Nuorten etsivä sosiaalityö - verkossa tapahtuva matalankynnyksen tuki ja palveluihin ohjaus hyvinvointialueella

Pirkanmaalla nuorten avuntarve on suuri, mutta matalankynnyksen palveluita on niukasti tarjolla. Ratkaisuna kehitetään digitaalisia palveluita, helpottamaan palveluruuhkaa. Tarvitaan tiivistä yhteistyötä nuorten palveluiden kehittämiseksi.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Nuorten etsivä sosiaalityö - verkossa tapahtuva matalankynnyksen tuki ja palveluihin ohjaus hyvinvointialueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaalla nuorten avuntarve on suuri, mutta matalankynnyksen palveluita on niukasti tarjolla. Ratkaisuna kehitetään digitaalisia palveluita, helpottamaan palveluruuhkaa. Tarvitaan tiivistä yhteistyötä nuorten palveluiden kehittämiseksi.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus

Tekijä

Henna Fager

Luotu

06.03.2024

Viimeksi muokattu

06.03.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Pirkanmaalla on paljon nuoria, jotka tarvitsevat apua erilaisissa elämän haasteissaan. Tilanteen tuomat haasteet näkyvät mielenterveyspalveluiden ruuhkautumisena ja pitkinä jonotusaikoina. Tällä hetkellä palvelut ovat ruuhkautuneet, ja moniammatillinen yhteistyö on hankalaa. Usein nuoret joutuvat odottamaan apua liian kauan ja avun tarve kasvaa, vaikka hyvin ajoitetulla matalankynnyksen avulla olisi voitu ennaltaehkäistä haasteiden kärjistyminen. Nuorten ongelmiin on tällä hetkellä niukasti matalankynnyksen palveluita tarjolla, ja niitä ei ole yhtäläisesti tarjolla kaikissa kunnissa. 

 

Ratkaisuna on kehittää digitaalisia palveluita, jotka ovat helposti saatavilla nuorille. Osaa nuorista on vaikea tavoittaa nykyisillä keinoilla ja onkin aiheellista kartoittaa jo olemassa olevia ratkaisuja ja kehittää niiden pohjalta uudenlainen malli nuorten kohtaamiseen. Tarvitaan myös parempaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja enemmän tietoa ja kokemusasiantuntemusta palveluiden kehittämiseksi. 

 

Kehittäminen liittyy Pirkanmaan hyvinvointialueen RRP-rahoitteisen Hoppu-hankkeen toimenpiteeseen, jonka tavoitteena on koronapandemian aikana muodostuneen hoitovelan purkaminen nuorten ja nuorten aikuisten etsivän sosiaalityön digitaalisten menetelmien avulla. 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt

Kohderyhmä