Pilotti: Suun terveyden määräaikaistarkastukset monihuonemallilla

Asetuksen (338/2011) mukaisten määräaikaistarkastusten toteuttamiseen kehitetty toimintamalli pilotoidaan Kotkassa. Tavoitteena on nopeuttaa hoitoon pääsyä, siirtää painopistettä entistä enemmän ennaltaehkäisevään työhön sekä sujuvoittaa hoitotyötä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Pilotti: Suun terveyden määräaikaistarkastukset monihuonemallilla
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asetuksen (338/2011) mukaisten määräaikaistarkastusten toteuttamiseen kehitetty toimintamalli pilotoidaan Kotkassa. Tavoitteena on nopeuttaa hoitoon pääsyä, siirtää painopistettä entistä enemmän ennaltaehkäisevään työhön sekä sujuvoittaa hoitotyötä.

Toteutuspaikka
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote), Karhulan hammashoitola
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kotka
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Sanna Niemenmaa

Luotu

18.11.2022

Viimeksi muokattu

02.01.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Asetuksen (338/2011) mukaisten lasten suun terveyden määräaikaistarkastusten toteuttamiseen kehitettiin osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta uusi toimintamalli. Uuden toimintamallin tavoitteina oli nopeuttaa hoitoon pääsyä, siirtää painopistettä entistä enemmän ennaltaehkäisevään työhön sekä sujuvoittaa hoitotyötä. Kehitetyn toimintamallin tavoitteena oli edellä mainittujen lisäksi hyödyntää resursseja entistä kustannustehokkaammin. Toimintamalli pilotoitiin osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa (RRP), jonka tavoitteena oli muun muassa purkaa COVID-19 pandemian aikana kertynyttä hoitojonoa. 

Tässä yhteydessä on kuvattu osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa (RRP) toteutettu pilotti. Varsinainen toimintamalli, joka kehitettiin osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta, on kuvattu täällä https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/monihuonemalli-suun-terveyden-maaraaikaistarkastuksiin.

Toimintaympäristö **

Lasten suun terveyden määräaikaistarkastukset toteutetaan valtioneuvoston asetuksen (338/2011) mukaisesti. Asetuksen 8 §:n mukaisesti suun terveystarkastuksissa selvitetään suun terveydentila, sen kehitys ja hoidon tarve ja tehdään tarvittaessa henkilökohtainen terveyssuunnitelma. Oppilaan suun määräaikaistarkastuksen tekee hammaslääkäri, suuhygienisti tai täydennyskoulutuksen saanut hammashoitaja. Lapselle, jolla on erityinen riski sairastua suusairauksiin, on järjestettävä tehostettu ehkäisevä suun terveydenhuolto ja yksilöllisesti määritellyt terveystarkastukset.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä oli Kymenlaakson alueen 7- ja 11-vuotiaat lapset ja nuoret.

Asiakkailta kerättiin pilotin aikana palautetta kyselyllä, johon pystyi vastaamaan sekä paperisella lomakkeella tai QR-koodilla. Kysely on liitetty toimintamallin kuvaukseen, mutta siitä on poistettu QR-koodi. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamalliin on kehittämisen ja kokeilun aikana tehty muutoksia käytännön kokemusten myötä. Onnistuneen juurruttamisen kannalta on tärkeää kuulla sekä reagoida henkilöltä sekä potilailta saatuun palautteeseen. Jotta toimintamalli saadaan juurrutettua osaksi arjen toimintaa, on henkilöstölle laadittava kattavat ohjeet esimerkiksi kirjaukseen liittyen. Prosessi sekä toimintamallin tavoite on kuvattava selkeästi.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Verrattuna tavanomaiseen vastaanottomaliin, potilaita saatiin tarkastettua noin kaksi kertaa enemmän Määräaikaistarkastukset monihuonemallilla -pilotin avulla. Tavallisesti suuhygienisti suorittaa määräaikaistarkastukset täysin itsenäisesti. Monihuonemallissa hyödynnettiin hammashoitajien ammattitaitoa, jolloin suuhygienistin työpanosta voitiin vapauttaa tehokkaammin tarkastusten tekemiseen.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallia voidaan soveltaa myös muiden ikäluokkien tarkastusten tekemiseen. Toimintamallia sopisi myös muiden toimenpiteiden, kuten paikkauksen, tekemiseen. 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis