Palvelu- ja hoitosuunnitelma

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Hoitotakuu
Avosairaanhoito
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Terveys -ja hoitosuunnitelma (tehosu) laaditaan potilaan hoitoon osallistuvien ammattilaisten toimesta yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Kotihoito
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Moniammatillisuus
Integraatio
Ikääntyminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on laadittu moniammatillisesti kotihoidon laadunparannussuositus, jossa yhtenä tärkeänä osatekijänä on säännöllisen kotihoidon omalääkäritoimintamalli.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Kotihoito
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Suun terveydenhuolto
Asumispalvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Valmennuksen tarkoitus on lisätä tietoisuutta henkilöstölle suun ja hampaiden hoidosta ja hoitamattomuuden vaikutuksista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Hoitotakuu
Avosairaanhoito
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Terveys -ja hoitosuunnitelma (tehosu) laaditaan potilaan hoitoon osallistuvien ammattilaisten toimesta yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Yhteistyö
Prosessien kehittäminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaalle on hahmoteltu THL.n kuntoutuksen yleistä toimintamallia mukaillen Pirkanmaan kuntoutuksen yleinen toimintamalli, jonka tarkoituksena on raamittaa kuntoutuspalveluiden toteutum

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Omahoito
Asiakaslähtöisyys
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella halutaan edistää yhdenmukaista terveys- ja hoitosuunnitelman (THS) käyttöä. Yhteinen kansallisen määrittelyn mukainen THS sovellus on omahoidon tuen työkalu. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
Palvelutarve
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Monialaisuus
Aikuissosiaalityö
Terveydenhuolto
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

IPHA on  palvelutarpeen arvioinnin ja hoitosuunnitelman malli, joka toteutetaan yhtäaikaisesti sekä sosiaalihuollossa että terveydenhuollossa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Tampere
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Monialaisuus
Yhteistyö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

STOP -työryhmä on tarkoitettu paljon päihde- ja mielenterveyspalveluita tarvitseville asiakkaille, jotka hyötyvät yhteisestä, laaja-alaisesta ja moniammatillisesta asiakassuunnitelmasta (esim.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Tampere
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Monialaisuus
Yhteistyö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Minun tiimini -mallin pilotti Tampereella.

Palvelu aikuiselle, joka hyötyy monialaisesta työstä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Segmentointi
Asiakas- ja palveluohjaus
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Materiaalissa kuvataan Helsingin soten toimintamallien (Terveys- ja hyvinvointikeskus, perhekeskus ja senioripalvelut) yhteiset, palvelun tarpeen mukaiset asiakkuudet sekä niiden vaikutukset palvel