Muistipajat ovat kaikenikäisille kehitysvammaisille suunnattuja muistiryhmiä.

Toimintamallin avulla kehitysvammaisia ihmisiä koskevaa muistitietoa voidaan tarjota suoraan kehitysvammaisille henkilöille.

Tavoitteena on rakentaa silta muisti- ja kehitysvamma maailmoiden välille, juurruttaa tietoutta sekä mahdollistaa muistitasa-arvon toteutuminen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
MUISTIPAJA -toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Muistipajat ovat kaikenikäisille kehitysvammaisille suunnattuja muistiryhmiä.

Toimintamallin avulla kehitysvammaisia ihmisiä koskevaa muistitietoa voidaan tarjota suoraan kehitysvammaisille henkilöille.

Tavoitteena on rakentaa silta muisti- ja kehitysvamma maailmoiden välille, juurruttaa tietoutta sekä mahdollistaa muistitasa-arvon toteutuminen.

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitteet ja linkit

Luotu

31.03.2020

Viimeksi muokattu

11.11.2020
Ratkaisun perusidea **

Muistipajat ovat kaikenikäisille kehitysvammaisille suunnattuja muistiryhmiä. Muistipajatoiminnan voi käynnistää esimerkiksi toimintakeskuksessa tai kehitysvammaisten asumisyksikössä. Pajojen vetäjänä voi toimia muistiyhdistyksen työntekijä, joku muu muistialan ammattilainen, toimintakeskuksen tai asumisyksikön ohjaaja tai muu aisiaan perehtynyt vapaaehtoinen.

Muistipajoihin osallistuvalla ei välttämättä tarvitse olla muistipulmia, vaan toiminta voi olla ennaltaehkäisevää ja sitä voi tarjota kaikille aivoterveydestä kiinnostuneille. 

TOM -Muistipaja toimintamallin mukaiset kuuden n. 1,5 tunnin mittaisen kokoontumiskerran pääteemat:

  1. Muisti-taulu
  2. Sosiaaliset suhteet ja ystävyys
  3. Uni
  4. Liikunta 
  5. Ravinto
  6. Muistisairauden oireet

Kokeilemalla löytää omalle ryhmälleen parhaiten soveltuvat toimintamenetelmät. Tarkemman kuvauksen löydät  Muistipaja -toimintamalli tiedostosta.

TOM -hankeessa tuotettuja materiaaleja, videoita ja Muistin tähäre -työkirjaa ja äänilevyä voi hyödyntää Muistipajoissa. Työkirja löytyy myös ruotsinkielisenä. Aineistot ovat maksutta ladattavissa E-P Muistiyhdistyksen verkkosivuilta, www.muistiyhdistys.fi.

 

Toimintaympäristö **

Kehitysvammaisten eliniän ennuste on kohonnut ja he sairastuvat valtaväestön tavoin muistisairauksiin. Heillä on yhtäläinen oikeus päästä muistitutkimuksiin ja saada hoitoa muistisairauteen. Kehitysvammaisten kohdalla muistiongelmia ei aina osata erottaa normaaleista ikääntymisen muutoksista. Varhainen diagnosointi ja hoidon piiriin pääseminen on tärkeää kehitysvammaisen toimintakyvyn säilyttämiseksi.

On tärkeää, että myös kehitysvammaisille kerrotaan muistin toiminnasta ja muistisairauksista ajoissa, ennen mahdollista sairastumista. Näin he sairastuttuaan pystyvät paremmin ymmärtämään tapahtunutta ja itsessään tai läheisissään tapahtuneita mutoksia. Toimintamallin avulla muistitietoa voidaan viedä kehitysvammaisten omaan, tuttuun toimintaympäristöön.

 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kts. toimintaympäristö.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

TOM -hankkeen aikana toimintamallin mukaisia Muistipajoja käytiin pitämässä lähes jokaisessa toiminta-alueen toimintakeskuksessa sekä muutamissa asumisyksiköissä. Muistipajat ovat ennaltaehkäisevää toimintaa ja niitä tulisi käyttää osana kehitysvammaisen ihmisen arjen kuntoutusta ja päivätoimintaa. 

Hankeen päätyttyä Muistipaja-toimintaa ja Muistipaja-koulutusta ohjaajille järjestää Tuki- ja Osaamiskeskus Eskoo.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tietoisuus kehitysvammaisten muistisairauksista on hankkeen vaikutuksesta lisääntynyt. Kehitysvammaisten  muistisairaus tunnistetaan paremmin  ja kehitysvammaiset ohjautuvat muistitutkimuksiin. Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen toiminta-alueelle on hankeen vaikutuksesta perustettu kehitysvammaisten muistin asiantuntijakeskus Muistimarkki Tuki- ja Osaamiskeskus Eskooseen.

Muistipaja-toimintamallia käytiin esittelemässä myös kansainvälisessä Alzheimer European konferenssissa Barcelonassa, Espanjassa 2018.

TOM-hankkeen päätyttyä Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys tarjoaa järjestölähtöisesti muistitietoa, tukea ja neuvontaa kehitysvammaisille ja heidän läheisilleen. Alueen kehitysvammaisten muistityö, muistitutkimukset ja -hoito jatkuu Tuki- ja Osaamiskeskus Eskoon Muistimarkkissa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Muistipajat kannattaa viedä kehitysvammaisten luo, toimintakeskuksiin ja asumisyksiköihin. 

Kuuden kokoontumiskerran malli auttaa alkuun. Sen avulla Muistipajat voi ottaa osaksi päivätoimintaa.

Kansikuva
TOM -tietoa omaisille ja kehitysvammaisille muistisairauksista -hanke 2015-2018

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis