Perjantaikoulutukset sosiaalihuollon ammattilaisille

Säännölliset kuukausikoulutukset neljästä eri aiheesta. Kukin aihe on käsiteltävänä kerran kuukaudessa. Aiheet kiertävät neljä kuukautta. Koulutussisällöt pysyvät samoina koko koulutuskauden. Koulutus pidetään Teamsilla perjantaisin klo 14-15.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Perjantaikoulutukset sosiaalihuollon ammattilaisille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Säännölliset kuukausikoulutukset neljästä eri aiheesta. Kukin aihe on käsiteltävänä kerran kuukaudessa. Aiheet kiertävät neljä kuukautta. Koulutussisällöt pysyvät samoina koko koulutuskauden. Koulutus pidetään Teamsilla perjantaisin klo 14-15.

Toteutuspaikka
Satakunnan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Liisa Laukkanen

Luotu

11.09.2023

Viimeksi muokattu

23.02.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Perjantaikoulutuksissa käydään läpi ajankohtaisia asioita ja aiheita kirjaamiseen liittyen. Tavoitteena on vahvistaa kirjaamisen osaamista sekä nostaa esille ajankohtaisia muutoksia alueellisesti sekä kansallisesti.

Toimintaympäristö **

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.1.2023 ja sosiaalihuollon Kanta-palveluihin liittyminen on edessä viimeistään 1.9.2024. Eri kuntien käytäntöjen yhtenäistäminen kirjaamisessa on haasteellista, oman haasteensa tuo myös eri asiakastietojärjestelmät. 

Asiakastietolain siirtymäsäännöksissä on säädetty palvelutehtäväkohtaisista määräajoista, joista alkaen kussakin sosiaalihuollon palvelutehtävässä syntyvät asiakastiedot on viimeistään tallennettava Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto edellyttää hyvinvointialueella myös toiminnallisia muutoksia, jotka koskevat erityisesti asiakastiedon kirjaamista määriteltyjä asiakirjarakenteita käyttäen.

Hyvinvointialueen toimintojen yhtenäistäminen sekä Kanta-palveluiden käyttöönotto yleispalveluiden palvelutehtävissä viimeistään 1.9.2024 vaatii paljon uusien käytäntöjen oppimista ja sisäistämistä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Koulutukset on tarkoitettu sosiaalihuollon ammattilaisille, jotka tekevät asiakastyötä. Samansisältöinen koulutus pidetään useamman kerran, jotta kaikille löytyisi sopiva ajankohta koulutukseen osallistumiseksi. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Koulutuksia on kerran viikossa yksi tunti ja aiheita on neljä kuukaudessa, joita järjestetään kiertävänä neljän kuukauden ajan. Koulutusten sisällölliseen suunnitteluun tarvitaan henkilö, jolle on varattu työaikaa kirjaamisen kehittämiseen ja ajankohtaisten asioiden seuraamiseen. Koulutukseen osallistujilta aikaa koulutuksiin menee tunti/aihe.

Koulutusmateriaalit tallennetaan hyvinvointialueen Teamsin tiimiin, jonne pääsee liittymään koko henkilöstö ja on sieltä hyödynnettävissä esim. uusien työntekijöiden perehdytyksessä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Koulutukset otettiin käyttöön hankkeen viimeisinä kuukausina, joten henkilöstöltä ei ole ehditty saada palautetta käytännöstä. Koulutuksista kerätään ilmoittautumisjärjestelmän kautta palautetta, mutta vastausaika on pitkä, jolloin vastaukset eivät ole kovin nopeasti kehittäjien saatavilla.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Koulutusmateriaalien kokoajilla täytyy olla työaikaa ajankohtaisten asioiden seuraamiseen, materiaalin tuottamiseen sekä aiemman materiaalin päivittämiseen. Kun samat aiheet kiertävät muutaman kuukauden ajan, voisi sinä aikana suunnitella seuraavan jakson aiheita ja materiaalia. 

Kansikuva
Ammattilaiset keskustelevat käytävällä tabletti kädessään.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä