Nepsy-tiimit tarjoavat neuropsykiatrisesti oireileville nuorille (ADHD & ADD) palveluita, kuten kartoitusta, diagnosointia, lääkehoitoa ja kuntoutusta. Tiimit toimivat moniammatillisesti. Tiimeissä toteutetaan sekä yksilö- että ryhmämuotoista työtä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Nuorten Nepsy-tiimi (ADHD ja ADD)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Nepsy-tiimit tarjoavat neuropsykiatrisesti oireileville nuorille (ADHD & ADD) palveluita, kuten kartoitusta, diagnosointia, lääkehoitoa ja kuntoutusta. Tiimit toimivat moniammatillisesti. Tiimeissä toteutetaan sekä yksilö- että ryhmämuotoista työtä.

Toteutuspaikka
Nuorten Matalan yksiköt, jotka tarjoavat 13-17 -vuotiaille matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa, hoidon ja tuen arviointia sekä hoito- ja tukitoimia ilman lähetettä, kun nuorella, hänen vanhemmalla tai toisella viranomaisella on huolta tilanteesta.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Anu Borg

Luotu

02.06.2022

Viimeksi muokattu

02.02.2023
Ratkaisun perusidea **

Kun nuorella itsellään, hänen läheisellään tai toisella viranomaisella herää huoli tai epäilys nuoren neuropsykiatrisista haasteista (ADHD tai ADD), ohjautuu hän asiakkaaksi Nuorten Matalan yksiköiden Nepsy-tiimeille. Mikäli nuori ohjautuu Nepsy-tiimille toisen viranomaisen kautta, on toiveena, että tietyt alkukartoitukset olisi hänen kanssaan jo tehty. Kartoituksista lähettävä viranomainen saa vahvistusta omalle epäilylleen. Mikäli alkukartoituksia ei ole tehty, aloittaa Nepsy-tiimi työnsä niiden tekemisellä.

Asiakas ohjautuu Nepsy-tiimille Nuorten Matalan yksiköiden asiakasohjauksen kautta. Asiakas voi ohjautua Nepsy-tiimille myös, jos hänellä on jo aiempi asiakkuus Nuorten Matalassa ja tässä työskentelyssä on herännyt huoli tai epäilys neuropsykiatrisista oireista.

Nepsy-tiimissä asiakkaan vastaanottaa sairaanhoitaja, joka tekee tämän kanssa tarvittavat alkukartoitukset ja diagnostiset tutkimukset. Tarvittaessa nuorelle tehdään myös toimintaterapeutin tai psykologin tutkimukset. Sairaanhoitajan tutkimusten jälkeen nuori ohjautuu lääkärin vastaanotolle, joka tekee diagnoosin ja suunnittelee/aloittaa tarvittaessa lääkityksen. Diagnosoinnin jälkeen asiakkuus jatkuu asiakkaan tarpeiden mukaisesti lääkityksen seurannalla sekä yksilö- tai ryhmäkuntoutuksella. Nepsy-tiimin erilaisia ryhmiä ovat muun muassa info-ryhmä diagnoosin jälkeen (nuori ja vanhemmat) sekä sosiaalisten taitojen ryhmä (nuori). Kuntouttavaan työhön osallistuvat sekä sairaanhoitajat, toimintaterapeutit sekä sosiaaliohjaajat.

Mikäli nuorella on diagnoosi jo aiemmista palveluista, voi hän tulla Nepsy-tiimin asiakkaaksi suoraan yksilö- tai ryhmäkuntoutukseen.

Toimintaympäristö **

Nuorten palveluiden kehittämisen toimenpidekokonaisuus sisältyy Kymenlaakson Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeeseen osana Psykososiaalista tukea perustasolla työpakettia. Nuorten palveluiden kehittämisen yhtenä osa-alueena on palveluiden strukturointi.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on kymenlaaksolaiset 3-17-vuotiaat nuoret, joilla on nepsyhaasteita elämässään. Nuorella voi olla diagnoosi jo Nepsy-tiimille ohjautuessaan tai sitten oireita lähdetään kartoittamaan Nepsy-tiimin toimesta. Mikäli nuorella on jo diagnoosi, voi hän ohjautua Nepsy-tiimille kuntouttavaan palveluun, kuten nepsy-nuorille suunnattuun sosiaalisten taitojen ryhmään. Mikäli taas diagnoosia ei ole, aloittaa Nepsy-tiimin sairaanhoitaja selvitystyön ja kartoituksen kriteereiden poissulkemiseksi tai diagnoosin saamiseksi.

Nuorten Matalan yksiköiden nepsy-osaaminen keskitetään Nepsy-tiimiin kuuluvalle henkilöstölle. Tämä toteutetaan esimerkiksi sairaanhoitajien Diva 5.0-menetelmän osaamisen vahvistamisella sekä sosiaaliohjaajien Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja -koulutuksella. Muun Nuorten Matalan henkilöstön osaamista pyritään vahvistamaan oireiden tunnistamisen osalta, jotta he osaavat tarvittaessa ohjata nuoren Nepsy-tiimin asiakkaaksi.

Asiakkaita osallistetaan Nepsy-tiimien kehittämiseen kysymällä heiltä palautetta ja kokemuksia palveluista. Esimerkiksi ryhmätoiminnoista ja Nuorten Matalan toiminnasta yleisesti on olemassa omat asiakaskokemuskyselynsä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Käyttöönotto vaatii organisaation johdon ja palveluyksiköiden esihenkilöiden sitoutumisen toimintamalliin ja henkilöstön työaikaresurssin kohdentamisen toimintamallin mukaisesti. Toimintamallin toteutukseen tulee olla riittävät resurssit.

Nepsy-tiimien toiminnasta kerrotaan yhteistyötahoille eri yhteyksissä, kuten yhteistyöpalavereissa sekä sähköisillä tiedotteilla.

Kansikuva
Adhd, Pixabay 2022

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä