Avokuntoutuksen videovastaanottomalli on laadittu tukemaan ammattilaisten tekemien videovastaanottojen käyttöönottoja Pirkanmaan avokuntoutuksessa. Esimerkkinä toimii fysioterapian videovastaanottomalli nivelrikko-oireiselle asiakkaalle.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Pirhan avokuntoutuksen videovastaanottomalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Avokuntoutuksen videovastaanottomalli on laadittu tukemaan ammattilaisten tekemien videovastaanottojen käyttöönottoja Pirkanmaan avokuntoutuksessa. Esimerkkinä toimii fysioterapian videovastaanottomalli nivelrikko-oireiselle asiakkaalle.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue avokuntoutus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Alma Vormisto

Luotu

19.09.2023

Viimeksi muokattu

31.10.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kuntoutus yksilöllisesti tuotettua toimintaa ja ammattilaiset ovat kokeneet videovastaanottojen käyttöönoton haastavana. Videovastaanotolla nivelrikko-oireinen asiakas on esimerkkimalli videovastaanotolle tulevasta asiakkaasta. Tarve esimerkkimallista nousi avokuntoutuksen ammattilaisilta.  Esimerkin avulla kuvataan palveluprosessi sekä annetaan ideoita kuinka videovastaanotto toimii avokuntoutuksessa. 

Toimintaympäristö **

Pirhan strategian mukaisesti tavoitteena on kesään 2025 mennessä 45% etäasioinnin saavuttaminen. Videovastaanotot ovat osa sähköistä etäasiointia. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Videovastaanoton palvelupolku on rakennettu avokuntoutuksen ammattilaisille. Asiakkaiden kokemuksia ja palautetta videovastaanotoista kerätään lähiesihenkilöiden kautta ja tiedot on pyydetty raportoimaan alueille lähetettyyn erilliseen Exceliin.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hankkeen aikana videovastaanottojen käyttöön ottoa on tuettu kuntoutuksessa monin eri tavoin:

  • Kuntoutuksen videovastaanottojen käyttöön ottoja on tukenut etäasioinnista kiinnostunut aluekehittäjäksi palkattu avokuntoutuksen fysioterapeutti. Resurssin avulla videovastaanottojen käyttöön ottoa ja tekemistä on voitu tehokkaasti tukea ja ohjata. Aluekehittäjä on tarpeen mukaan kiertänyt kuntia ja ohjannut käytännönläheisesti videovastaanottolaitteiden ja etävastaanotoissa käytetyn Video Visit-työkalun käyttöä.
  • Avokuntoutuksen ammattilaisille on tarjottu yhteistilaisuuksia, joissa on esitelty videovastaanottomahdollisuuksia eri kuntoutuksen ammattilaisille (puheterapeutit, toimintaterapeutit, fysioterapeutit). 
  • Henkilöstöltä on kerätty ideoita niistä asiakasryhmistä, joille videovastaanottojen tekeminen sopisi. Ideoita on käsitelty ja jaettu yhteistilaisuuksissa
  • Videovastaanottojen käyttöönottojen tukemiseksi on kuvattu ohjevideo, joka on nähtävissä täältä: https://tays-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/alma_vormisto_pirha_fi/EfyvIEp4j-ZJsGS8_7xICNMBMfdkX5cesbYm-EwskTyT6A?e=OA2NOU 
  •  Aamukahveilla julkaistiin myös selkeät tavoitteet, joka on kannustanut ammattilaisten tarjoamaan videovastaanottoja asiakkaille. Tavoitteiden asettaminen on yhdessä lähiesihenkilöiden kanssa ja lähiesihenkilöt pystyvät seuraamaan potilastietojärjestelmistä saatavalla tiedolla videovastaanottojen määrää. Keräämme lähiesihenkilöiden kautta ammattilaisilta palautetta, jonka myötä pystymme juurruttamaan videovastaanotot osaksi avokuntoutuksen palvelutarjotinta.

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Videovastaanottojen kehittämisen alkuvaiheessa ainoastaan yksittäiset kuntoutusalan ammattilaiset olivat kokeilleet videovastaanottojen tekemistä tai tehneet niitä avokuntoutuksessa. 

9-10/2023 välisenä aikana tavoitellaan videovastaanottojen käyttöjen selvää lisäämistä yhdessä Pirhan kuntoutuksen johdon kanssa asetetun tavoitteen ollessa 1-5 videovastaanottoa per avokuntoutuksen fysioterapeutti/ kk. Hankkeen päättyessä (11/2023 -->) tavoitteena on, että videovastaanotot ovat säännöllinen osa palveluvalikoimaa ja enemmistö avokuntoutuksen fysioterapeuteista pystyy niitä tarjoamaan. Videovastaanottojen käyttöä tullaan jatkossa seuraamaan ja ensimmäiset tulokset tullaan koostamaan 13.10.2023.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kuntoutuksen videovastaanottojen käyttö ei Pirkanmaan avokuntoutuksen kokemusten perusteella juurru ilman selkeää aikataulutusta, prosessikaaviota, tavoitteiden asettamista ja kehittämisen seurantaa. Avokuntoutus on myös sote-palveluna sellainen, että se sisältää paljon yksilöllistä ja tapauskohtaista ohjausta verrattuna esimerkiksi lääkärien tekemään reseptien uusintaan etänä. Kuntoutuksen yksilöllisyys haastaa käyttöön ottoja, kun ammattilaiset eivät tarkalleen osaa välttämättä valikoida etävastaanotolle sopivia asiakasryhmiä, eikä videovastaanottoja siten osata välttämättä  tarjota kaikille niitä haluaville.  

Ammattilaiset ottavat myös videovastaanotot vaihtelevasti vastaan. Käyttöönotossa on hyvä miettiä peruskäyttökoulutuksia, joissa kohennetaan ammattilaisen digitaitoja sekä myöhemmässä vaiheessa selkeiden tavoitteiden asettamista. Ammattilaisten on hyvä tiedostaa videovastaanottoihin liittyvät omat ennakkoasenteet ja niiden vaikutus palveluiden tekemiselle tai tarjoamiselle. Pirhan kuntoutuksen videovastaanottojen ohjevideoon on valikoitunut Nivelrikko-oireista kärsivä asiakas, jonka tilalle voi hyvin miettiä omiin työtehtäviin soveltuvia asiakkaita. 

Videovastaanottoja ei tulisi ajatella joko tai-palveluina. Niitä voidaan toteuttaa myös hybridimäisesti esimerkiksi siten, että ensikäynti on livetapaaminen ja kontrollikäynti sovitaan etänä, tai toisinpäin. Myös asiakkaat vaativat aikaa omaksua videovastaanottojen mahdollisuuden palveluna. Mikäli asiakkailla ei ole mahdollisuutta valita sähköisesti videovastaanottoja itse, jää ammattilaiselle suurempi vastuu markkinoida palvelua vastaanottojen yhteydessä asiakkaille.

Liitteenä olevassa kuvassa on Flingan tuloksia avokuntoutuksen ammattilaisilta saaduista videovastaanotto kohteista. 

Kansikuva
Fysioterapian mallikuvaus videovastaanotolle ohjautumisesta

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä