Perusterveydenhuollon mielenterveysasiakkaiden keskitetty hoidon ohjaus

Mielenterveysasiakkaiden ohjaus keskitetysti hoidon kannalta sopivimmalle ammattilaiselle. Hoidon ohjaus on keskitetty sairaanhoitajalle, joka tarvittaessa konsultoi muita ammattilaisia, kuten lääkäreitä, päihdetyön, mielenterveystyön ja aikuissosiaalityön ammattilaisia.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Perusterveydenhuollon mielenterveysasiakkaiden keskitetty hoidon ohjaus
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mielenterveysasiakkaiden ohjaus keskitetysti hoidon kannalta sopivimmalle ammattilaiselle. Hoidon ohjaus on keskitetty sairaanhoitajalle, joka tarvittaessa konsultoi muita ammattilaisia, kuten lääkäreitä, päihdetyön, mielenterveystyön ja aikuissosiaalityön ammattilaisia.

Toteutuspaikka
Lempäälän terveyskeskus, avosairaanhoito
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Lempäälä
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Johanna Vuorela

Luotu

23.12.2022

Viimeksi muokattu

23.12.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Tavoitteena on perusterveydenhuollon mielenterveysasiakkaiden ohjaus keskitetysti hoidon kannalta sopivimmalle ammattilaiselle. Hoidon ohjaus on keskitetty sairaanhoitajalle, joka tarvittaessa konsultoi muita ammattilaisia, kuten lääkäreitä, päihdetyön, mielenterveystyön ja aikuissosiaalityön ammattilaisia. Hoidon ohjauksessa käytetään apuna moniammatillisessa yhteistyössä laadittua kysymyspatteristoa (check-listaa) sekä alueellisesti käyttöön otettua mielenterveyden työkalupakkia.

Toimintaympäristö **

Pirkanmaan liitossa on käynnistynyttä Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanketta (PirSOTE) toteutetaan yhteistyössä kuntien kanssa. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö. Yhtenä merkittävänä tavoitteena on, että asiakas saa oikeita palveluita oikeaan aikaan ja sujuvasti.

PirSOTE-hankkeen työpaketti 4:  perustason päihde- ja mielenterveyspalveluiden vahvistaminen:  Työpaketin tavoitteena on vahvistaa perustason päihde- ja mielenterveyspalveluita ja parantaa hoitoon pääsyä, parantaa psykososiaalisten hoitomuotojen ja interventioiden saatavuutta eri ikäryhmille sekä parantaa päihdepalveluihin pääsyä. Suunnitelluilla toimenpiteillä vahvistetaan perustason mielenterveys- ja päihdepalveluita parantamalla hoitoon pääsyä, hoidon laatua ja hoitomuotojen saatavuutta.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat perusterveydenhuollon mielenterveysongelmaiset asiakkaat

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Mielenterveysasiakkaiden keskitettyyn hoidon ohjaukseen on nimetty sairaanhoitaja/sairaanhoitajat. Ammattilaisten kanssa on sovittu konsultaatiokäytännöistä. Hoidon ohjauksessa noudatetaan sovittua kriteeristöä. Toiminnan tuloksia arvioidaan säännöllisesti sovituin mittarein. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

- Asiakkaat ohjautuvat tällä hetkellä yhä vähemmän lääkärille, kun aikaisemmin iso osa asiakkaista ohjattiin ensin lääkärin arvioon ja sen jälkeen vasta suunniteltiin sopiva hoito -> Lääkärin vastaanottokäyntien vapautuminen 

- Perusteellisen asiakkaan tilanteen kartoittamisen myötä lääkärille on ollut mahdollista varata lyhyempiä jatkoaikoja, mikäli ajan varaamiselle on ollut tarvetta

- On pystytty tekemään asiakkaille laadukkaampi, kokonaisvaltainen hoidontarpeen arvio, minkä voidaan olettaa vähentäneen osaltaan hoidon pirstaloitumista sekä häiriökysyntää

- On pystytty toteuttamaan mielenterveysasiakkaiden osalta asiakassegmentointia ja on pystytty näin huomioimaan moniammatillinen verkoston osallistuminen asiakkaan hoitoon

- On pystytty huomiomaan hoidon ohjauksessa myös 3. sektorin tarjoamat mielenterveyspalvelut sekä tarjolla olevat digitaaliset palvelut, kuten Mielenterveystalo sekä Terapianavigaattori

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

- Ammattilaisten mielenterveysosaamisen vahvistaminen tärkeää

- Yhteisten käytänteiden sopiminen tärkeää, jotta pystytään hyödyntämään moniammatillista osaamista

 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä