Palvelupolulla kuvataan Kanta-Hämeen hyvinvointialueen päihde- ja riippuvuuspalvelut sekä kansalliset toimijat ja kolmannen sektorin toimijat. Palvelupolku tarjoaa tietoa ja ohjeita päihde- ja riippuvuusasioissa asiakkaalle sekä ammattilaiselle.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Päihde- ja riippuvuushoidon palvelupolku
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palvelupolulla kuvataan Kanta-Hämeen hyvinvointialueen päihde- ja riippuvuuspalvelut sekä kansalliset toimijat ja kolmannen sektorin toimijat. Palvelupolku tarjoaa tietoa ja ohjeita päihde- ja riippuvuusasioissa asiakkaalle sekä ammattilaiselle.

 

Toteutuspaikka
Kanta-Hämeen hyvinvointialueen alueella.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Häme
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Tekijä

Christa Ahonen

Luotu

31.03.2022

Viimeksi muokattu

10.10.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Päihde- ja riippuvuushoidon palvelupolku on nopea ja helppo tapa tarkastella Kanta-Hämeen hyvinvointialueen päihde- ja riippuvuuspalveluita, järjestöjä ja kansallisia yleisesti käytettyjä arviointimenetelmiä. 

 

Toimintaympäristö **

Päihdelainsäädäntö uudistui vuoden 2023 alusta ja hyvinvointialueiden tuoma yhtenäistämisen tarve asettaa edellytyksiä toiminnan muutokselle. Päihteiden käyttö ja muut riippuvuudet moninaistuvat, apua tarjoavat palvelut ovat hajanaiset ja toimintatavat vaihtelevat. Asiakkaiden tarve on nostettu keskiöön kehittämisessä ja pyritään varmistamaan prosessin eri vaiheissa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Palvelupolussa on useita asiakasryhmiä. Asiakasymmärrystä huomioitiin materiaalin keruussa ottamalla mukaan kehittämiseen kokemusasiantuntija päihde- ja riippuvuuspalveluista. Lisäksi tietoa kerättiin asiakkailta haastattelemalla ja tutustumalla kokemustarinoihin ja luomalla profiilien kautta ymmärrystä. Ammattilaisten osiossa on osallistettu kehittämiseen monialaisesti eri ammattilaisia. Kuntalaisilta on kerätty tietoa palvelupolun käytettävyydestä heitä kohtaavissa tilaisuuksissa.

Asiakkaiden palautetta kerätään säännöllisesti ja huomioidaan palvelupolun muokkauksessa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
  • Palvelupolulla tulee olla omistaja, joka antaa palvelulupauksen palvelupolun sisällölle.
  • Palvelupolulle tulee nimetä kehittäjiä, jotka tarkastelevat polun sujuvuuden näkökulmasta edistämistä.
  • Hyvinvointialueen ammattilaiset auttavat markkinoinnissa, käyttöönotossa ja palautteen antamisessa, jotta palvelupolku kehittyy.
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Luo kuva itsellesi ja kehittäjäryhmällesi realistinen kuva nykytilanteesta. Lähde rohkeasti ja villisti unelmoimaan asiakasymmärryksen lisäämisen jälkeen. Tunnistakaa pulmakohdat ja kehittämisen tarpeet teidän alueeltanne. Huomioikaa päihteisiin ja riippuvuuksiin liitetty leima ja kuljettakaa rinnalla koulutuksellista osuutta, jotta saatte kehittämisessä myös lisättyä tietoa ja ymmärrystä.

Kansikuva
Palvelupolku

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä