Päihdesairaanhoitajan konsultaatio chat ammattilaisille

Ammattilaisen kohdatessa vastaanotolla tai erilaisissa terveydenhuollon toimissa haasteita päihdepotilaan hoitokäytäntöihin liittyen, hän voi konsultoida päihdesairaanhoitajaa chatin kautta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Päihdesairaanhoitajan konsultaatio chat ammattilaisille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ammattilaisen kohdatessa vastaanotolla tai erilaisissa terveydenhuollon toimissa haasteita päihdepotilaan hoitokäytäntöihin liittyen, hän voi konsultoida päihdesairaanhoitajaa chatin kautta.

Toteutuspaikka
Pirkanmaa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Emma Mononen

Luotu

28.09.2023

Viimeksi muokattu

11.10.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu päihdesairaanhoitajan konsultaatio chat-palvelussa. Terveydenhuollon ammattilaisen kohdatessa haasteita päihdepotilaiden hoitokäytäntöihin liittyen, tavoitteena on tukea ammattilaista löytämään oikeat ja soveltuvat tavat toimia tilanteessa ja jatkossa itsenäisesti kyetä ratkaisemaan eteen tulevia kysymyksiä. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Käyttö aloitettu syyskuussa 2023. Käyttöönoton jälkeen arvioidaan tilastoinnin ja kokemuksen myötä esiin nousseita tarpeita mm. käytettävien resurssien ja laajemman viestinnän osalta.

Toimintamalli on suunniteltu otettavaksi käyttöön hankkeen päättymisen jälkeen.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Palvelu on aloittanut 1.9.2023 ja sitä arvioidaan yhdessä chat konsultteina toimivien päihdesairaanhoitajien ja chat-palvelun tilastoinnin avulla.

Tavoitteisiin, joita toiminnalle asetettiin sen aloittaessa 1.9.23, on tähän mennessä päästy. 

Toimintamallin vaikutuksia ja vaikuttavuutta arvioidaan em. tilastointitiedoilla ja tyytyväisyysmittarilla, jossa arvioinniksi tullut keskiarvolla 4.8/5 ja suosittelu keskiarvolla 9.5/10. Palvelulupauksessa vastausajaksi määritelty: muutaman minuutin kuluessa ja tilastoinnin perusteella jonotusajan ka. on ollut 1 min 54 sek. Lisäksi päihdesairaanhoitajan konsulttichatissa työskentelevät ovat jokaisen yhteydenoton jälkeen täyttäneet Forms-lomakkeen, jolla on kerätty tietoa siitä, miltä alueelta ja mistä yksiköstä konsultaatio tullut, mikä työntekijäryhmä konsultoi, mitä asiaa konsultaatio koski ja löytyikö konsultoitavaan asiaan ratkaisu yhdellä yhteydenottokerralla. Valitut mittarit ovat osoittautuneet toimiviksi.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä