterveys- ja päihdeosaamista sosiaali-ja terveysalan ammattilaisille kaikille hoidon portaan tasoille, jotta asiakas saisi avun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja hänet osattaisiin kohdata ilman ennakkoluuloja ja vääriä asenteita. Toisaalta Miepä-Pohjois-Karjala -projektissa huomioitu myös asukkaiden tiedon tarve mielenterveys- ja päihdeasioissa sekä oma hoidon merkitys ihmisen elämässä. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat osaamisen vahvistaminen ja viestintä on siis kohdennettu tästä syystä sekä sote-ammattilaisille että asukkaille.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Siun soten sosiaali ja terveydenhuollon ammattilaiset

 

Alueen asukkaat

Kansikuva
Vuosikello mielenterveys- ja päihdepalvelujen viestintään ja osaamisen vahvistamiseen

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä