Palvelu- ja hoitosuunnitelma

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Tampere
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Monialaisuus
Yhteistyö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

STOP -työryhmä on tarkoitettu paljon päihde- ja mielenterveyspalveluita tarvitseville asiakkaille, jotka hyötyvät yhteisestä, laaja-alaisesta ja moniammatillisesta asiakassuunnitelmasta (esim.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Tampere
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Monialaisuus
Yhteistyö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Minun tiimini -mallin pilotti Tampereella.

Palvelu aikuiselle, joka hyötyy monialaisesta työstä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Segmentointi
Asiakas- ja palveluohjaus
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Materiaalissa kuvataan Helsingin soten toimintamallien (Terveys- ja hyvinvointikeskus, perhekeskus ja senioripalvelut) yhteiset, palvelun tarpeen mukaiset asiakkuudet sekä niiden vaikutukset palvel

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaa
Aihealueet
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Monialaisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monipalvelusuunnitelma on geneerinen työväline, jonka avulla yhteensovitetaan pajon eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tarvitsevan asiakkaan palveluja.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Varkaus
Aihealueet
Arviointi ja tiedonkeruu
Aikuissosiaalityö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Monialaisuus
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa tuetaan AVAIN-mittarin käyttöönottoa osana työikäisten asiakassuunnitelmaa työpajojen ja erilaisten materiaalien avulla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Elintavat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ennaltaehkäisy
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhtenäisin periaattein laadittu yksilöllinen omahoitosuunnitelma on osa potilaan suunterveyden hoitosuunnitelmaa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaa
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Vastaanotto
Moniammatillisuus
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Potilaan ensikontaktin ottava työntekijä saa moniammatillisen tiimin tuen reaaliaikaisesti sitä tarvitessaan, vastaanottokäynnit ovat vastaanottajan itsensä suunnittelemia, lisätään etähoitoa, palj