Pirkanmaalle on hahmoteltu THL.n kuntoutuksen yleistä toimintamallia mukaillen Pirkanmaan kuntoutuksen yleinen toimintamalli, jonka tarkoituksena on raamittaa kuntoutuspalveluiden toteutumista Pirkanmaalla.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Pirkanmaan kuntoutuksen yleinen toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaalle on hahmoteltu THL.n kuntoutuksen yleistä toimintamallia mukaillen Pirkanmaan kuntoutuksen yleinen toimintamalli, jonka tarkoituksena on raamittaa kuntoutuspalveluiden toteutumista Pirkanmaalla.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Taru Sokka

Luotu

22.08.2023

Viimeksi muokattu

28.09.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Pirkanmaalle on luotu THL.n kuntoutuksen yleistä toimintamallia mukaillen Pirkanmaan kuntoutuksen yleinen toimintamalli, joka pohjautuu Kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelmaan. Pirkanmaan kuntoutuksen yleisen toimintamallin tarkoituksena on raamittaa kuntoutuspalveluiden toteuttamista Pirkanmaalla. Yleisen toimintamallin mukaisesti on kehitetty muita kuntoutuksen alaprosesseja ja toimintamalleja, huomioiden kuntoutustarpeen tunnistamisen, arvioinnin, suunnitelman, päätökset, palvelut ja etuudet, kuntoutujan ympäristöä koskevat toimenpiteet, prosessin seurannan ja arvioinnin. Myös ikäkohtaisia kuntoutuspalveluiden kehittämiseen liittyviä erityistarpeita on huomioitu esimerkiksi ammattilaisille tehtyjen hyvinvointialueiden ohjeistuksissa.

Kuntoutuksen kokonaisuutta on PirSOTE-hankkeen aikana integroitu tiiviimmin osaksi sosiaali- ja terveyspalveluiden hoitoketjuja. Kuntoutus on muun muassa huomioitu Pirkanmaalle laaditussa monialaisen yhteistyön oppaassa sekä Ikääntyneiden palveluiden käsikirjassa. 

Pirkanmaan kuntoutuksen keskeisenä poikkeavuutena valtakunnalliseen yleiseen kuntoutuksen toimintamalliin verraten on nostettu digitaalisten palveluiden merkitystä osaksi kuntoutusta.

Toimintaympäristö **

Hyvinvointialueelle siirryttäessä Pirkanmaan kuntoutuspalvelut oli jaettu kahden palvelulinjan (avokuntoutus ja sairaalapalvelut) alle. Tarkoituksena on 10/2023 alkaen käynnistää selvitys kuntoutuspalveluiden kokoamista yhdeksi kokonaisuudeksi, palveluiden toiminnallisuus huomioiden. Mikäli kuntoutuspalvelut koottaisiin yhteen, tulisi kuntoutuspalveluiden jatkossakin noudattaa Pirkanmaan kuntoutuksen yleisen toimintamallin rakennetta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hyvinvointialueelle siirryttäessä Pirkanmaan kuntoutuspalvelut oli jaettu kahden palvelulinjan (avokuntoutus ja sairaalapalvelut) alle. Tarkoituksena on 10/2023 alkaen käynnistää selvitys kuntoutuspalveluiden kokoamista yhdeksi kokonaisuudeksi, palveluiden toiminnallisuus huomioiden. Mikäli kuntoutuspalvelut koottaisiin yhteen, tulisi kuntoutuspalveluiden noudattaa toiminnallisuuden näkökulmasta yhä kuntoutuksen yleistä toimintamallia.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **
  • Pirkanmaan kuntoutuksen yleinen toimintamalli kuvaa ylätason prosessia, joka luo yhtenäisen kuntoutuksen uudistamiskomitean mukaisen rakenteen kuntoutuspalveluiden suunnittelemiselle ja toteuttamiselle jatkossa. 
  • Kuntoutuksen arvioita ja terapiasuunnitelmia varten on laadittu lapsille ja aikuisille suunnattu erillinen ohje, jonka tarkoituksena on selkiyttää ja yhtenäistää kuntoutusalan ammattilaisten arvio- ja terapiasuunnitelmien laatimista. 
  • Toimintamalli on yleisen tason malli, minkä vuoksi arviointia ja vaikuttavuutta on haasteellista arvioida ilman, että arvioidaan samalla toimintamalliin sisältyviä ‘’alaprosesseja’’ (Katso yt. ''Vinkit toimintamalliin'' - kohtaan linkitetyt toimenpiteet). Kuntoutuksen hoito- ja kuntoutusketjuja Pirkanmaalla tullaan lähtökohtaisesti kehittämään Pirkanmaan kuntoutuksen yleisen toimintamallin mukaisesti myös jatkossa.  Yleisen toimintamallin hyödyllisyyttä ja vaikuttavuutta voisikin olla helpompaa arvioida tulevaisuudessa siitä näkökulmasta, mikäli kuntoutuksen käytännöt eivät toteutuisi Pirkanmaan kuntoutuksen yleisen toimintamallin mukaisesti.
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Mallia voi erinomaisesti soveltaa eri kuntoutuspalveluiden kohderyhmille. Kuvaus Pirkanmaan kuntoutuksen yleisestä toimintamallista, sekä siihen nivoutuvista keskeisistä PirSOTE-hankkeessa kehitetyistä osakokonaisuuksista, on kuvattu tarkemmalla tasolla Innokylässä: 

Kansikuva
Kuntoutuksen yleinen toimintamalli

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis