Mun juttu - meidän tulevaisuus -hankkeen (päättynyt 2017) tavoitteena oli edistää nuorten hyvinvointia, tukea heidän hakeutumistaan koulutukseen ja työelämään. Nuorilta nuorille -mallissa liikunta-alan opiskelijat toteuttavat saman ikäisille nuorisoryhmille luontoaktiviteetteja

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Mun juttu -hanke: Nuorilta nuorille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mun juttu - meidän tulevaisuus -hankkeen (päättynyt 2017) tavoitteena oli edistää nuorten hyvinvointia, tukea heidän hakeutumistaan koulutukseen ja työelämään. Nuorilta nuorille -mallissa liikunta-alan opiskelijat toteuttavat saman ikäisille nuorisoryhmille luontoaktiviteetteja

Toteutuspaikka
Helsingin yliopisto
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Juhana Salminen

Luotu

04.08.2020

Viimeksi muokattu

29.09.2021
Ratkaisun perusidea **

Nuorilta nuorille -mallissa nuoret (17–21-vuotiaat) liikunta-alan opiskelijat suunnittelevat ja ohjaavat saman ikäisille nuorisoryhmille luontoaktiviteetteja, kuten erätaitoja, melontaa, maastopyöräilyä tai vaellusta.

Kurssia suunnitellessa sekä kohderyhmän nuoret, että ohjaavat opiskelijat pääsevät vaikuttamaan kurssin sisältöihin. Nuorilta kysytään mitä he haluaisivat oppia, kokea tai ohjata, kun puhutaan luontoympäristössä toimimisesta.

Kouluttajat:

  • opiskelijoiden kouluttaminen ryhmän ohjaamiseen
  • suunnittelutyön ohjaus
  • vastuu kokonaisuudesta ja turvallisuudesta

Opiskelijat:

  • toimnitaan perehtyminen
  • toiminnan suunnittelu
  • toiminnan ohjaaminen
  • oppimisen reflektointi

Nuoret:

  • osallistuminen toimnitaan
  • oppiminen ja kokemukset
  • kokemusten reflektointi

 

Toimintaympäristö **

Mun juttu – meidän tulevaisuus -hankeessa kehitettiin uusia ja luovia nuorisotyön muotoja. Yksi näistä on Suomen urheiluopiston toimintamalli, jossa ammattiin opiskelevat liikuntaneuvojaopiskelijat toteuttavat tiimeissä osallistavia projekteja sekä Lahden nuorisopalveluiden että alueen joustavan perusopetuksen ryhmille. Toimintamallin pilottina toimi Nuorilta nuorille: Retkeilyn ABC -kurssi.

Nuorilta nuorille -toimintamalli perustuu projektipedagogiseen ajatusmaailmaan. Siinä painotetaan yhteiskunnallisesti merkittäviä teemoja, kuten kasvun tuki sekä maahanmuuttajien kotoutuminen.

Nuorten opiskelijoiden ohjaamina kohderyhmän nuoret kokevat vertaisuutta sekä näkevät tietynlaisen esimerkin opiskelusta ja elämänhallinnasta. Tällä toiminnalla kasvatamme yhteiskuntaamme osallisia, sosiaalisesti taitavia ja yhteisöllisyyttä tukevia kansalaisia. 

 

Mun juttu – meidän tulevaisuus -hankeen toteuttajat:
Helsingin yliopisto (päätoteuttaja), Helsingin yliopisto, K. H. Renlundin museo – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo, Taideyliopisto, Lahden seudun ympäristöpalvelut, Outward Bound Finland ry, Suomen urheiluopisto, Oulun yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toteutus lähtee  kohderyhmän tarpeesta ja tavoitteesta. Näitä ovat itsetuntemuksen ja -luottamuksen vahvistaminen, arjen rutiineista irtautuminen ja sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Osallistuvat nuorisoryhmät koostuvat erityistä tukea opinnoissaan tai elämänhallinnassaan tarvitsevista nuorista.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallin kokeilun aikana erilaisista taustoista tulevat nuoret kohtasivat aktiivisen ja positiivisen tekemisen merkeissä. Tapaamisissa ja kohtaamisissa tutustuttiin muihin ja opittiin uusia asioita erilaisista taustoista tulevilta vertaisnuorilta sekä saadaan lisää energiaa elämään.

Kohderyhmän nuorten huomattiin oppivan kantamaan vastuuta sekä itsestään että ystävistään. He kokivat positiivisia yhteenkuuluvuuden kokemuksia sekä löysivät uusia taitoja ja tietoja itsestään.  Vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot kehittyivät tilanteissa, joissa nuoret eivät olleet aiemmin olleet.

Kansikuva
Värikäs kaaviokuva nuorilta nuorille-mallista.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä