Pirkanmaan suun terveydenhuollon koulutustyöryhmä

Osana PirSOTE-hanketta Pirkanmaan kunnat perustivat suun terveydenhuollon koulutustyöryhmän, tavoitteena kehittää alueellista koulutustoimintaa yhdessä kuntien ja oppilaitosten kanssa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Pirkanmaan suun terveydenhuollon koulutustyöryhmä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Osana PirSOTE-hanketta Pirkanmaan kunnat perustivat suun terveydenhuollon koulutustyöryhmän, tavoitteena kehittää alueellista koulutustoimintaa yhdessä kuntien ja oppilaitosten kanssa.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan suun terveydenhuollon palvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Taru Sokka

Luotu

11.11.2021

Viimeksi muokattu

12.11.2021
Ratkaisun perusidea **

Osana PirSOTE-hanketta, Pirkanmaan kunnat nimesivät keskeiseksi kehittämistoimenpiteekseen suun terveydenhuollon alueellisen yhteistyön tiivistämisen ja koulutusasioihin liittyvän kehittämisen. Tätä varten perustettiin Pirkanmaan suun terveydenhuollon koulutusryhmä.

Koulutustyöryhmän toiminta on ollut aktiivista ja siihen on osallistunut yht. 17 hlöä Pirkanmaan 7.stä eri kunnasta/yhteistoiminta-alueelta.

Työryhmä on kokoontunut v. 2021 yht. 6 kertaa, joiden aikana tarkennettiin Pirkanmaan suun terveydenhuollon koulutuskärkiä ja tavoitteita sekä edistettiin oppilaitos Tredun kanssa tehtävää yhteistyötä. Lisäksi valittiin 5 hengen ’’koulutusnyrkki’’ edistämään ketterämmin vuoropuhelua Metropolian kanssa, tavoitteena järjestää Pirkanmaan yhteisiä täydennyskoulutuksia.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Suun terveydenhuollon koulutustyöryhmän keskeiset aikaansaannokset v. 2021 ovat olleet:

1.) Oppilaitosyhteistyön kehittäminen yhdessä ammattiopisto Tredun kanssa.
- Tarkoituksena tiivistää työelämän ja oppilaitosten välistä yhteistyötä ja vaikuttaa työelämänäkökulma huomioiden koulutusten laatuun.

2.) Suuhygienistien täydennyskoulutusten järjestäminen yhteisesti Pirkanmaalla. 
Täydennyskoulutuksia on järjestetty Metropolian toteuttamana 2 eri teemalla,
- Lasten ja nuorten karieksen havaitseminen ja purennan seuranta ja
- Aikuisten terveystarkastukset ja hoidon tarpeen arvio

3.) Hammashoitajien täydennyskoulutusten järjestäminen yhteisesti Pirkanmaalla
- Alle kouluikäisten tarkastukset (Metropolia)

4.) Alueellinen koulutusyhteistyö tarjoamalla täydennyskoulutusta kaikille Pirkanmaan kunnille ja suun terveydenhuollon ammattiryhmille
- Yhteisten kaikille suun terveydenhuollon ammattilaisille suunnattujen täydennyskoulutusten järjestäminen
- Moniammatillisesti järjestetyt yhteiskoulutukset

5.) Suuhygienisti amk-koulutuksen käynnistyminen Pirkanmaalla.
- Pirkanmaan kuntien lausunto suuhygienistikoulutuksen käynnistämisestä TAMK:ssa. Tavoitteena vastata suun terveydenhuollon työvoimapulaa käsitteleviin haasteisiin.

Kansikuva
Suun terveydenhuollon koulutustyöryhmän keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet vuosina 2020-2022 on kuvattu oheisessa kuvassa.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä