Päihde- ja mielenterveyshaasteiden ennaltaehkäisy lastensuojelun perhehoidossa

Perhehoidossa toimiville perheille, sekä perhehoidon työntekijöille toteutettiin kysely, jonka vastausten perusteella tuotettiin tietopaketti hyvinvointialueella tarjolla olevista nuorten palveluista.

 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Päihde- ja mielenterveyshaasteiden ennaltaehkäisy lastensuojelun perhehoidossa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perhehoidossa toimiville perheille, sekä perhehoidon työntekijöille toteutettiin kysely, jonka vastausten perusteella tuotettiin tietopaketti hyvinvointialueella tarjolla olevista nuorten palveluista.

 

 

Toteutuspaikka
Lastensuojelun perhehoito
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus

Tekijä

Mari Viljamaa

Luotu

17.01.2024

Viimeksi muokattu

17.01.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Koota nuorille suunnatut palvelut yhteen ja helpottaa palveluiden saatavuutta.

Toimintaympäristö **

Pohjanmaan hyvinvointialueella tuotetaan lastensuojelun sijaishuoltoa perhehoitona omien lastensuojeluyksiköiden rinnalla.

Perhehoito tarkoittaa lapsen tai nuoren hoidon ja huolenpidon järjestämistä kodin ulkopuolella, yksityisessä perheessä perheenjäsenenä. Perhehoitoa antaa perhehoitaja, jota kutsuttiin aiemmin sijaisvanhemmaksi. Omassa kodissaan perhehoitoa tarjoavan yksityisen perheen kotia kutsutaan perhekodiksi.Sijoitetut nuoret ovat erityisen haavoittuvassa asemassa.

Sijoitetut lapset ja nuoret ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Nyt ja tulevaisuudessa on huolehdittava siitä, että kaikilla nuorilla on riittävät tukipalvelut saatavilla ja saavutettavissa oikea-aikaisesti. Se, että tukea tai palvelua saa oikea-aikaisesti edellyttää sitä, että ollaan tietoisia saatavilla olevista palveluista. 

Kootun tietopaketin on tarkoitus antaa tietoa perhehoitajille millaisia toiminnan, tuen tai palvelun mahdollisuuksia lähialueella on tarjolla nuorelle. 

Koottua tietopakettia voivat hyödyntää myös muut toimijat kuin perhehoitajat. 

Kansikuva
Lastensuojelu

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä