Oppilaitokseen jalkautuva kotoutujanuorten sosiaaliohjaus

Maahanmuuttajapalveluiden kaksi sosiaaliohjaajaa työskentelevät koulussa, jossa nuoret viettävät suuren osan ajastaan. Tämä mahdollistaa yhteistyön koulun ja sosiaalitoimen välillä ja näin pystytään ennaltaehkäisemään syrjäytymistä.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 8.9.2917, viimeiseksi muokattu 9.2.2018).

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Oppilaitokseen jalkautuva kotoutujanuorten sosiaaliohjaus
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Maahanmuuttajapalveluiden kaksi sosiaaliohjaajaa työskentelevät koulussa, jossa nuoret viettävät suuren osan ajastaan. Tämä mahdollistaa yhteistyön koulun ja sosiaalitoimen välillä ja näin pystytään ennaltaehkäisemään syrjäytymistä.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 8.9.2917, viimeiseksi muokattu 9.2.2018).

Toteutuspaikka
Espoon maahanmuuttajapalvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Espoo
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Luotu

27.01.2020

Viimeksi muokattu

26.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Toiminnan tavoitteena on tukea vasta maahan tulleiden nuorten koulunkäyntiä, kotoutumista ja hyvinvointia. Sosiaaliohjauksella tuetaan nuorten osallisuutta ja itsenäistä asioiden hoitamista. Yksilötapaamisten lisäksi nuorille tarjotaan ryhmämuotoista sosiaaliohjausta ja vapaa-ajan ryhmätoimintaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Vasta maahan tulleet nuoret kouluymäpäristössä.

Sosiaaliohjaajat työskentelevät Omnian perusopetuksen alkuvaiheessa, jossa opiskelijat ovat 17 - 25-vuotiaita maahanmuuttajataustaisia nuoria. Suuri osa opiskelijoista on pakolaistaustaisia ja heistä monet ovat tulleet Suomeen yksin ilman huoltajaa alaikäisinä turvapaikanhakijoina.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Sosiaaliohjaajien läsnäolo koulussa mahdollistaa, että nuoret saavat nopeasti tarvitsemansa tuen ja opettajat saavat keskittyä opetustehtävään. Sosiaaliohjaajat työskentelevät yhteistyössä niin opettajien, opiskelijahuoltohenkilönkunnan kuin nuoren oman sosiaalityöntekijänkin kanssa. Näin ollen tilanteissa, joissa nuoren tueksi tarvitaan laajempaa verkostoa se on helposti koottavissa.

Sosiaaliohjaajat järjestävät yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa nuorille vapaa-ajan toimintaa. Ryhmätoiminnan ja vapaa-ajantoiminnan avulla voidaan vähentää nuorten yksinäisyyttä ja myös tukea nuorten kokemaa osallisutta sekä kiinnittymistä yhteiskuntaan. Nuorille, joille koulunkäynnin aloittaminen Suomessa voi olla takkuista, on näissä vapaa-ajanryhmissä mahdollisuus myös kokea onnistumisen elämyksiä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Liitteenä Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen julkaisu Skolan en grund för lyckad inkludering - Nyanlända barn och unga i Norden, jossa artikkeli Espoon maahanmuuttajapalveluiden oppilaitokseen jalkautuvasta sosiaaliohjauksesta.